Tutaj będziemy prezentować projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Znajdziecie tu pomysły na biznes, ale także różnego rodzaju inicjatywy, które wpisują się w naszą Lokalną Strategię Rozwoju (pod linkiem LSR do pobrania: https://drive.google.com/file/d/1Ny6S7jpLerLUbkB9C6z0Z7fHZruL8Jhn/view ) we wszystkich jej obszarach tzw. Przedsięwzięciach, czyli:
I TURYSTYKA NA “SZLAKU ODRY”
II MARKA “KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”
III PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY “KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”
IV AKTYWNE, WYKSZTAŁCONE I ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
V POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO “KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”
Zachęcamy również do dzielenia się swoimi projektami, pomysłami – to miejsce może być dobrym startem na rozpoczęcie promocji Waszej firmy 🙂


I TURYSTYKA NA SZLAKU ODRY 

Kajakowo w Krainie Łęgów Odrzańskich (gm. Wińsko)

Wnioskodawca: Jarosław Paczkowski
Przyznana kwota pomocy: 100 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 100 000,00 zł

Zakres operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podejmowanie działalności gospodarczej.

Głównym celem operacji było maksymalne wykorzystanie weekedowego popytu na usługi turystyczne w Krainie Łęgów Odrzańskich. Cel operacji będzie osiągnięty przez możliwość zorganizowania spływu dla dwóch grup, każda po 30 osób w jednym czasie, co daje razem 60 osób w jeden weekend. Jak dodamy do tego możliwość zorganizowania spływów na 10 deskach SUP, to od razu zwiększa się nam rentowność operacji. Cel będzie możliwy do zrealizowania przez wprowadzenie na rynek kompleksowych usług turystycznych opartych na trzech kompleksowych ofertach: Dwudniowego spływu kajakowego z noclegami i ogniskiem na Szlaku Odry, jednodniowego spływu kajakowego z ogniskiem na Szlaku Odry, Spływu na deskach SUP Szlakiem Odry.

W ramach operacji zakupiono m.in.: kajaki dwuosobowe, deski SUP, kamizelki asekuracyjne i ratunkowe,  przyczepę do przewozu kajaków.

Partnerami projektu byli: FHU Maniek Mariusz Kulas, Gospoda Kobena w Chobieni, Krzysztof Postoł Tymowa, Joanna Woźnica Rudna, Klub Miłośników Aktywnego Wypoczynku Legnickie Morsy

Kontakt: http://www.meander.turystyka.pl/

Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego na budynek mieszkalny z funkcją agroturystyczną w miejscowości Rusko, jako aktywna turystyka w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Malczyce)

Wnioskodawca: Dorota Gołąb
Przyznana kwota pomocy: 100 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 239 261,90 zł

Zakres operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podejmowanie działalności gospodarczej.

Celem operacji było rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie agroturystyki w zmodernizowanym budynku w Rusku na obszarze LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Przedsiębiorstwo oferować będzie usługi z zakresu: – udzielania noclegów dla małych rodzin, – z ofertą weekendową oraz dłuższego pobytu, z możliwością samodzielnego przygotowywania posiłków, – nauka jazdy konnej, – wynajem boksów dla koni, – w dłuższej perspektywie, usługi jazdy konnej i hipoterapii.

W ramach operacji wykonano remont i rozbudowę budynku gospodarczego na budynek mieszkalny z usługą agroturystyczną (część budowlana) – piętro budynku, oraz zaadaptowano parter na stajnię z boksami dla 5 koni, z przeznaczeniem dla koni Wnioskodawcy oraz możliwością wynajmu boksa dla potencjalnych chętnych właścicieli koni. Przygotowano instalację elektryczną, instalację sanitarną oraz wykonano prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Partnerami projektu byli: Hydro-Iniekt Adrian Gołąb Wrocław

Kontakt: AGROTURYSTYKA RUSKO – WDM DOROTA GOŁĄB, ul. SZKOLNA 6B, 55-320 RUSKO, TEL: 607 869 418

Facebook: Agroturystyka, stajnia “Złoty Koń”

Tutaj znajdziecie  Agroturystykę na mapie: https://goo.gl/maps/bNxeNkBrNLzyCFVn8

II MARKA LOKALNA “KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

Modernizacja zakładu w celu rozwoju oferty produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca: Zakład Handlu i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego “Ścinawa” Spółka Cywilna
Przyznana kwota pomocy: 300 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 529 335,58 zł

Zakres operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – rozwijanie działalności gospodarczej.

Celem operacji było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie oferty o nowe produkty lokalne, unowocześnienie infrastruktury zakładu  oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

W ramach operacji zbudowano halę magazynową, zakupiono i wdrożono dwie nowe linie technologiczne, zakupiono  etykietarkę, tunel zgrzewczy z pakowarką, szatkownicę do warzyw i dwa wózki widłowe.

Kontakt: zhpow-scinawa.com.pl

fb: https://www.facebook.com/zhpow.scinawa


III PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY “KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

Doradztwo żywieniowe i dietetyczne & Warsztaty kulinarne w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Miękinia)

Wnioskodawca: Kamila Seifert – Jędrzejczak
Przyznana kwota pomocy: 60 000,00 zł
Całkowita wartość projektu:  66 616,00 zł

Zakres operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podejmowanie działalności gospodarczej.

Celem operacji było stworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu doradztwa żywieniowego i dietetycznego oraz warsztatów kulinarnych.

W ramach operacji zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia gabinetu dietetyki, konsultacji online, wizyt domowych u pacjentów oraz warsztatów żywieniowych w szkołach, m.in. analizator wagi ciała, waga medyczna, wzrostomierz ultradźwiękowy i inne.

Kontakt: https://www.healthymenu.pl/

fb: https://www.facebook.com/healthymenupl


IV AKTYWNE, WYKSZTAŁCONE I ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE


V POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO “KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”