Rok 2023 w liczbach:

Łączna liczba wniosków złożonych w konkursie – 18
Liczba wniosków zrealizowanych –11
Liczba wniosków odrzuconych po ocenie formalnej – 0
Całkowita kwota jaka została poniesiona w projektach: 111.291,06 zł

Liczba osób zaangażowanych w pracę przy projektach od strony organizacyjnej – 273
Liczba wolontariuszy – 132
Liczba osób uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach projektów jako odbiorcy – 1080

” Eko-frajda w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa

Dotacja z ODL: 3 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2200,00 zł
Wkład własny finansowy: 200,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 900,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 40
Odbiorcy projektów – 56 osób

Projekt “Eko-frajda w Krainie Łęgów Odrzańskich” polegał na przeprowadzeniu 3 ekologicznych spotkań dla dzieci z Gminy Ścinawa w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Dziewinie, podczas wakacji. W ramach projektu odbyły się: 1 eko-frajda: pierwsze wydarzenie, w ramach projektu Stowarzyszenia Aktywnie dla Gminy Ścinawa odbyło się 11 lipca 2023. O godzinie 9 wyruszyliśmy do Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie, gdzie dzieciaki przez sześć godzin aktywnie spędzały letni czas, ucząc się przy okazji jak dbać o naszą planetę. Uczestnicy EKO-FRAJDY wybrali się na spacer do Starorzecza Odry, tropiąc po drodze zwierzęta. Udało Im się także zaobserwować łabędzie wysiadujące jaja oraz żółwia wygrzewającego się w słońcu. Potem był czas na wybuchy, lawy i magię – mowa oczywiście o doświadczeniach. Po nich przyszedł czas na animacje na trawie. Dzieciaki wykonały także domki dla owadów, które zabrały ze sobą, by mogli w nich zamieszkać nowi lokatorzy. Na zakończenie odbyło się ognisko z kiełbaskami. Na dzieciaki czekało też domowe ciasto, owoce i kompot. 2 eko-frajda: odbyła się 25 lipca 2023. W tym dniu uczestnicy zdobywali praktyczną wiedze o recyklingu oraz poznali działanie farmy fotowoltaicznej. Zobaczyli podczas zajęć kreatywnych, jak można nadać drugie życie przedmiotom, które w naszych domach trafiają do śmieci. Odbyli także długi i niełatwy trening z fachowcem od sztuk walki – Piotr Moliński (Akademia Sztuk Walki GoK1 i Karate Goju Ryu Petro Team, GoK1). Zabawa połączona z elementami karate, kickboxingu, boksu i samoobrony przyniosła mnóstwo śmiechu, satysfakcji i nowych umiejętności, ale również pokazała czym są zasady fair play. Po tym ciężkim wysiłku buł czas na trening uważności, relaksację i wyciszenie wśród zieleni i odgłosów przyrody. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród oraz ognisko. 3 eko-frajda: trzecia wycieczka do Dziewina odbyła się 17 sierpnia 2023. Na początek odwiedziliśmy Galeria Dziewin, gdzie powitał nas Siwosz-Duch Krainy Łęgów Odrzańskich. Pokazał nam jakie skarby skrywa to artystyczne miejsce. Obejrzeliśmy piękne obrazy, dowiedzieliśmy się dużo o  plenerach jakie odbywają się w naszej okolicy oraz o lokalnych artystach, których w naszej gminie nie brakuje. Później były warsztaty plastyczne oraz zabawy ruchowe. Gospodarze przygotowali dla nas pyszny poczęstunek, było domowe ciasto raz jabłka prosto z ogrodu. Do tego “czarodziejskiego” ogrodu wybraliśmy się podglądać życie owadów. W drugiej części wycieczki w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Dziewinie czekało na uczestników mnóstwo aktywności m.in. zawody sportowe, gry zręcznościowe, eko-zabawki XXL czy bańki. Po tym ogromnym wysiłku przyszedł czas na kiełbaski z ogniska oraz pieczone jabłka. Został osiągnięty główny cel projektu czyli: wsparcie oraz aktywizacja najmłodszych członków naszej lokalnej społeczności poprzez organizację zajęć ekologicznych podczas wakacji. Realizacja projektu posłużyła poprawie jakości ich życia i pobudzaniu nowych aspiracji. Udało nam się zapewnić możliwość udziału w ekologicznych spotkaniach dzieciom pozostającym na wakacje w domu. Zgodnie z naszym planem zajęcia i warsztaty (osadzone w tematyce przyrodniczej) stały się alternatywą na spędzanie czasu w lato przed komputerem czy telewizorem.

