Rok 2023 w liczbach:

STRONA WCIĄŻ W BUDOWIE 😉

Łączna liczba wniosków złożonych w konkursie – 18
Liczba wniosków zrealizowanych –11
Liczba wniosków odrzuconych po ocenie formalnej – 0
Całkowita kwota jaka została poniesiona w projektach:  ……………..zł

Liczba osób zaangażowanych w pracę przy projektach od strony organizacyjnej – ………….
Liczba wolontariuszy – ……………
Liczba osób uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach projektów jako odbiorcy – ………………..

” Eko-frajda w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa

Dotacja z ODL: 3 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2200,00 zł
Wkład własny finansowy: 200,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 900,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 40
Odbiorcy projektów – 56 osób

Projekt “Eko-frajda w Krainie Łęgów Odrzańskich” polegał na przeprowadzeniu 3 ekologicznych spotkań dla dzieci z Gminy Ścinawa w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Dziewinie, podczas wakacji. W ramach projektu odbyły się: 1 eko-frajda: pierwsze wydarzenie, w ramach projektu Stowarzyszenia Aktywnie dla Gminy Ścinawa odbyło się 11 lipca 2023. O godzinie 9 wyruszyliśmy do Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie, gdzie dzieciaki przez sześć godzin aktywnie spędzały letni czas, ucząc się przy okazji jak dbać o naszą planetę. Uczestnicy EKO-FRAJDY wybrali się na spacer do Starorzecza Odry, tropiąc po drodze zwierzęta. Udało Im się także zaobserwować łabędzie wysiadujące jaja oraz żółwia wygrzewającego się w słońcu. Potem był czas na wybuchy, lawy i magię – mowa oczywiście o doświadczeniach. Po nich przyszedł czas na animacje na trawie. Dzieciaki wykonały także domki dla owadów, które zabrały ze sobą, by mogli w nich zamieszkać nowi lokatorzy. Na zakończenie odbyło się ognisko z kiełbaskami. Na dzieciaki czekało też domowe ciasto, owoce i kompot. 2 eko-frajda: odbyła się 25 lipca 2023. W tym dniu uczestnicy zdobywali praktyczną wiedze o recyklingu oraz poznali działanie farmy fotowoltaicznej. Zobaczyli podczas zajęć kreatywnych, jak można nadać drugie życie przedmiotom, które w naszych domach trafiają do śmieci. Odbyli także długi i niełatwy trening z fachowcem od sztuk walki – Piotr Moliński (Akademia Sztuk Walki GoK1 i Karate Goju Ryu Petro Team, GoK1). Zabawa połączona z elementami karate, kickboxingu, boksu i samoobrony przyniosła mnóstwo śmiechu, satysfakcji i nowych umiejętności, ale również pokazała czym są zasady fair play. Po tym ciężkim wysiłku buł czas na trening uważności, relaksację i wyciszenie wśród zieleni i odgłosów przyrody. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród oraz ognisko. 3 eko-frajda: trzecia wycieczka do Dziewina odbyła się 17 sierpnia 2023. Na początek odwiedziliśmy Galeria Dziewin, gdzie powitał nas Siwosz-Duch Krainy Łęgów Odrzańskich. Pokazał nam jakie skarby skrywa to artystyczne miejsce. Obejrzeliśmy piękne obrazy, dowiedzieliśmy się dużo o  plenerach jakie odbywają się w naszej okolicy oraz o lokalnych artystach, których w naszej gminie nie brakuje. Później były warsztaty plastyczne oraz zabawy ruchowe. Gospodarze przygotowali dla nas pyszny poczęstunek, było domowe ciasto raz jabłka prosto z ogrodu. Do tego “czarodziejskiego” ogrodu wybraliśmy się podglądać życie owadów. W drugiej części wycieczki w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Dziewinie czekało na uczestników mnóstwo aktywności m.in. zawody sportowe, gry zręcznościowe, eko-zabawki XXL czy bańki. Po tym ogromnym wysiłku przyszedł czas na kiełbaski z ogniska oraz pieczone jabłka. Został osiągnięty główny cel projektu czyli: wsparcie oraz aktywizacja najmłodszych członków naszej lokalnej społeczności poprzez organizację zajęć ekologicznych podczas wakacji. Realizacja projektu posłużyła poprawie jakości ich życia i pobudzaniu nowych aspiracji. Udało nam się zapewnić możliwość udziału w ekologicznych spotkaniach dzieciom pozostającym na wakacje w domu. Zgodnie z naszym planem zajęcia i warsztaty (osadzone w tematyce przyrodniczej) stały się alternatywą na spędzanie czasu w lato przed komputerem czy telewizorem.

