Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00008-6933-UM0110017/15 z dn. 17 maja 2016 zawarta między Województwem Dolnośląskim a Stowarzyszeniem LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Zamieszczamy zaakceptowany przez samorząd województwa dolnośląskiego zmieniony załącznik nr 3 do umowy ramowej, to jest  Procedurę wyboru operacji  – stan na kwiecień 2021

Zamieszczamy zaakceptowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaktualizowany harmonogram naborów:

  • Harmonogram naborów – aktualizacja luty 2024 (obowiązujący!)

harmonogram naborów aktualizacja luty 2024

wersje archiwalne:

  • Harmonogram naborów – aktualizacja luty 2023

harmonogram naborów aktualizacja luty 2023

  • Harmonogram naborów – aktualizacja marzec 2020

harmonogram naborów aktualizacja marzec 2020

  • Harmonogram naborów – aktualizacja sierpień 2019 (archiwalna)

harmonogram naborów aktualizacja sierpień 2019

  • Harmonogram naborów – wersja marzec 2019 (archwialna)

harmonogram_naborw_iii_jednolity_18.pdf 

 


8 marca 2024 roku został zawarty aneks nr 15 do umowy ramowej zmieniający załącznik nr 1 czyli LSR poniżej aneks oraz LSR w obowiązującym brzmieniu:
3 lipca  2023 roku został zawarty aneks nr 14 do umowy ramowej wprowadzający następujące zmiany: w § 8 uchyla się ust. 8; w § 10 w ust. 3 uchyla się pkt 5 i 7, poniżej aneks do umowy:
5 maja  2023 roku został zawarty aneks nr 13 do umowy ramowej zmieniający załącznik nr 1 czyli LSR poniżej aneks oraz LSR w obowiązującym brzmieniu:
16 listopada 2021 roku został zawarty aneks nr 12 do umowy ramowej zmieniający wysokość środków po przeliczeniu budżetu na euro. poniżej aneks:
12 kwietnia 2021 roku został zawarty aneks nr 11 do umowy ramowej zmieniający załącznik nr 1 czyli LSR, poniżej aneks oraz LSR w obowiązującym brzemieniu:
29 grudnia 2020 roku został zawarty aneks nr 10 do umowy ramowej zmieniający załącznik nr 1 czyli LSR, poniżej aneks oraz LSR w obowiązującym brzemieniu:
28 września 2020 roku został zawarty aneks nr 9 do umowy ramowej zmieniający zapisy dot. kursu przeliczeniowego euro, poniżej
cym brzemieniu:
5 czerwca 2020 roku został zawarty aneks nr 8 do umowy ramowej zmieniający załącznik nr 1 czyli LSR, poniżej aneks oraz LSR w obowiązującym brzemieniu:
27 września 2019 roku został zawarty aneks nr 7 do umowy ramowej zmieniający załącznik nr 1 czyli LSR, poniżej aneks oraz LSR w obowiązującym brzemieniu:

20 lutego 2019 roku został zawarty aneks nr 6 do umowy ramowej. Poniżej jego treść.

31 grudnia 2018 roku został zawarty aneks nr 5 do umowy ramowej zmieniający załącznik nr 1 , czyli LSR. Poniżej aneks i LSR z grudnia 2018.

Zamieszczamy zmieniony i zaakceptowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego (pismo otrzymane 03.09.2018) harmonogram naborów.

  • harmonogram_27.pdf
    Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR – sierpień 2018

Uwaga, 27 kwietnia 2018 został podpisany aneks nr 4 do umowy ramowej zmieniający załącznik nr 1, czyli LSR. Zostały również zaakceptowane zmienione inne ważne załączniki, w tym kryteria wyboru operacji i grantobiorców oraz procedury. W związku z tym, że zmianie uległo kilka załączników poniżej przedstawiamy aneks oraz zmienione załączniki w obowiązujących wersjach. 


12 stycznia 2017 roku został podpisany aneks do umowy ramowej zmieniający załączniki: nr 1, 2 3, 5 oraz 9.  Poniżej załączniki w brzmieniu po zmianach.

Print Friendly, PDF & Email