” Tu możesz się odPrężyć” (gm. Miękinia)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Zalew Prężyce

Dotacja z ODL: 6 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 200,00 zł
Wkład własny finansowy: 360,00 zł
Całkowita wartość projektu: 7 560,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 15
Odbiorcy projektów – 50 osób

Głównym celem projektu było wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez wspólne wykonanie i zamontowanie za zalewie Prężyce, drewnianych ławo-stołów, które stworzą miejsce do spotkań integracyjnych, posłużą do pobudzenia aspiracji rozwojowych, poprawią jakość życia i przyczynią się do budowania kapitału społecznego i dóbr wspólnych. Do realizacji projektu zagospodarowaliśmy część terenu przystani, którą zarządczą jest Stowarzyszenie Zalew Prężyce. W ramach projektu „Tu możesz się odPrężyć” wykonano następujące działania. Zostało zwołane zebranie organizacyjne, na którym ustalono podział obowiązków oraz omówiono szczegóły projektu i spisano listę potrzebnych materiałów na koniec przygotowano plan i koncepcję zamontowania ławo-stołów na zalewie. Następnym etapem realizacji projektu było wykonanie przez członków stowarzyszenia projektu technicznego z uwzględnieniem połączeń drewna oraz przytwierdzenia do gruntu oraz wykonanie wizualizacji 3d i umieszczenie jej na profilu FB stowarzyszenia. Zamówiono materiały potrzebne do wykonania ławo-stołów, po dostarczenia zakupionego drewna członkowie wraz wolontariuszami przystąpili do obróbki i przygotowywania elementów projektu. Gotowe elementy zostały oszlifowane, pomalowane i złożone a następnie zamontowane na terenie zalewu, na koniec uporządkowano teren po pracach monterskich. Na każdym stole umieszczone metalowe tabliczki z logo naszego stowarzyszenia oraz Działaj Lokalnie. Między ławo-stołami stworzono palenisko, miejsce gdzie można bezpiecznie rozpalić ognisko. Po zakończeniu projektu zorganizowano spotkanie integracyjne uwieńczone wspólnym biesiadowaniem przy ognisku, pieczeniem kiełbasek i ziemniaków, omówiono także efekty dotychczasowych działań oraz podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w realizację oraz promocję tego projektu. Poszczególne etapy realizacji projektu były umieszczane i opisywane na profilu FB stowarzyszenia. Ten projekt był realizowany z ludźmi i dla ludzi a młodzi wolontariusze byli nie tylko uczestnikami, a także współrealizatorami projektu. Praca włożona w projekt połączyła ludzi i zmotywował ich do dalszych działań. Chcemy przekonać i zachęcić młodych ludzi do działania na rzecz własnej okolicy oraz pokazać im, że są częścią miejsca, w którym żyją i jak ważne jest angażowanie się w sprawy lokalnej społeczności. Realizacja tego projektu pokazała również, że wspólnymi siłami możemy wiele zdziałać oraz zmienić naszą okolicę na bardziej przyjazną i atrakcyjną nie tylko dla mieszkańców. Głównymi odbiorcami naszego projektu są mieszkańcy okolicznych miejscowości, a także dla miłośnicy aktywnego spędzania czasu nad wodą, osoby przyjezdne będą mogły również odpocząć. Zamontowanie ławo-stołów przy zalewie zwiększyło jego walory turystyczne a lokalna społeczność zyskała miejsce do odpoczynku, spotkań na łonie natury a uczniowie z okolicznej szkoły podstawowej teren gdzie mogą organizować małe imprezy sportowo-rekreacyjne. Stowarzyszenie do tej pory zajmowało się realizacją przystani wodnej, a realizacja tego projektu to kolejny etap zagospodarowania terenu Zalewu Prężyce.

” Eko-Malczyce – razem dla lepszego jutra” (gm. Malczyce)

Wnioskodawca/Realizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach/ Grupa nieformalna”Iskra”

Dotacja z ODL: 3 990,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 4 710,00  zł
Wkład własny finansowy: 1 600,00 zł
Całkowita wartość projektu: 10 300,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 150 osób