” Tu możesz się odPrężyć” (gm. Miękinia)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Zalew Prężyce

Dotacja z ODL: 6 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 200,00 zł
Wkład własny finansowy: 360,00 zł
Całkowita wartość projektu: 7 560,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 15
Odbiorcy projektów – 50 osób

Głównym celem projektu było wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez wspólne wykonanie i zamontowanie za zalewie Prężyce, drewnianych ławo-stołów, które stworzą miejsce do spotkań integracyjnych, posłużą do pobudzenia aspiracji rozwojowych, poprawią jakość życia i przyczynią się do budowania kapitału społecznego i dóbr wspólnych. Do realizacji projektu zagospodarowaliśmy część terenu przystani, którą zarządczą jest Stowarzyszenie Zalew Prężyce. W ramach projektu „Tu możesz się odPrężyć” wykonano następujące działania. Zostało zwołane zebranie organizacyjne, na którym ustalono podział obowiązków oraz omówiono szczegóły projektu i spisano listę potrzebnych materiałów na koniec przygotowano plan i koncepcję zamontowania ławo-stołów na zalewie. Następnym etapem realizacji projektu było wykonanie przez członków stowarzyszenia projektu technicznego z uwzględnieniem połączeń drewna oraz przytwierdzenia do gruntu oraz wykonanie wizualizacji 3d i umieszczenie jej na profilu FB stowarzyszenia. Zamówiono materiały potrzebne do wykonania ławo-stołów, po dostarczenia zakupionego drewna członkowie wraz wolontariuszami przystąpili do obróbki i przygotowywania elementów projektu. Gotowe elementy zostały oszlifowane, pomalowane i złożone a następnie zamontowane na terenie zalewu, na koniec uporządkowano teren po pracach monterskich. Na każdym stole umieszczone metalowe tabliczki z logo naszego stowarzyszenia oraz Działaj Lokalnie. Między ławo-stołami stworzono palenisko, miejsce gdzie można bezpiecznie rozpalić ognisko. Po zakończeniu projektu zorganizowano spotkanie integracyjne uwieńczone wspólnym biesiadowaniem przy ognisku, pieczeniem kiełbasek i ziemniaków, omówiono także efekty dotychczasowych działań oraz podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w realizację oraz promocję tego projektu. Poszczególne etapy realizacji projektu były umieszczane i opisywane na profilu FB stowarzyszenia. Ten projekt był realizowany z ludźmi i dla ludzi a młodzi wolontariusze byli nie tylko uczestnikami, a także współrealizatorami projektu. Praca włożona w projekt połączyła ludzi i zmotywował ich do dalszych działań. Chcemy przekonać i zachęcić młodych ludzi do działania na rzecz własnej okolicy oraz pokazać im, że są częścią miejsca, w którym żyją i jak ważne jest angażowanie się w sprawy lokalnej społeczności. Realizacja tego projektu pokazała również, że wspólnymi siłami możemy wiele zdziałać oraz zmienić naszą okolicę na bardziej przyjazną i atrakcyjną nie tylko dla mieszkańców. Głównymi odbiorcami naszego projektu są mieszkańcy okolicznych miejscowości, a także dla miłośnicy aktywnego spędzania czasu nad wodą, osoby przyjezdne będą mogły również odpocząć. Zamontowanie ławo-stołów przy zalewie zwiększyło jego walory turystyczne a lokalna społeczność zyskała miejsce do odpoczynku, spotkań na łonie natury a uczniowie z okolicznej szkoły podstawowej teren gdzie mogą organizować małe imprezy sportowo-rekreacyjne. Stowarzyszenie do tej pory zajmowało się realizacją przystani wodnej, a realizacja tego projektu to kolejny etap zagospodarowania terenu Zalewu Prężyce.

