Komisja rewizyjna jest organem odpowiedzialnym za kontrolę bieżącą pracy Stowarzyszenia, w tym za badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek.

Skład komisji rewizyjnej Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich kadencji 2016-2020:

  1. Adam Haładus – przewodniczący komisji rewizyjnej
  2. Anna Szlączka – członek komisji rewizyjnej
  3. Mariusz Mostowski – członek komisji rewizyjnej

Skład komisji rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich kadencji 2012-2016:

  1. Mariusz Mostowski
  2. Adam Haładus
  3. Marta Jamontt – Skotis

Skład komisji rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich kadencji 2008-2012:

  1. Katarzyna Małek
  2. Elżbieta Kozik
  3. Adam Haładus
Print Friendly, PDF & Email