Projekt pod nazwą „Eko-Malczyce – razem dla lepszego jutra” został zrealizowany przez grupę nieformalną “Iskra”. Grupę tworzą osoby związane z organizacjami, które lat działają na terenie gminy Malczyce oraz Dolnego Śląska. Wśród osób odpowiedzialnych za realizacje zadań są m.in. komendantka szczepu harcerskiego, sołtys i członkini rady sołeckiej. Głównym założeniem projektu było ciągłe utrwalanie świadomości ekologicznej mieszkańców, podkreślanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz wyzwań, jakie są przed nami. W ramach projektu odbyła się 5. edycja Malczyckiej Rodzinnej Gry Przygodowej, skierowanej zarówno do rodzin, jak i grup znajomych i przyjaciół. Dzięki grze udało się zorganizować wspólnie czas na świeżym powietrzu dla grupy kilkudziesięciu osób. Na trasie wydarzenia uczestnicy mierzyli się z zadaniami sprawnościowymi, logicznymi, ale również poprawili swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy czy ekologii. W ramach zadania “Zielono mi” zorganizowaliśmy cykl spotkań i warsztatów, na których dzieci i młodzież realizowały program ukierunkowany na otaczającą nas przyrodę, poznawały gatunki rodzimych roślin czy tropy zwierząt, jak również zasadziły własne cebulki kwiatów. Akcja “Zazielenić Malczyce” pozwoliła na uporządkowanie terenów zielonych przy ul. Dworcowej, nasadzenie pięknych roślin, dzięki czemu powstał w tym miejscu przyjazny teren wypoczynkowy. Został on wykorzystany przy organizacji Dnia Ziemniaka, na którym oprócz tradycyjnych potraw z ziemniaka i ogromu dobrej zabawy nie mogło zabraknąć odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która podsumowuje historię harcerstwa w Malczycach. Podsumowaniem projektu była wystawa zdjęć oraz wykonanie pamiątkowych magnesów. Dzięki realizacji projektu, mieszkańcy zwiększyli świadomość jak wygląda otaczające ich środowisko, są bardziej wrażliwi na potrzeby ochrony otaczającej nas przyrody. Projekt przyczynił się do rozwinięcia zainteresowań mieszkańców oraz integracji podczas wspólnie prowadzonych prac i zajęć. Idealnym czynnikiem mającym wpływ na poprawę komfortu życia była wspólna aktywność na świeżym powietrzu. Przytaczanym dobrem wspólnym jest z pewnością nasza miejscowość Malczyce, posiadająca ciekawą historię oraz jej mieszkańcy i więzy między nimi. Korzyści dla lokalnej społeczności po realizacji projektu: – zdobycie nowych umiejętności głównie z zakresu ekologii, – aktywne spędzenie czasu, – integracja oraz poznanie nowych ludzi poprzez wspólną pracę i udział w warsztatach, – tereny często uczęszczane przez mieszkańców zyskały nowy, schludny wygląd, – poprawa wizerunku miejscowości, – pamiątkowe magnesy podsumowujące program, – kultywowanie tradycji organizacji rodzinnej gry terenowej. Ten projekt to także kolejny krok ku powstaniu społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu własnych potrzeb. Dzięki sprawnej realizacji zadań nabyliśmy motywację do rejestracji stowarzyszenia i dalszych działań.

”Zagospodarowanie wakacyjnej nudy na wsi.” (gm. Niechlów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Klub Sportowy “TRIUMPHATOR”

Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 4 080,00 zł
Wkład własny finansowy: 416,56 zł
Całkowita wartość projektu: 9 496,56 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 20
Odbiorcy projektów – 34 osoby

Zadania zaplanowane w projekcie zrealizowano. Były one skierowane do dzieci i młodzieży w formie półkolonii. Odbyły się następujące warsztaty i animacje: Zabawy z wyrzutniami NERF , zabawy animacyjne z chustą Klanzy, warsztaty plastyczne z wykorzystaniem modeliny, malowanie na foli stretch, seans filmowy z popcornem, gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy oraz tatuaże. Treningi Judo i zajęcia siłowo-gimnastyczne nie tylko dla zawodników. Podczas półkolonii przeprowadzono 12 treningów z podziałem na grupy wiekowe. Treningi pokazały dzieciom i młodzieży nie uczestniczącym w zajęciach klubu, że też mogą trenować i jednocześnie fajnie spędzić czas. Największą atrakcją półkolonii był wyjazd na basen. Wszystkie zaproponowane zajęcia były dostępne dla każdego chętnego dziecka czy młodzieży. Organizacją zajmowali się trenerzy oraz rodzice uczestników. Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji.  Zaproponowane działania nie tylko wypełniły czas wolny ale miały duże znaczenie dla rozwinięcia nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego w sposób bezpieczny, pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów.Trenerzy Klubu zaobserwowali duże zainteresowanie zaproponowaną przez nich forma spędzania wolnego czasu tj. aktywne treningi, udział w zawodach sekcji judo i jujitsu. Okazuje się, że jest to mało bo w przerwie wakacyjnej dzieci i młodzież chciałby korzystać z innych form spędzania czasu wolnego. Za pomocą działań projektu wzbudziliśmy zainteresowania dzieci i młodzieży również nie uczestniczących w zajęciach klubu.

”Zielona klasa” (gm. Wińsko)

Wnioskodawca/Realizator: Szkoła Podstawowa im. J.A. de Garnier w Głębowicach/ Grupa nieformalna “Zielona drużyna”

Dotacja z ODL: 5 710,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 505,00  zł
Wkład własny finansowy: 347,00 zł
Całkowita wartość projektu: 8 562,00  zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 31
Odbiorcy projektów – 60 osób