” Eko-Malczyce – razem dla lepszego jutra” (gm. Malczyce)

Wnioskodawca/Realizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach/ Grupa nieformalna”Iskra”

Dotacja z ODL: 3 990,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 4 710,00  zł
Wkład własny finansowy: 1 600,00 zł
Całkowita wartość projektu: 10 300,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 150 osób

Projekt pod nazwą „Eko-Malczyce – razem dla lepszego jutra” został zrealizowany przez grupę nieformalną “Iskra”. Grupę tworzą osoby związane z organizacjami, które lat działają na terenie gminy Malczyce oraz Dolnego Śląska. Wśród osób odpowiedzialnych za realizacje zadań są m.in. komendantka szczepu harcerskiego, sołtys i członkini rady sołeckiej. Głównym założeniem projektu było ciągłe utrwalanie świadomości ekologicznej mieszkańców, podkreślanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz wyzwań, jakie są przed nami. W ramach projektu odbyła się 5. edycja Malczyckiej Rodzinnej Gry Przygodowej, skierowanej zarówno do rodzin, jak i grup znajomych i przyjaciół. Dzięki grze udało się zorganizować wspólnie czas na świeżym powietrzu dla grupy kilkudziesięciu osób. Na trasie wydarzenia uczestnicy mierzyli się z zadaniami sprawnościowymi, logicznymi, ale również poprawili swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy czy ekologii. W ramach zadania “Zielono mi” zorganizowaliśmy cykl spotkań i warsztatów, na których dzieci i młodzież realizowały program ukierunkowany na otaczającą nas przyrodę, poznawały gatunki rodzimych roślin czy tropy zwierząt, jak również zasadziły własne cebulki kwiatów. Akcja “Zazielenić Malczyce” pozwoliła na uporządkowanie terenów zielonych przy ul. Dworcowej, nasadzenie pięknych roślin, dzięki czemu powstał w tym miejscu przyjazny teren wypoczynkowy. Został on wykorzystany przy organizacji Dnia Ziemniaka, na którym oprócz tradycyjnych potraw z ziemniaka i ogromu dobrej zabawy nie mogło zabraknąć odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która podsumowuje historię harcerstwa w Malczycach. Podsumowaniem projektu była wystawa zdjęć oraz wykonanie pamiątkowych magnesów. Dzięki realizacji projektu, mieszkańcy zwiększyli świadomość jak wygląda otaczające ich środowisko, są bardziej wrażliwi na potrzeby ochrony otaczającej nas przyrody. Projekt przyczynił się do rozwinięcia zainteresowań mieszkańców oraz integracji podczas wspólnie prowadzonych prac i zajęć. Idealnym czynnikiem mającym wpływ na poprawę komfortu życia była wspólna aktywność na świeżym powietrzu. Przytaczanym dobrem wspólnym jest z pewnością nasza miejscowość Malczyce, posiadająca ciekawą historię oraz jej mieszkańcy i więzy między nimi. Korzyści dla lokalnej społeczności po realizacji projektu: – zdobycie nowych umiejętności głównie z zakresu ekologii, – aktywne spędzenie czasu, – integracja oraz poznanie nowych ludzi poprzez wspólną pracę i udział w warsztatach, – tereny często uczęszczane przez mieszkańców zyskały nowy, schludny wygląd, – poprawa wizerunku miejscowości, – pamiątkowe magnesy podsumowujące program, – kultywowanie tradycji organizacji rodzinnej gry terenowej. Ten projekt to także kolejny krok ku powstaniu społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu własnych potrzeb. Dzięki sprawnej realizacji zadań nabyliśmy motywację do rejestracji stowarzyszenia i dalszych działań.

