Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się
z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych budowy budynku B objętego projektem  w zakresie ścian wewnętrznych sufitów i posadzki  dla zadania inwestycyjnego pn. „Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych”

Etap II HALA 210,0m2 (12,65m x 16,70m x 5,5/10,4m) według dokumentacji dostępnej na dysku https://drive.google.com/drive/folders/1SqpP5MRpik7CVHf49rPWtQs8JcjqFgpO?usp=sharing

 

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania objęty zapytaniem określa poniższe zestawienie:
 2. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
LP Nazwa j.m ilość
1 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust) m2 28,51
2 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; m2 6,70
3 Wzmocnienie ścianki pod montaż urządzeń sanitarnych szt 3,00
4 Ścianki działowe modułowe – rdzeń z ekstrudowanej pianki polistyrenowej,grub.10 cm m2 49,08

 

Tynki i okładziny

LP Nazwa j.m ilość
1 Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach m2 71,24
2 Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2 53,61
3 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe m2 65,00
4 Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20×30 cm m2 65,00
5 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.- wap. gładzone m2 17,63
6 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych – tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem m2 17,63

 

 1. SUFITY
LP Nazwa j.m ilość
1 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKBI grub. 20 mm na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej o rozstawie profili 50×50 cm m2 78,46
2 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową – podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem m2 78,46

 

 • POSADZKI
LP Nazwa j.m ilość
1 Gruntowanie podłoża mineralnego m2 14,46
2 Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30×30 cm m2 14,46
3 Posadzka przemysłowa wylewana o grubości warstw 10 + 8 mm m2 175,60
4 Posadzka przemysłowa wylewana – dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 2 m2 175,60
5 Gruntowanie przygotowanego podłoża – impregnowanie, wzmacnianie m2 104,75
6 Posadzka epoksydowa wykonywana na przygotowanym podłożu – podstawowa gr. 3,0 mm m2 104,75
7 Posadzka epoksydowa wykonywana na przygotowanym podłożu – wykonanie posypki m2 104,75

 

 1. STOLARKA

Stolarka drzwiowa

LP Nazwa j.m ilość
1 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych – drzwi wewnętrzne Dw1,Dw4 m2 3,69
2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe – drzwi wewnętrzne m2 6,77

 

 

 1. Strony ustalają również, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
  • zapewnienia kierownika budowy po swojej stronie na czas realizacji swojego zakresu
  • zapewnienia obsługi geodezyjnej;
  • przedłożenia certyfikatów i deklaracji zgodności wbudowanych materiałów
  • wystąpienia do dostawców mediów o zapewnienie dostaw mediów na czas budowy
  • w związku z tym że Zamawiający dopuszcza zmiany technologii wykonania obiektu wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację projektową dokonanych zmian.

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane oferenta
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Cenę brutto za wykonanie usługi.
 4. Termin wykonania i harmonogram robót.

Kryterium wyboru:

Cena 100 %

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia  24.08.2023 r. do godziny 14.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdodra.pl

UWAGA !!!

Przesuwamy termin składania ofert do 30.08.2023 r


WYNIKI Z POSTĘPOWANIA W WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Protokół z dnia 04.09.2023r. do pobrania

Print Friendly, PDF & Email