Głównym celem projektu była edukacja przyrodnicza społeczności szkolnej poprzez zajęcia o tematyce przyrodniczej oraz stworzenie kącika przyrodniczego na terenie szkoły i zielonej klasy do nauki na dworze. Udało nam się stworzyć miejsce, z którego bardzo chętnie korzystają wszyscy uczniowie. Sprzęt zakupiony w projekcie (zestaw ogrodowy służy do nauki i wypoczynku. Podczas wyjazdu do młyna i warsztatów z przyrodnikiem uczniowie poszerzyli wiedzę o otaczającej przyrodzie oraz uwrażliwili się na potrzeby najmniejszych istot żywych (tworzenie domków dla owadów, wysiew miododajnych roślin – kwietna łąka). Dzieci poznały miododajne rośliny oraz zapylające je owady. Uczniowie poznali biologię lokalnych, chronionych gatunków – suseł moręgowany i wilk. Udało nam się bardziej zintegrować środowisko szkolne poprzez wspólne działania projektowe (wycieczki,
warsztaty, wystawa, organizacja pikniku). Nastąpiła integracja środowiska szkoły z lokalnymi instytucjami – Fundacja ProNatura, parafia, zespól ludowy Głębowiczanie, jednostki gminy. W ramach zajęć przyrodniczych uczniowie poznali otaczające nas rośliny zielne. W czasie działań okazało się, że ekspertem w tej dziedzinie jest mama naszej uczennicy, która bardzo chętnie zaangażowała się w warsztaty zielarskie (nauka rozpoznawania ziół, zastosowanie, metody suszenia, wystawa Podczas wizyty w Garnierówce wzmocniliśmy współpracę z
proboszczem, który zaprezentował parafialny ogród ziołowy. Dzięki realizacji sprzątania świata- plogging, mamy czystą okolicę i wzmocniony nawyk dbałości o czyste środowisko. Efektem projektu jest również rozwijanie umiejętności planowania – dzieci projektowały zieloną klasę, co wzmacnia ich poczucie sprawstwa. Efektem, który przerósł nasze oczekiwanie była organizacja pikniku. W organizację tego przedsięwzięcia włączyli się wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie. Zaproszeni goście dostrzegli pozytywną energię oraz radość płynącą z realizacji projektu. Podczas finału projektu omówiliśmy i zaprezentowaliśmy nasz projekt, łącząc projektowe zielarstwo z ludową biesiadą- występ zespołu ludowego, wspólny śpiew, zabawy ludowe i. swojski poczęstunek.

”Aktywni obywatele – aktywne organizacje Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Brzeg Dolny)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO

Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 500,00 zł
Wkład własny finansowy: 318,27 zł
Całkowita wartość projektu: 6 818,27  zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 25
Odbiorcy projektów – 250 osób

Celem projektu było aktywizowanie mieszkańców działających w lokalnych organizacjach pozarządowych, aby rozwijali się i coraz efektywniej działali na rzecz swoich społeczności. Dzięki zaplanowanym działaniom udało się nawiązać współpracę między organizacjami pozarządowymi z obszaru całej Krainy Łęgów Odrzańskich. Nawet możemy mówić o sieciowaniu, gdy wspólnie organizowaliśmy Piknik NGO w Brzegu Dolnym, w który aktywnie zaangażowały się 22 organizacje, a uczestniczyło około 250 mieszkańców. Dobrem wspólnym jakie chcieliśmy rozwijać była współpraca i rozwój organizacji pozarządowych na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Podnoszenie ich wiedzy, kompetencji, inicjowanie rozwoju osobistego oraz organizacyjnego. Projekt polegał na integracji i sieciowaniu lokalnych organizacji pozarządowych poprzez 3 główne działania: spotkania sieciujące, warsztaty kreatywne i wspólny PIKNIK NGO. Uczestnicy szczególnie chętnie korzystali z wymiany doświadczeń i kompetencji, bardzo pozytywnie odbierali możliwość kontaktu i nawiązania relacji z kimś, kto na co dzień boryka się z podobnymi problemami i wyzwaniami. Udało się zorganizować ciekawe warsztaty kreatywne, które miały na celu przygotowania do organizacji wspólnego wydarzenia – PIKNIKU NGO. Podczas warsztatów pod okiem rękodzielnika tworzyliśmy wspólnie dekoracje, motywy wizualne do naszego PIKNIKU. Zintegrowaliśmy się i nawiązaliśmy dużo nowych kontaktów, z których będziemy mogli korzystać w działalności społecznej i obywatelskiej. Nasze główne wydarzenie to PIKNIK NGO organizowany w ogrodach pałacowych przy Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury położonym nad samą Odrą. PIKNIK był bardzo pozytywnie odebrany zarówno przez uczestników jak i organizatorów. Luźna, rodzinna atmosfera połączona z możliwością aktywnie spędzonego czasu, z udziałem w warsztatach kreatywnych i warsztatach wiedzy sprawiła że uczestnicy nie chcieli aby impreza się kończyła. Dla nas najważniejszym rezultatem była współpraca naszych ngo, nawiązanie nowych relacji z organizacjami z odległych zakątków obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

”Akacjowa zagroda” (gm. Głogów)

