Poniżej wyniki naborów nr: 1/2020, 2/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, ogłoszonych w dniu 22.06.2020r. oraz naboru wniosków o powierzenie grantów nr. 1/2020/G ogłoszonego w dniu 07.07.2020r. 

13 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2020, 2/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 1/2020/G oraz ocena dwóch operacji własnych LGD.

Poniżej zamieszczamy:

  • listy rankingowe operacji/zadań wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru;
  • listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach danego naboru (jeśli dotyczy);
  • listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze;
  • oraz protokół z posiedzenia Rady.

 


Wyniki naboru 1/2020:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

AKTUALIZACJA – Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania z dnia 07.12.2020r. – po proteście w wyniku autokontroli Rady 

Wyniki naboru 2/2020:

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków niewybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 4/2020:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 5/2020:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków niewybranych do dofinansowania 

AKTUALIZACJA – Uchwała ws przyjęcia listy wniosków niewybranych do dofinansowania z dnia 07.12.2020r. – po proteście w wyniku autokontroli Rady 


Wyniki naboru 6/2020:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

AKTUALIZACJA – Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania z dnia 07.12.2020r. – po proteście w wyniku autokontroli Rady. 


Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu nr: 1/2020/G:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 13.10.2020 r.

(ogłoszenia o naborach dostępne są w zakładce Nabory -> Nabory 2020)

Print Friendly, PDF & Email