Przedstawiamy Państwu Plan Komunikacji, którego celem jest wzajemna, sprawna i czytelna komunikacja między LGD, a społecznością lokalną obszaru jako podstawa efektywnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i osiągnięcia założonych rezultatów.

Print Friendly, PDF & Email