Biuro Partnerstwa prowadzi:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”

Plac Kopernika 6 / 59-230 Prochowice
tel. 76 858 45 45, 509 347 189  / e-mail: biuro@lgdodra.pl

Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek (godz. 08.00 – 16.00)

Zapraszamy na nasz fanpage: https://www.facebook.com/KrainaLegowOdrzanskich/