”Zagospodarowanie wakacyjnej nudy na wsi.” (gm. Niechlów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Klub Sportowy “TRIUMPHATOR”

Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: ……….. zł
Wkład własny finansowy: …………. zł
Całkowita wartość projektu: ……….. zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – ………..
Odbiorcy projektów – ……….. osób

Zadania zaplanowane w projekcie zrealizowano. Były one skierowane do dzieci i młodzieży w formie półkolonii. Odbyły się następujące warsztaty i animacje: Zabawy z wyrzutniami NERF , zabawy animacyjne z chustą Klanzy, warsztaty plastyczne z wykorzystaniem modeliny, malowanie na foli stretch, seans filmowy z popcornem, gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy oraz tatuaże. Treningi Judo i zajęcia siłowo-gimnastyczne nie tylko dla zawodników. Podczas półkolonii przeprowadzono 12 treningów z podziałem na grupy wiekowe. Treningi pokazały dzieciom i młodzieży nie uczestniczącym w zajęciach klubu, że też mogą trenować i jednocześnie fajnie spędzić czas. Największą atrakcją półkolonii był wyjazd na basen. Wszystkie zaproponowane zajęcia były dostępne dla każdego chętnego dziecka czy młodzieży. Organizacją zajmowali się trenerzy oraz rodzice uczestników. Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji.  Zaproponowane działania nie tylko wypełniły czas wolny ale miały duże znaczenie dla rozwinięcia nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego w sposób bezpieczny, pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów.Trenerzy Klubu zaobserwowali duże zainteresowanie zaproponowaną przez nich forma spędzania wolnego czasu tj. aktywne treningi, udział w zawodach sekcji judo i jujitsu. Okazuje się, że jest to mało bo w przerwie wakacyjnej dzieci i młodzież chciałby korzystać z innych form spędzania czasu wolnego. Za pomocą działań projektu wzbudziliśmy zainteresowania dzieci i młodzieży również nie uczestniczących w zajęciach klubu.

”Zielona klasa” (gm. Wińsko)

Wnioskodawca/Realizator: Szkoła Podstawowa im. J.A. de Garnier w Głębowicach/ Grupa nieformalna “Zielona drużyna”

Dotacja z ODL: 5 710,00 zł
Wkład niefinansowy własny: ……….. zł
Wkład własny finansowy: …………. zł
Całkowita wartość projektu: ……….. zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 31
Odbiorcy projektów – 60 osób

Głównym celem projektu była edukacja przyrodnicza społeczności szkolnej poprzez zajęcia o tematyce przyrodniczej oraz stworzenie kącika przyrodniczego na terenie szkoły i zielonej klasy do nauki na dworze. Udało nam się stworzyć miejsce, z którego bardzo chętnie korzystają wszyscy uczniowie. Sprzęt zakupiony w projekcie (zestaw ogrodowy służy do nauki i wypoczynku. Podczas wyjazdu do młyna i warsztatów z przyrodnikiem uczniowie poszerzyli wiedzę o otaczającej przyrodzie oraz uwrażliwili się na potrzeby najmniejszych istot żywych (tworzenie domków dla owadów, wysiew miododajnych roślin – kwietna łąka). Dzieci poznały miododajne rośliny oraz zapylające je owady. Uczniowie poznali biologię lokalnych, chronionych gatunków – suseł moręgowany i wilk. Udało nam się bardziej zintegrować środowisko szkolne poprzez wspólne działania projektowe (wycieczki,
warsztaty, wystawa, organizacja pikniku). Nastąpiła integracja środowiska szkoły z lokalnymi instytucjami – Fundacja ProNatura, parafia, zespól ludowy Głębowiczanie, jednostki gminy. W ramach zajęć przyrodniczych uczniowie poznali otaczające nas rośliny zielne. W czasie działań okazało się, że ekspertem w tej dziedzinie jest mama naszej uczennicy, która bardzo chętnie zaangażowała się w warsztaty zielarskie (nauka rozpoznawania ziół, zastosowanie, metody suszenia, wystawa Podczas wizyty w Garnierówce wzmocniliśmy współpracę z
proboszczem, który zaprezentował parafialny ogród ziołowy. Dzięki realizacji sprzątania świata- plogging, mamy czystą okolicę i wzmocniony nawyk dbałości o czyste środowisko. Efektem projektu jest również rozwijanie umiejętności planowania – dzieci projektowały zieloną klasę, co wzmacnia ich poczucie sprawstwa. Efektem, który przerósł nasze oczekiwanie była organizacja pikniku. W organizację tego przedsięwzięcia włączyli się wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie. Zaproszeni goście dostrzegli pozytywną energię oraz radość płynącą z realizacji projektu. Podczas finału projektu omówiliśmy i zaprezentowaliśmy nasz projekt, łącząc projektowe zielarstwo z ludową biesiadą- występ zespołu ludowego, wspólny śpiew, zabawy ludowe i. swojski poczęstunek.

