„Przystanek Łęgi w Krainie Łęgów Odrzańskich” – to operacja własna realizowana przez LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Finansowanie:

Operacja własna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem operacji jest doposażenie Punktu Informacji Turystycznej w Lubiążu, przygotowanie wystawy Michaela Willmana oraz wykreowanie materiałów promocyjnych dot. regionu, produktów lokalnych i rękodzieła jako środek rozszerzający ofertę usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby na „Szlaku Odry”.

 

Działania przewidziane w projekcie:

  • Zakup wyposażenia punktu (meble, ekspozytory)
  • Wystawa Michaella Wilmana i galerii rękodzieła (zakup stojaków zewnętrznych, ram i tabliczki ekspozycyjnej do stworzenia mini wystawy Willmana w obrębie PIT w Lubiążu)
  • Wydanie broszury informacyjnej (broszura/ informator nt. Przystanku Łęgi)
  • Opracowanie strony www (promocja przystanku Łęgi, prezentacja twórczości artystów z obszaru KŁO i innych aktywności związanych z PIT w Lubiążu)
  • Seo i pozycjonowanie (niezbędne do uzyskania wysokiej pozycji w wyszukiwarkach internetowych)
  • Opracowanie katalogu (katalog produktów i usług oferowanych przez rękodzielników z obszaru LGD KŁO)
  • Wydanie katalogu
  • Namiot rurowy (nowoczesny namiot promocyjny do organizacji wydarzeń outdoorowych wokół PIT w Lubiążu, promocja Punktu i LGD)

Rezultaty:

Promocja obszaru.

Grupa docelowa projektu:

Osoby odwiedzające obiekt w Lubiążu, osoby i podmioty działające w sektorze usług turystycznych, w tym producenci lokalni i rękodzielnicy.

Print Friendly, PDF & Email