„Zachowanie dziedzictwa lokalnego w Krainie Łęgów Odrzańskich”

Projekt pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w Krainie Łęgów Odrzańskich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wsparcie działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa poprzez doposażenie 9 podmiotów z obszaru LGD KŁO w elementy związane z ich działalnością tj. stroje i kostiumy, instrumenty muzyczne, elementy nagłośnieniowe, a także wyposażenie grupy rekonstrukcyjnej.

Efekty operacji grantowej: 

Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego: 9 szt.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 178 875,00 zł, w tym wartość poszczególnych grantów wynosi:

“Zakup strojów ludowych dla zespołu Warzęgowianie w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego Warzęgowianie
Kwota grantu: 43 674,00 zł
Całkowita wartość zadania: 43 774,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup strojów ludowych dla zespołu Warzęgowianie, zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów ludowych, instrumentu muzycznego – harmonia heligonka oraz nagłośnienia: mikrofony i statywy.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 36

Relacja z realizacji zadania: “Projekt wspiera działalność całego zespołu na wielu płaszczyznach. Dzięki realizacji projektu Mali Warzęgowianie rozwijają się, czego dowodem są warsztaty i koncerty m.in. na terenie Świnoujścia. Warzęgowianie oprócz reprezentowania swojego regionu dolnośląskiego, będą mogli prezentować się w regionie krakowskim z prezentacją m.in. heligonki oraz w rejonie podhalańskm w oryginalnych regionalnych strojach. IV Warzęgowskie Spotkania Kapel odbędą się z wykorzystaniem własnego sprzętu nagłaśniającego.”
Eugeniusz Opyd

“Średzka Orkiestra Dęta w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Środa Śląska)

Realizator: Joanna Galas
Kwota grantu: 11 477,00 zł
Całkowita wartość zadania: 11 977,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup koszul reprezentacyjnych dla członków orkiestry z logo, wykonanie strojów historycznych, zakup partytur.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 20

Relacja z realizacji zadania:Rok 2019 był dla Średzkiej Orkiestry Dętej czasem bogatym w występy i wydarzenia, ale jednym z dość znaczących momentów było pozyskanie środków unijnych na zakup strojów historycznych nawiązujących do średniowiecznego charakteru naszego miasta oraz koszul z logiem ŚOD. Jednolity wygląd naszych muzyków,  poza bogatym repertuarem zdecydowanie wpływa na atrakcyjność Orkiestry i dodaje pewności na scenie. Dzięki wsparciu LGD KŁO cała “operacja” od momentu złożenia wniosku aż do rozliczenia grantu przebiegła szybko i sprawnie.” 
Joanna Galas

“Dziadoszanie z Czarnego Zakątka Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Pęcław)

Realizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej “Dziadoszanie”
Kwota grantu: 19 630,00 zł
Całkowita wartość zadania: 19 930,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup strojów dla grupy rekonstrukcyjnej: strój podstawowy, strój osoby wolnej, wyposażenie bojowe, wyposażenie obozowe.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 150

Relacja z realizacji zadania:Dofinansowanie z grantu na zakup sprzętu w ramach zadania “Dziadoszanie z Czarnego Zakątka Krainy Łęgów Odrzańskich ” w istotny sposób pozwoliło grupie na przysłowiowe „rozwinięcie” skrzydeł zarówno w przyszłym jak  i kolejnych sezonach. Dzięki projektowi nasza nowa- wyremontowana- zbrojownia wypełniła się sprzętem obozowym i kuchennym, nowymi strojami oraz uzbrojeniem, stając się naszą dumą i chlubą. Teraz niecierpliwie czekamy na przyszły sezon,  by móc w pełni wykorzystać i sprawdzić sprzęt w warunkach „bojowych”,  zwłaszcza, że dzięki nawiązanej podczas realizacji projektu znajomości z jednym z  rzemieślników, zyskaliśmy kontakt i możliwość wyjazdu zagranicznego, aby tam promować wojów znad Odry.”                                                  Rafał Bilski

“Kraina Folku”- Festiwal Łęgów Odrzańskich (gm. Prochowice)

Realizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Nasza Gmina” w Prochowicach
Kwota grantu: 10 200,00 zł
Całkowita wartość zadania: 13 460,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup strojów ludowych oraz materiałów promocyjnych.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 10

