Nasze Stowarzyszenie zostało partnerem w projekcie pn. Usługi społeczne – lokalne dobro wspólne, który dofinansowany został ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 i którego realizatorem jest Fundacja KULTURA z Wołowa.

Projekt polega na realizacji wachlarzu usług społecznych, których odbiorcami będą mieszkańcy całej Krainy Łęgów Odrzańskich. Projekt ten jest bardzo rozwojowy i daje szansę Waszym organizacjom na wzmocnienie instytucjonalne, zarówno w zakresie poszerzania dotychczasowej oferty, jak także realizacji zadań statutowych w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Do projektu zaprosić chcemy 10 organizacji pozarządowych z naszego terenu, które zdecydują się na odpłatne świadczenie usług społecznych w ramach projektu, w okresie od maja 2024 do czerwca 2026 roku. Pisząc o usługach społecznych na myśli mamy działania z zakresu:
– wspierania osób niepełnosprawnych (m.in. działania włączające)
– kultury (m.in. koncerty, warsztaty, spektakle),
– kultury fizycznej i turystyki (m.in. udział w zajęciach sportowych, tanecznych itp),
– pobudzania aktywności obywatelskiej (m.in. animowanie, współtworzenia, działania w partnerstwie i na rzecz dobra wspólnego),
– ochrony środowiska (m.in. prelekcje, spotkania, warsztaty),
– reintegracji społecznej (m.in prelekcje, spotkania, warsztaty),
– promocji i ochrony zdrowia (m.in. realizacja działań prozdrowotnych, spotkania, warsztaty, gimnastyka, rehabilitacja),
– wspierania rodziny (m.in. towarzyszenie osobom starszym i/lub samotnym, m.in. wspólny posiłek, wspólna kawa, rozmowa; pomoc w codziennych domowych obowiązkach)

W ramach współpracy zapewniamy:
– rozwój Twojej organizacji
– wsparcie merytoryczne
– szkolenia
– miejsce w innowacyjnym projekcie
– przygodę

Jeśli jesteś otwarty na nowe wyzwania, a nasza oferta spotkała się z Twoim zainteresowaniem, najpóźniej do dnia 15 kwietnia br. wypełnij formularz zgłoszeniowy. Z zainteresowanymi organizacjami skontaktujemy się osobiście i umówimy spotkanie w celu szczegółowego przedstawienia celów, zadań i zakresu projektowych działań.

Czekamy na Was!

Print Friendly, PDF & Email