Wnioskodawca/Realizator: Fundacja Sportu i Wzajemnego Wsparcia

Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 050,00 zł
Wkład własny finansowy: 3 010,28 zł
Całkowita wartość projektu: 10 060,28 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 7
Odbiorcy projektów – 180 osób

„Akacjowa zagroda” jest inicjatywą, którą nasza fundacja odpowiedziała na potrzebę integracji lokalnego społeczeństwa i uatrakcyjnienia miejsc spędzania wspólnego wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych. Projekt rozpoczęliśmy piknikiem integracyjnym z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym wspólnie z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich , Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz druhami OSP, w którym uczestniczyło ok. 100 osób. To działanie zostało zrealizowane dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy i współpracujących z nami organizacji pozarządowych .Animatorzy zabawiali najmłodszych uczestników, zaprzyjaźniony gospodarz umożliwił maluchom bliski kontakt z kucykami a miejscowy “miłośnik koni mechanicznych” uatrakcyjnił piknik przejazdami recyklingową ciuchcią na kółkach. Członkinie Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Rodziców zadbały o poczęstunek dla uczestników: słodkości, kiełbaski z grilla, grochówka, pajda chleba, pyszna lemoniada. Druhowie OSP zaangażowali uczestników w pokazy i zabawy strażackie, uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty wokalne i taneczne, grono pedagogiczne szkoły ubarwiało pobyt w kąciku warkoczyków i malowania twarzy oraz przeprowadzili uświadamiającą akcję „Posadź kwiatka dla pszczoły” wskazując jak ważną rolę w całym ekosystemie odgrywają pszczoły, które są odpowiedzialne za zapylanie wielu roślin uprawnych oraz rozdali nasiona i sadzonki kwiatów miododajnych, z których powstały nasadzenia przyjazne owadom w miejscowych ogrodach i zakątku ziołowym przy szkole. Członkowie naszej fundacji przedstawili założenia projektu, rozdali ulotki oraz poprowadzili rodzinne potyczki sportowe. Dzięki współpracy i zaangażowaniu dzień ten był pełen atrakcji, radości i uśmiechów. Wspólnie z mieszkańcami i druhami OSP podczas 2 spotkań zostało zamontowane ogrodzenie zagrody dla małych zwierząt hodowlanych, w trakcie 3 spotkań wykonano wiatę dla zwierząt oraz siedziska piknikowe z gotowych elementów. W trakcie zorganizowanych 2 wycieczek 40 dzieci spotkało się z alpakami oraz ptactwem ozdobnym. W trakcie zajęć grupy przedszkolne – 48 dzieci poznało zasady hodowli małych zwierzątek i od tej pory opiekują się chomikiem oraz rybkami. Dla uczniów klas 1-4 ( 45 uczniów) zostało zorganizowane spotkanie z leśnikiem. Starsi uczniowie podczas 2 warsztatów zbudowali hotelik i domki dla owadów. które rozwieszono w Akacjowej zagrodzie i szkolnym sadzie. Realizacja projektu „Akacjowa zagroda” wprowadziła pozytywne zmiany w lokalnym otoczeniu, uatrakcyjniła miejsce dla wspólnego spędzania wolnego czasów gronie rodzinnych i znajomych. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i dbanie o nią przyczyniło się do integracji mieszkańców naszej miejscowości. W wyniku realizacji projektu powstała ogrodzona zagroda z drewnianą wiatą dla małych zwierząt hodowlanych , 4 piknikowe siedziska oraz hoteliki dla owadów. Nasze działania wzbogaciły już istniejącą EKO-BAZĘ Krainy Łęgów Odrzańskich w Wilkowie, która stała się mini centrum edukacji i rozrywki dla całych rodzin oraz turystów korzystających z rowerowego Szklaku Odry. Dzięki poprzednim działaniom mamy Eko-wiatę z rowerowymi stojakami, zakątek drzew i krzewów owocowych i parkowych, mini ogródek do uprawiania ziół i kwiatów. Uczestnicy zajęć, spotkań, warsztatów i wycieczek pogłębili swoją wiedzę o wpływie naszych działań na przyrodę. „Akacjowa Zagroda” jako część EKO-BAZY może być pomocną w przybliżeniu społeczności lokalnej tematu działalności agroturystycznej oraz wskazaniu możliwości rozwoju osobistego, zainteresowań i kształcenia się.