Relacja z realizacji zadania:Zespół Kumoszki dzięki dofinansowaniu grantu “Kraina Folku’  pozyskał nowe stroje ludowe, które zostały zaprojektowane zgodnie z etnografią regionu, w barwach gminy Prochowice.  Siedem Pań z zespołu oraz trzech Panów otrzymało nowe stroje. Zostały uszyte piękne białe bluzki, nowe kamizelki zdobione haftem, fartuszki oraz spódnice w kolorze typowych stroi dolnośląskich. Dla lepszego promowania naszego zespołu zakupiono roolup opatrzony logiem KŁO, który będzie towarzyszył naszemu zespołowi podczas koncertów, na które Kumoszki są coraz częściej zapraszane.”  Joanna Palińska

“Kullinianie wizytówką Krainy Łęgów Odrzańskich  ” (gm. Środa Śląska)

Realizator: Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo w Gminie Środa Śląska
Kwota grantu: 15 500,00 zł
Całkowita wartość zadania: 15 750,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup strojów ludowych.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 19

Relacja z realizacji zadania:W ramach projektu zakupiono 10 strojów ludowych dla kobiet oraz 9 strojów męskich.  Dzięki zakupionym strojom Kapela “Kulinianie” będzie godnie reprezentować nasz region podczas przeglądów muzyki ludowej, koncertów Dożynkowych oraz innych wydarzeń artystycznych.” Marcin Brzeziński

“Umuzykalnianie dzieci i młodzieży w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Prochowice)

Realizator: Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu
Kwota grantu: 18 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 19 900,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Organizacja warsztatów śpiewaczych oraz zakup strojów reprezentacyjnych.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 20

Relacja z realizacji zadania:Dzięki realizacji grantu zakupiono nowe garnitury dla członków chóru Dnia Jednego. W ramach projektu zakupiono 19 kompletów męskich garniturów oraz 1 komplet damski. Podczas grantu zorganizowaliśmy także warsztaty śpiewacze dla dzieci z terenu MiG Prochowice, podczas których powstała piosenka ludowa o Krainie Łęgów Odrzańskich i regionie. Na zakończenie projektu odbył się Rajd Pieszy Szlakiem Odry, który uwieńczony został ogniskiem i śpiewem.”  Joanna Palińska

“Folklorystyczne kolory Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Ścinawa)

Realizator: Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa
Kwota grantu: 19 231,00 zł
Całkowita wartość zadania: 19 231,60 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup strojów ludowych dla Zespołu Folklorystycznego Ziemi Ścinawskiej

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 16

Relacja z realizacji zadania: Projekt ”Folklorystyczne kolory krainy Łęgów Odrzańskich” promuje i wzbogaca występy Zespołu  Folklorystycznego Ziemi Ścinawskiej”. Realizacja projektu była uczczeniem 35 letniej pracy i działalności zespołu. Wielkie zaangażowanie w promowanie wielokulturowości zostało docenione. Panie z wielką radością brały udział w przymiarkach, czuły się docenione i wyróżnione. Współpraca zaowocowała pięknymi, kolorowymi i dopasowanymi strojami ludowymi w których występy i tańce z piosenką ludowa podkreślają wielką wagę spuścizny historyczne regionu. Efekty realizacji projektu oglądać będzie można na deskach sceny nie tylko naszej, gdyż zespół chętnie reprezentuje nasz region poza obszarem LGD.  Anna Brechuń

“Zakup sprzętu nagłaśniającego dla kapeli Biesiadni z Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Środa Śląska)

Realizator: Andrzej Wójcik
Kwota grantu: 18 163,00 zł
Całkowita wartość zadania: 18 763,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup sprzętu nagłaśniającego, mikrofonów, przewodów, akcesoriów (skrzynki, pokrowce, opaski).

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 6

Relacja z realizacji zadania:Obecnie biorąc udział w występach na scenie, mamy o wiele lepszy komfort grania, który dają nam mikrofony przyczepiane do instrumentów-możliwość swobodnego poruszania się po scenie bez utraty łączności z mikrofonem. Odsłuchy i główne nagłośnienie mają bardzo dobrą jakość dźwięku, przez co słuchacze mają wyraźny odbiór wykonywanych przez nas utworów muzycznych. Jestem przekonany, że zakupiony sprzęt nagłaśniający posłuży na długie lata i będziemy mogli wykonywać ciekawe koncerty muzyczne.”

Andrzej Wójcik w imieniu Kapeli Podwórkowej Biesiadni im. Zbyszka Bobera

“Łęgi Odrzańskie dla seniorów z Zespołu Śpiewaczego Harfa” (gm. Wińsko)

Realizator: Fundacja Szacunek
Kwota grantu: 20 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 20 920,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup strojów ludowych  dla członków Zespołu Śpiewaczego Harfa.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 24

Relacja z realizacji zadania:Dzięki realizacji projektu uzyskaliśmy nowe stroje, 20 strojów dla kobiet i 4 stroje dla mężczyzn, w których będą odpowiednio prezentować się na występach. Pozwoli to na udział w różnych konkursach i wydarzeniach kulturalnych np. przeglądach biesiadnych czy kolędowych. W październiku Zespół Śpiewaczy Harfa godnie zaprezentował się w nowych strojach na 25-leciu jubileuszu swojego istnienia.”   

