http://dzialajlokalnie.pl/

dzialajlokalnie.pl

“Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”.
Program wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach (aktualnie funkcjonuje ponad 60 ODL!) – lista wszystkich ODL znajduje się tutaj.

Co roku środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazywane są każdemu partnerowi sieci. Każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze na sfinansowanie części kosztów realizacji lokalnego konkursu grantowego. Pochodzą one od samorządów, firm, innych instytucji, lub od mieszkańców (m.in. z kampanii 1 %).

Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje około 10–20 grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

• aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,

• przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,

• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

• są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,

• w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.

Na ogólnopolskiej stronie programu znajdują się PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące wspólnych zasad KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE: http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/

Szczegóły o naborze wniosków i warunkach konkursu oraz baza zrealizowanych projektów są umieszczane na naszych stronach internetowych oraz ogólnopolskiej stronie programu www.dzialajlokalnie.pl

Do składania wniosków zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu gmin: Brzeg Dolny, Głogów, Jemielno, Malczyce, Miękinia, Niechlów, Pęcław, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Wołów oraz Wińsko.


Więcej informacji na temat programu udziela:
Ewa Smutyło
e-mail: dzialajlokalnie@lgdodra.pl
tel. 76 858 45 45 lub 512 048 020 lub 667 066 598
Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”
Pl. Kopernika 6
59-230 Prochowice

 


Program Działaj Lokalnie jest współfinansowany przez:

logotyp Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - logotyp

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce


Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą innych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pod linkiem https://pafw.pl/#

w zakładce Programy.

Print Friendly, PDF & Email