”Łączymy siły i pokolenia – aktywizacja mieszkańców Krzydliny Małej” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: OSP Krzydlina Mała

Dotacja z ODL: 4 800,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 800,00 zł
Wkład własny finansowy: 4 421,36 zł
Całkowita wartość projektu: 11 021, 36 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10 osób
Odbiorcy projektów – 120

Głównym celem zrealizowanego projektu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzydlinie Małej było wsparcie i aktywizacja lokalnej społeczności na terenie naszej miejscowości, poprzez realizację projektu obywatelskiego, który pobudził aspiracje rozwojowe i poprawił jakoś życia naszych mieszkańców i przyczyni się do budowy kapitału społecznego i dobra wspólnego. “Sadzawka” teren który był zaniedbany przez naszych mieszkańców od wielu lat a jak bardzo często odwiedzany przez najmłodszych mieszkańców, poprzez zrealizowany projekt daliśmy temu miejscu nowe życie. Postawiliśmy również na Edukację najmłodszych z obszaru Ekologii poprzez wspólną pracę ponad pokoleniową. Obszarem kolejnym zrealizowanym jest historia i pamięć o niej, mieszkańcy przybyli na te ziemie w 1945 i coraz mniej osób pamięta te czasy i związane z nimi historie.- zrealizowaliśmy projekcję plenerową filmów i zdjęć z historii naszej miejscowości otrzymane od mieszkańców. Gra terenowa na trasie ścieżki turystycznej “Łącznik”, gdzie poszczególnymi punktami będą przepiękne ławki wyrzeźbione w kłodach drzewa. Gra dotyczyła flory i fauny otaczającej nas przyrody Krainy Łęgów Odrzańskich oraz parku Krajobrazowego Doliny Jezierzyc przybliżyliśmy wspólne dobro nas otaczające. W poszczególnych działaniach postawiliśmy na partnerstwo i zaangażowanie lokalnego społeczeństwa, sektora prywatnego, Koło Gospodyń Wiejskich, Sektor Samorządowy, Nadleśnictwo Wołów, Radę Sołecką, Parafię. Wszystkie działania w partnerstwie zbudowały wspólne dobro dla społeczeństwa obywatelskiego. Osiągnięte rezultaty projektu, które nasze OSP osiągnęła to: Etap pierwszy składał się na 14 dni pracy w celu zagospodarowania “Sadzawki” 50 uczestników z kategorii dzieci i młodzież oraz dorosłych dodatkowym rezultatem było zaangażowanie sektora prywatnego z koparką, rolników ze sprzętem jak i współpraca z Nadleśnictwem Wołów pozwoliło to utrwalić wspólne partnerstwo na rzecz lokalnej społeczności. Etap 2 uczestników – 30 osób. Gra terenowa -zagadki o walorach przyrodniczych oraz turystycznych, fauna i flora, historia – rezultat utrwalenia wiedzy o tym co nas otacza, że
musimy dbać o przyrodę i uczulać najmłodszych, gra terenowa na odcinku 18,5 kilometra trasą “Łącznik” służyła również podniesieniu kondycji fizycznej. Etap 3 projekcja w plenerze filmów oraz zdjęć historycznych z naszej miejscowości otrzymane od mieszkańców pozwoliło osiągnąć rezultat i pokazać interakcje międzyludzkie kiedyś a w dzisiejszych czasach, organizacja wspólnych wydarzeń oraz współpracy mieszkańców była uważana za coś normalnego, gdzie wszyscy się razem integrowali – poprzez zrealizowane pokazy chcemy to odbudować zaczynając od najmłodszych mieszkańców -40 odbiorców. Wydarzenia te miały na celu propagować Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich oraz zintegrowanie lokalnej społeczności poprzez realizacje projektu co w przyszłości zaprocentuje w zaangażowanie ludzi w dbaniu o wspólne dobro. Wszystkie spotkania były archiwizowanie w postaci foto relacji i filmików wykonanych przez wolontariuszy. Rezultaty projektu utrwalaliśmy kamerą oraz kontynuować podobne zadania w przyszłości.

„Edukacyjne impresje – budowanie przestrzeni inspiracji, edukacji, pasji i poznania” (gm. Wińsko)

Wnioskodawca/Realizator: Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie /Grupa nieformalna: Aktywna i wspierająca Rada Rodziców

Dotacja z ODL: 5 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 4 280,00 zł
Wkład własny finansowy: 339,08 zł
Całkowita wartość projektu: 10 119,08 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 60
Odbiorcy projektów – 100 osób