Ryszard Tomaś

 

Niemal 180 tys. zł popłynie do dziewięciu zespołów i grup zajmujących się muzyką, w tym ludową, folklorem oraz rekonstrukcją historyczną. A wszystko to w ramach pierwszego z trzech projektów grantowych, których realizację zaplanowała LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” Jarosław Paczkowski podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w Krainie Łęgów Odrzańskich” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE.

Projekt grantowy to nowe rozwiązanie wprowadzone w tej perspektywie finansowej oparte na swoistym regrantingu. Najpierw LGD ogłosiło nabór na tzw. grantobiorców i w oparciu o wybrane wnioski opracowało i złożyło swój własny wniosek do samorządu województwa. Otrzymane środki finansowe (choć w dużej część LGD otrzyma je po realizacji w formie refundacji) przekaże wybranym wnioskodawcom na realizację ich zadań, będzie nadzorować ich wydatkowanie, a później rozliczy się całościowo przed województwem.

W pierwszym naborze grantowym, przeprowadzonym w sierpniu 2018 r., LGD Kraina Łęgów Odrzańskich przyznała 9 dotacji na kwotę 175 875,00 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa poprzez doposażenie 9 podmiotów z obszaru LGD KŁO między innymi w stroje i kostiumy, instrumenty muzyczne, elementy nagłośnieniowe i inne niezbędne rzeczy związane z działalnością danego zespołu czy grupy. Umowa o przyznaniu pomocy z Województwem Dolnośląskim została zawarta na realizację następujących przedsięwzięć:

  • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego Warzęgowianie: Zakup strojów ludowych dla zespołu Warzęgowianie,
  • Joanna Galas: Średzka orkiestra dęta w Krainie Łęgów Odrzańskich,
  • Stowarzyszenie rekonstrukcji historycznej “Dziadoszanie”: Dziadoszanie z Czarnego Zakątka Krainy Łęgów Odrzańskich,
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Nasza Gmina” w Prochowicach: “Kraina Folku”- Festiwal Łęgów Odrzańskich,
  • Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo w Gminie Środa Śląska: Kulinianie wizytówką Krainy Łęgów Odrzańskich,
  • Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu: Umuzykalnianie dzieci i młodzieży w Krainie Łęgów Odrzańskich,
  • Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa: Folklorystyczne kolory Krainy Łęgów Odrzańskich,
  • Andrzej Wójcik: Zakup sprzętu nagłaśniającego dla kapeli Biesiadni z Krainy Łęgów Odrzańskich,
  • Fundacja Szacunek: Łęgi Odrzańskie dla seniorów z Zespołu Śpiewaczy Harfa.

Obecnie Zarząd LGD Kraina Łęgów Odrzańskich przygotowuje umowy grantowe, które już w marcu będą zawierane z poszczególnymi grantobiorcami. Budżety zadań wahają się od kilkunastu tysięcy do blisko 50 tys. zł, zatem w ciągu najbliższych miesięcy, kiedy to poszczególne granty będą realizowane, z pewnością zobaczymy realne efekty działań naszych lokalnych zespołów i organizacji, które są przecież wizytówką każdej gminy nadodrzańskiej.

logotypy UE, LEADER, KŁO, PROW , opis: EFR Projekty grantowe

UMOWY NA GRANTY PODPISANE

9 zadań i niemal 180 tys. zł dotacji w ramach pierwszego projektu grantowego realizowanego przez naszą LGD. Kraina Łęgów Odrzańskich wspiera w ramach unijnej inicjatywy LEADER zespoły ludowe, muzyczne i grupy rekonstrukcyjne.

Poniedziałki nie zawsze są dobre, ale ten na pewno zaliczymy i my i nasi grantobiorcy do tych udanych. 25 marca 9 wnioskodawców, a wśród nich i organizacje pozarządowe, jednostka kultury i sami mieszkańcy działający na rzecz swoich zespołów, podpisało umowy o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego “Zachowanie dziedzictwa lokalnego Krainy Łęgów Odrzańskich”. Środki pozwolą pozyskać nowe stroje, instrumenty, sprzęt i narzędzia, a że planujemy realizację projektu do września tego roku, to przewidujemy, że efekty projektu będą widoczne już na letnich festynach i festiwalach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z podpisywania umów.

Print Friendly, PDF & Email