”Aktywni obywatele – aktywne organizacje Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Brzeg Dolny)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO

Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 500,00 zł
Wkład własny finansowy: 318,27 zł
Całkowita wartość projektu: 6 818,27  zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 25
Odbiorcy projektów – 250 osób

Celem projektu było aktywizowanie mieszkańców działających w lokalnych organizacjach pozarządowych, aby rozwijali się i coraz efektywniej działali na rzecz swoich społeczności. Dzięki zaplanowanym działaniom udało się nawiązać współpracę między organizacjami pozarządowymi z obszaru całej Krainy Łęgów Odrzańskich. Nawet możemy mówić o sieciowaniu, gdy wspólnie organizowaliśmy Piknik NGO w Brzegu Dolnym, w który aktywnie zaangażowały się 22 organizacje, a uczestniczyło około 250 mieszkańców. Dobrem wspólnym jakie chcieliśmy
rozwijać była współpraca i rozwój organizacji pozarządowych na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Podnoszenie ich wiedzy, kompetencji, inicjowanie rozwoju osobistego oraz organizacyjnego. Projekt polegał na integracji i sieciowaniu lokalnych organizacji pozarządowych poprzez 3 główne działania: spotkania sieciujące, warsztaty kreatywne i wspólny PIKNIK NGO. Uczestnicy szczególnie chętnie korzystali z wymiany doświadczeń i kompetencji, bardzo pozytywnie odbierali możliwość kontaktu i nawiązania relacji z kimś, kto na co dzień boryka się z podobnymi problemami i wyzwaniami. Udało się zorganizować ciekawe warsztaty kreatywne, które miały na celu przygotowania do organizacji wspólnego wydarzenia – PIKNIKU NGO. Podczas warsztatów pod okiem rękodzielnika tworzyliśmy wspólnie dekoracje, motywy wizualne do naszego
PIKNIKU. Zintegrowaliśmy się i nawiązaliśmy dużo nowych kontaktów, z których będziemy mogli korzystać w działalności społecznej i obywatelskiej. Nasze główne wydarzenie to PIKNIK NGO organizowany w ogrodach pałacowych przy Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury położonym nad samą Odrą. PIKNIK był bardzo pozytywnie odebrany zarówno przez uczestników jak i organizatorów. Luźna, rodzinna atmosfera połączona z możliwością aktywnie spędzonego czasu, z udziałem w warsztatach kreatywnych i warsztatach wiedzy sprawiła że uczestnicy
nie chcieli aby impreza się kończyła. Dla nas najważniejszym rezultatem była współpraca naszych ngo, nawiązanie nowych relacji z organizacjami z odległych zakątków obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

”Akacjowa zagroda” (gm. Głogów)

Wnioskodawca/Realizator: Fundacja Sportu i Wzajemnego Wsparcia

Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 050,00 zł
Wkład własny finansowy: 3 010,28 zł
Całkowita wartość projektu: 10 060,28 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 7
Odbiorcy projektów – 180 osób

