Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się
z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie instalacji urządzeń elektrycznego ogrzewania wentylacji i innego sprzętu elektrycznego w budynkach  dla zadania inwestycyjnego pn. „Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych”

Etap II HALA 210,0m2 (12,65m x 16,70m x 5,5/10,4m) według dokumentacji dostępnej na dysku https://drive.google.com/drive/folders/1SqpP5MRpik7CVHf49rPWtQs8JcjqFgpO?usp=sharing

 

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania objęty zapytaniem określa poniższe zestawienie:

 

 1. WENTYLACJA

Układ N9/W9

 1. Część nawiewna
LP Nazwa j.m ilość
1 Czerpnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm szt 1,00
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm – udział kształtek do 65 % m2 15,09
3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm – udział kształtek do 65 % m2 3,16
4 Anemostat nawiewny 445×445 mm ze skrzynką rozprężną 293×293 mm,h=200 mm, szt 2,00
5 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 65%; średnica kanałów do 350 mm m2 izolacji 15,09
6 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 65%; średnica kanałów do 200 mm m2 izolacji 3,16
7 Podwieszana centrala nawiewno-wywiewna CF 700F szt 1,00

 

 1. Część wywiewna
LP Nazwa j.m ilość
1 Wyrzutnia dachowa typ WD-E fi 400 mm szt 1,00
2 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ PD- B/II o śr. do 400 mm, w układach kanałowych szt 1,00
3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 400 mm – udział kształtek do 65 % m2 0,51
4 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm szt 1,00
5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm – udział kształtek do 65 % m2 34,33
6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm – udział kształtek do 65 % m2 2,54
7 Anemostat wywiewny 445×445 mm ze skrzynką rozprężną 293×293 mm,h=200 mm, szt 2,00
8 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 65%; średnica kanałów do 500 mm m2 izolacji 0,51
9 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 65%; średnica kanałów do 350 mm m2 izolacji 34,33
10 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 65%; średnica kanałów do 200 mm m2 izolacji 2,54

 

 

Układ W10

 

LP Nazwa j.m ilość
1 Kratki wentylacyjne śr.160 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych szt 1,00
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm – udział kształtek do 35 % m2 1,51
3 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm szt 1,00
4 Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt 1,00
5 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm szt 1,00
6 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm szt 1,00
7 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm m2 izolacji 1,51

 

 

 

 

 

 

Układ W11

 

LP Nazwa j.m ilość
1 Wentylator łazienkowy o wyd.50 m3/h szt 1,00
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm – udział kształtek do 35 % m2 2,20
3 Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm szt 1,00
4 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm szt 1,00
5 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm m2 izolacji 2,20

 

Układ W12

 

LP Nazwa j.m ilość
1 Kratki wentylacyjne śr.160 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych szt 1,00
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm – udział kształtek do 35 % m2 3,01
3 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, 1,00
4 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm 1,00
5 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm m2 izolacji 3,01

 

 

 

Układ W13

 

LP Nazwa j.m ilość
1 Kratki wentylacyjne śr.160 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych szt 1,00
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm – udział kształtek do 35 % m2 1,51
3 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, szt 1,00
4 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm szt 1,00
5 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA mocowaną na szpilki zgrzewane – udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm m2 izolacji 1,51

 

Próby

 

LP Nazwa j.m ilość
1 Uruchomienie, próby i regulacja całej instalacji wentylacyjnej kpl 1,00

 

 

 1. KLIMATYZACJA

 

LP Nazwa j.m ilość
1 Agregat skraplający – montaż szt 1,00
2 Zakup i dostawa agregatu skraplającego szt 1,00
3 Montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych szt 5,00
4 Montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych szt 1,00
5 Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych szt 6,00
6 Rurociągi miedziane lutowane o śr.zew. 6,4 mm (grub. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) m 16,50
7 Rurociągi miedziane lutowane o śr.zew. 9,3 mm (grub. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) m 35,10
8 Rurociągi miedziane lutowane o śr. zew. 12,7 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) m 16,50
9 Rurociągi miedziane lutowane o śr. zew. 15,9 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) m 35,10
10 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu kpl 1,00
11 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 103,20
12 Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz – obieg bezpośredni – wydajność urządzenia 30 tys. kcal/h kpl 1,00
13 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0.5 tys.kcal/h kpl 1,00
14 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym – wydajność 0.5 tys. kcal/h kpl 1,00
15 Uruchomienie, próby i regulacja całej instalacji klimatyzacyjnej kpl 1,00

 

 

 1. Strony ustalają również, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
  • zapewnienia kierownika robót po swojej stronie na czas realizacji swojego zakresu

 

 • przedłożenia certyfikatów i deklaracji zgodności wbudowanych materiałów, protokołów sprawdzeń i badań instalacji niezbędnych do uruchomienia i zgłoszenia odbioru obiektu
 • wystąpienia do dostawców mediów o zapewnienie dostaw mediów na czas budowy

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane oferenta
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Cenę brutto za wykonanie usługi.
 4. Termin wykonania i harmonogram robót.

Kryterium wyboru:

Cena 100 %

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia  07.09.2023 r. do godziny 14.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdodra.pl lub bezpośrednio do biura Stowarzyszenia

UWAGA !!!

Przedłużamy składanie ofert do dnia 08.09.2023 r.

Print Friendly, PDF & Email