Głównym celem naszego projektu było zmotywowanie rodziców, mieszkańców obwodu szkolnego SP w Orzeszkowie, uczniów oraz nauczycieli do wspólnego działania. Środkiem do realizacji tego celu było przede wszystkim stworzenie w pobliżu szkoły miejsca edukacji i społecznej integracji. Tym miejscem była wiata edukacyjna. Dzięki zintegrowanym działaniom osób koordynujących projekt, rodziców oraz pracowników szkoły realizacja tego przedsięwzięcia zakończyła się sukcesem. Od momentu zakończenia budowy teren naszej szkoły stał się świetnym miejscem na realizację nowych działań oraz atrakcyjniejszą formę kontynuacji projektów już istniejących. Znacznie polepszyły się warunki do nauki, otworzyły się możliwości organizacji spotkań, warsztatów i wydarzeń zarówno dla uczniów, jak i mieszkańców regionu, co z kolei zwiększyło atrakcyjność nie tylko szkoły, ale także Izby Regionalnej, w pobliżu której ta wiata powstała. Przestrzeń ta jest regularnie wykorzystywana przez nauczycieli do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, co pozytywnie wpływa na zdrowie i poszerza możliwości do praktykowania aktywnych metod nauczania. Bliskość Izby Regionalnej stwarza ogromne możliwości do wykorzystywania jej zasobów podczas różnego rodzaju zajęć dotyczących historii. Dzięki temu, że wiata edukacyjna znajduje się na świeżym powietrzu, w ustronnym i cichym miejscu, uczniowie mają możliwość chłonąć wiedzę w atmosferze spokoju i relaksu, czego dotychczas nie mogliśmy im zaoferować ze względu na brak takiej przestrzeni w najbliższej okolicy szkoły. Kolejnym zadaniem, które zrealizowaliśmy w ramach projektu było zorganizowanie pikniku historycznego w klimacie lat 20-tych XX wieku. Wydarzenie to odbyło się 18.10.2023r. Mając na celu integrację środowiska lokalnego zorganizowaliśmy konkurs pt. „Na tropie ginących zawodów” skierowany do klas. I-IV gminnych szkół podstawowych. Zwycięzcy wraz ze swoimi klasami wzięli udział w pikniku. Wydarzenie rozpoczęło się sesją zdjęciową uczestników pikniku przebranych w stroje charakterystyczne dla lat 20-tych. Następnie odbył się pokaz mody z lat 20-tych oraz teleturniej „Jaka to melodia?”, podczas którego dzieci rozpoznawały melodie ze znanych bajek. Następne godziny uczestnicy podzieleni na grupy spędzili na różnego rodzaju kreatywnych warsztatach – tkackich, malowania, wyklejania, tworzenia zakładek do książek, czy czerpania papieru. Dzięki temu, że w grupach znajdowali się uczniowie różnych szkół uczestnicy nawiązywali nowe znajomości, które utrzymują się do dziś. Z wielką radością brali udział w dawnych zabawach podwórkowych, takich jak gra w kapsle, przeciąganie liny oraz zabawach tanecznych. W ten sposób poznawali formy spędzania wolnego czasu praktykowane przez ich dziadków oraz pradziadków. Dzieci zwiedzały Izbę Regionalną, gdzie odbywał się pokaz bajek ze starego projektora oraz krótka lekcja historii na temat dawnych zawodów. Podczas pikniku uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie pt. „Na tropie ginących zawodów” otrzymali nagrody. Nagrodzeni zostali również uczestnicy, którzy zdaniem jury posiadali najpiękniejsze przebranie w stylu lat 20-tych. Ważnym elementem tego wydarzenia był stół wypełniony poczęstunkiem dla zaproszonych gości. W tle imprezy wyświetlana była prezentacja przedstawiająca zdjęcia naszego regionu z lat 20-tych oraz film ukazujący przebieg budowy wiaty edukacyjnej. Zorganizowany Piknik Historyczny promował dziedzictwo kulturowe Orzeszkowa i regionu, a przeprowadzone podczas niego zajęcia wzbogacały wiedzę uczestników oraz rozwijały umiejętności artystyczne, sprawność ruchową oraz kompetencje społeczne.

„Najtrudniejszy pierwszy krok” (gm. Głogów)

Wnioskodawca/Realizator: Centrum Biblioteczno – Kulturowe Gminy Głogów /Grupa nieformalna: Sołectwo Zabornia

Dotacja z ODL: 5 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 217,00 zł
Wkład własny finansowy: 1 593,10  zł
Całkowita wartość projektu: 8 310,10 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 25
Odbiorcy projektów – 60 osób

