Projekty współpracy to, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, projekty umożliwiające poszczególnym LGD podejmowanie współpracy i realizację projektów z partnerami z terytorium tego samego państwa członkowskiego (współpraca międzyterytorialna) lub partnerami z innych państw członkowskich (współpraca zagraniczna).

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, w tym okresie (2014-2020) realizuje dwa projekty współpracy:

Print Friendly, PDF & Email