„Akacjowa zagroda” jest inicjatywą, którą nasza fundacja odpowiedziała na potrzebę integracji lokalnego społeczeństwa i uatrakcyjnienia miejsc spędzania wspólnego wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych. Projekt rozpoczęliśmy piknikiem integracyjnym z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym wspólnie z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich , Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz druhami OSP, w którym uczestniczyło ok. 100 osób. To działanie zostało zrealizowane dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy i współpracujących z nami organizacji pozarządowych .Animatorzy zabawiali najmłodszych uczestników, zaprzyjaźniony gospodarz umożliwił maluchom bliski kontakt z kucykami a miejscowy “miłośnik koni mechanicznych” uatrakcyjnił piknik przejazdami recyklingową ciuchcią na kółkach. Członkinie Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Rodziców zadbały o poczęstunek dla uczestników: słodkości, kiełbaski z grilla, grochówka, pajda chleba, pyszna lemoniada. Druhowie OSP zaangażowali uczestników w pokazy i zabawy strażackie, uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty wokalne i taneczne, grono pedagogiczne szkoły ubarwiało pobyt w kąciku warkoczyków i malowania twarzy oraz przeprowadzili uświadamiającą akcję „Posadź kwiatka dla pszczoły” wskazując jak ważną rolę w całym ekosystemie odgrywają pszczoły, które są odpowiedzialne za zapylanie wielu roślin uprawnych oraz rozdali nasiona i sadzonki kwiatów miododajnych, z których powstały nasadzenia przyjazne owadom w miejscowych ogrodach i zakątku ziołowym przy szkole. Członkowie naszej fundacji przedstawili założenia projektu, rozdali ulotki oraz poprowadzili rodzinne potyczki sportowe. Dzięki współpracy i zaangażowaniu dzień ten był pełen atrakcji, radości i uśmiechów. Wspólnie z mieszkańcami i druhami OSP podczas 2 spotkań zostało zamontowane ogrodzenie zagrody dla małych zwierząt hodowlanych, w trakcie 3 spotkań wykonano wiatę dla zwierząt oraz siedziska piknikowe z gotowych elementów. W trakcie zorganizowanych 2 wycieczek 40 dzieci spotkało się z alpakami oraz ptactwem ozdobnym. W trakcie zajęć grupy przedszkolne – 48 dzieci poznało zasady hodowli małych zwierzątek i od tej pory opiekują się chomikiem oraz rybkami. Dla uczniów klas 1-4 ( 45 uczniów) zostało zorganizowane spotkanie z leśnikiem. Starsi uczniowie podczas 2 warsztatów zbudowali hotelik i domki dla owadów. które rozwieszono w Akacjowej zagrodzie i szkolnym sadzie. Realizacja projektu „Akacjowa zagroda” wprowadziła pozytywne zmiany w lokalnym otoczeniu, uatrakcyjniła miejsce dla wspólnego spędzania wolnego czasów gronie rodzinnych i znajomych. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i dbanie o nią przyczyniło się do integracji mieszkańców naszej miejscowości. W wyniku realizacji projektu powstała ogrodzona zagroda z drewnianą wiatą dla małych zwierząt hodowlanych , 4 piknikowe siedziska oraz hoteliki dla owadów. Nasze działania wzbogaciły już istniejącą EKO-BAZĘ Krainy Łęgów Odrzańskich w Wilkowie, która stała się mini centrum edukacji i rozrywki dla całych rodzin oraz turystów korzystających z rowerowego Szklaku Odry. Dzięki poprzednim działaniom mamy Eko-wiatę z rowerowymi stojakami, zakątek drzew i krzewów owocowych i parkowych, mini ogródek do uprawiania ziół i kwiatów. Uczestnicy zajęć, spotkań, warsztatów i wycieczek pogłębili swoją wiedzę o wpływie naszych działań na przyrodę. „Akacjowa Zagroda” jako część EKO-BAZY może być pomocną w przybliżeniu społeczności lokalnej tematu działalności agroturystycznej oraz wskazaniu możliwości rozwoju osobistego, zainteresowań i kształcenia się.

Print Friendly, PDF & Email