Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się
z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych budowy budynku B objętego projektem  w zakresie architektury i konstrukcji  dla zadania inwestycyjnego pn. „Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych”

Etap II HALA 210,0m2 (12,65m x 16,70m x 5,5/10,4m)

według dokumentacji dostępnej na dysku https://drive.google.com/drive/folders/1SqpP5MRpik7CVHf49rPWtQs8JcjqFgpO?usp=sharing

 

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania objęty zapytaniem określa poniższe zestawienie:
 2. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

Roboty ziemne

LP Nazwa j.m ilość
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o

poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 302,40
2 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 56,16
3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km wraz z kosztem składowania m3 246,24

 

Fundamenty

LP Nazwa j.m ilość
1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 1,56
2 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m – z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,46
3 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 – z zastosowaniem pompy do betonu m3 4,04
4 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm t 0,63

 

Belki podwalinowe

LP Nazwa j.m ilość
1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod podwaliny m3 2,51
2 Belki podwalinowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 – z zastosowaniem pompy do betonu m3 6,01
3 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm t 0,47

 

Schody i strop żelbetowy

LP Nazwa j.m ilość
1 Stropy z płyt panelowych SMART KONBET – transport elementów żurawiem samochodowym m2 102,51
2 Schody żelbetowe – stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu – z zastosowaniem pompy do betonu m3 2,5
3 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm t 1,78
4 Czas pracy deskowania stropów m-g 10 251,00

 

 

 

 1. KONSTRUKCJA STALOWA I OBUDOWA

Konstrukcja stalowa budynku

LP Nazwa j.m ilość
1 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50m t 6,69
2 Schody i drabiny t 0,35
3 Poręcze t 0,43
4 Pokrycia pomostów płytami ażurowymi SOZ/34×38/30×3/ oc. t 0,17
5 Zakup i dostawa krat m2 4,42
6 Zakup i dostawa konstrukcji stalowej t 7,47
7 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) m2 290,50
8 Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2 290,50
9 Ocynkowanie ogniowe konstrukcji stalowej t 7,47
10 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych m2 290,50
11 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych m2 290,50

 

Obudowa i izolacja ścian zewnętrznych

 • Ściany fundamentowe
LP Nazwa j.m ilość
1 Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne – podłoża mineralne m2 70,52
2 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 5 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu m2 70,52
3 Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową m 117,52
4 Izolacje cieplne z płyt z pianki polistyrenowej niebieskiej ekstrudowanej grub.10 cm – pionowe m2 35,26
5 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni m2 35,26
6 Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat ochronno-drenujących – podłoża betonowe izolowane płytami termoizolacyjnymi m2 35,26

 

 • Ściany nadziemia
LP Nazwa j.m ilość
1 Obudowa ścian z płyt warstwowych z wypełnieniem ze sztywnej pianki PIR o grubości 16 cm wraz z obróbkami blacharskimi – ściany zewnętrzne m2 367,65
2 Zakup i dostawa płyt warstwowych ściennych grub.16 cm m2 367,65

 

 • Dach
LP Nazwa j.m ilość
1 Lekka metalowa obudowa dachów płaskich – z płyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki PIR o grubości 16 cm.wraz z obróbkami blacharskimi m2 248,87
2 Zakup i dostawa płyt warstwowych dachowych grub.16 cm m2 248,87
3 Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną – paroizolacja folią z PCW m2 248,87
4 Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blach fałdowych bez ocieplenia m2 248,87
5 Montaż kominka wentylacyjnego 150/180 z profilem przejściowym do blachy trapezowej szt 3,00

 

 • Dach – odwodnienie
LP Nazwa j.m ilość
1 Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm – montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej – systemowe rynny izolowane wraz z systemowymi akcesoriami m 33,36
2 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej – montaż z gotowych elementów szt 4,00
3 Montaż rynien dachowych – denko szt 4,00
4 Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm – montaż z gotowych elementów rury systemowe prefabrykowane wraz z niezbędnym wyposażeniem m 22,00

 

 1. POSADZKI
LP Nazwa j.m ilość
1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m2 47,14
2 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. m2 7,07
3 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych m2 199,08
4 Izolacje powierzchni poziomych z papy zgrzewalnej podkładowej – podłoża betonowe na gruncie Krotność = 2 m2 199,08
5 Płyty fundamentowe żelbetowe – z zastosowaniem pompy do betonu m2 39,82
6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku – płyty krzyżowo zbrojone – zbrojenie płyty siatką Q188 t 0,60
7 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych m2 199,08
8 Izolacje powierzchni poziomych z papy zgrzewalnej podkładowej – podłoża betonowe na gruncie Krotność = 2 m2 199,08
9 Izolacje cieplne z płyt Kooltherm K5 – poziome m2 199,08
10 Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS grub.5 cm – poziome m2 199,08
11 Warstwa rozdzielająca z folii PE m2 199,08
12 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 7 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu “Miksokreta” ,zbrojenie rozproszone m2 199,08

 

 1. STOLARKA

Stolarka drzwiowa

LP Nazwa j.m ilość
1 08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych – drzwi zewnętrzne Dz1,Dz2 m2 3,69

 

Stolarka okienna

LP Nazwa j.m ilość
1 Witryny aluminiowe – okno O1 FIX m2 20,22

 

 1. Strony ustalają również, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
  • zapewnienia kierownika budowy po swojej stronie na czas realizacji swojego zakresu
  • zapewnienia obsługi geodezyjnej;
  • przedłożenia certyfikatów i deklaracji zgodności wbudowanych materiałów
  • wystąpienia do dostawców mediów o zapewnienie dostaw mediów na czas budowy
  • w związku z tym że Zamawiający dopuszcza zmiany technologii wykonania obiektu wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację projektową dokonanych zmian.

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane oferenta
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Cenę brutto za wykonanie usługi.
 4. Termin wykonania i harmonogram robót.

Kryterium wyboru:

Cena 100 %

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia  21.08.2023 r. do godziny 14.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdodra.pl

UWAGA !!! Termin składania ofert wydłużono do 24.08.2023 r.

UWAGA!!!!

Przesuwamy ponownie termin składania ofert do 30.08.2023 r.


WYNIKI Z POSTĘPOWANIA W WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Protokół z dnia 04.09.2023r. do pobrania

 

Print Friendly, PDF & Email