„Przystanek Odrzańskie Centrum Produktu Lokalnego w Krainie Łęgów Odrzańskich”

to operacja własna realizowana przez LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Finansowanie:

Operacja własna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem operacji jest rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości leżącej na “Szlaku Odry” poprzez zagospodarowanie terenu wokół Centrum Produktu Lokalnego  i budowanie produktu turystycznego, w szczególności ukierunkowanego na spędzanie czasu wolnego w Krainie Łęgów Odrzańskich.

Działania przewidziane w projekcie:

  • Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (połączy wszystkie tereny wokół centrum ze ścieżkami prowadzącymi do ścieżki rowerowej)
  • Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych (to elementy utwardzenia placu pod pergolami)
  • Zieleń (przygotowanie i urządzenie terenu zieleni)
  • Sieć zewnętrzna i oświetlenie terenu (ma zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki na dojściach w okresach zimowym)
  • Mała architektura – to elementy ułatwiające realizację zadania w postaci:

–  pergoli zacieniających teren,

– stojaki na rowery

– wiata śmietnikowa  i kosze na śmieci

– ławki

Rezultaty:

Promocja obszaru.

Grupa docelowa projektu:

Osoby odwiedzające obszar LGD KŁO, w tym turyści i mieszkańcy oraz osoby i podmioty działające w sektorze usług turystycznych, w tym producenci lokalni i rękodzielnicy.

plakat z logotypami programu dofinasowanego z UE Obowiązek informacyjny
Print Friendly, PDF & Email