Pisząc projekt pod nazwą “Najtrudniejszy pierwszy krok” założyliśmy, że będzie skierowany dla mieszkańców naszej miejscowości dla których integracja to rzecz zbędna, a jak się okazało bardzo potrzebna. Cieszy nas fakt, że dzięki uzyskanemu grantowi i zakupionemu projektorowi mogliśmy sprawić, że nasi mieszkańcy, nasi znajomi otworzyli się na innych, że ich potrzeby też są ważne. Nasz projekt był realizowany poprzez cykliczne ekranizacje filmów oraz bajek Kina pod chmurką oraz na Sali Wiejskiej. Na pierwszym seansie na Sali Wiejskiej w Zaborni został wyświetlony film animowany pt. „Epoka lodowcowa”. Wybór „Epoki lodowcowej” podyktowany był ukłonem w stronę dzieci, aby umilić im bliski powrót do szkoły. Warto jednak nadmienić, że jest to jeden z niewielu filmów, jaki mogą oglądać zarówno dzieci jak i dorośli i dobrze się przy nim bawić. Na projekcję kina pod chmurką licznie stawił się lud pracujący miast i wsi, czyli proletariat i chłopstwo z Zaborni, Borku i nie tylko. Przygotowując towarzyszów i towarzyszki do projekcji filmu został przygotowany piknik z czasów PRL-u. Podczas imprezy nie zabrakło licznych akcentów minionej epoki. Przygotowano wiele plebejskich konkursów dla Obywatelek i Obywateli oczywiście z nagrodami. Oko cieszył bogaty poczęstunek żmudnie wystany w kolejkach. Lokalni kinomani z braku klubo-kawiarni, mogli obejrzeć plenerową prezentację o Zaborni, a także kultowego „Misia”, by posłuchać Wujka Dobra Rada, wesołego Romka i trenera Jarzabka, łubu-dubu. Nasza inicjatywa okazała się wielkim sukcesem całego kolektywu organizacyjnego. Mimo, że większość wyświetlanych filmów czy bajek to produkcje, które już dawno przetrawiły i to wielokrotnie stacje telewizyjne to nasi mieszkańcy pomimo późnej pory wyświetlania projekcji bajkowej pt: “Dawno temu w trawie” w licznym gronie zawitali na salę, żeby wspólnie spędzić czas, pośmiać się i dobrze bawić się zajadając popcorn. Dzięki OSP Borek przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Na spotkaniu w Sali Wiejskiej uczestnikom została wyświetlona prezentacja z Pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi ratownicy przeprowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy z zaciekawieniem wsłuchiwali się w nauki ratowników. Po przyswojeniu ogromnej ilości wiedzy przez uczestników, w ramach relaksu został wyświetlony film pt: ”Nietykalni”. Film sprawił widzom nadspodziewanie wiele wzruszeń i również dużo zdrowego uśmiechu. “Nietykalni” to film wzruszający, pozytywny i skłaniający do zastanowienia nad tym, czy szklanka aby na pewno jest w połowie pusta. Ostatnią projekcją w grudniu 2023 roku był film animowany pt:”Ratujmy Mikołaja” połączony z Mikołajkami . Na dzieci czekała moc atrakcji-muzyczne animacje, konkursy, zabawy oraz zaplecze ze smakołykami, Uczestnicy oglądając bajkę z zapartym tchem śledzili losy elfa Bernarda i jego misji ratunkowej Świętego Mikołaja. Chcemy, aby każdy w komfortowych warunkach mógł obejrzeć wybrane dla nich filmowo-bajkowe propozycje, dlatego podczas projekcji stwarzamy wspólnie przyjazną, bezpieczną przestrzeń dla wszystkich. W naszym przedsięwzięciu największą rolę odegrało wspólnie spędzenie czasu co patrząc na frekwencję udało się w 100%. Dzięki zrealizowanemu projektowi nasze cele zostały osiągnięte. Stworzyliśmy w świetlicy wiejskiej w Zaborni warunki do realizacji działań z zakresu integracji środowiska lokalnego, inicjowania aktywności mieszkańców, wspierania inicjatyw lokalnych oraz prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

„Ogród społeczny w sercu Miasta Skarbów” (gm. Środa Śląska)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie 15-tka Fair Play

Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 17 560,00 zł
Wkład własny finansowy: 300,00  zł
Całkowita wartość projektu: 22 860,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 30
Odbiorcy projektów – 20 osób

Projekt odpowiadał na potrzeby społeczności zainteresowanej tematyk samowystarczalności żywnościowej i uprawą przydomowych ogródków. Kierowany był głównie do mieszkańców powiatu średzkiego. Mieszkańców
zmęczonych szarą codziennością zmęczonych spędzaniem czasu wolnego przed telewizorem, głodnych interakcji z innym człowiekiem. Głównym celem projektu była integracja mieszkańców, którzy przyczyniliby się do wspólnego działania na rzecz utworzenia w sercu miasta zielonego miejsca spotkań w postaci społecznego ogrodu – miejsca przyjaznego, dostępnego dla wszystkich. Miejsca w którym każdy miałby możliwość obcowania z naturą, gdzie można uświadomić sobie, że uprawa warzyw i owoców a także roślin ozdobnych to wymagające ale i bardzo satysfakcjonujące zadanie. Uczestnicy projektu nabyli wiedzę umożliwiającą im założenie własnych, przydomowych ogródków, w których mogą uprawiać warzywa, owoce, rośliny ozdobne i kwiaty. Dzięki udziałowi w projekcie osób mieszkających na wsi możliwa była wymiana doświadczeń. Wielopokoleniowy ogród społeczny w Środzie Śląskiej stał się miejscem spotkań, integracji a także miejscem dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Spotkania wykładowe odbywały się w Powiatowym Centrum Kultury Alternatywnej zaś część praktyczna na terenie skweru przy centrum. Przeprowadzono spotkania warsztatowe podczas, których
uczestnicy dowiedzieli się na temat rozmnażania roślin, pielęgnacji, wykorzystania ich w kuchni. Rozmawiano o najczęstszych chorobach roślin i sposobie radzenia z nimi.

Print Friendly, PDF & Email