Procedury oceny i wyboru operacji opracowane przez LGD mają na celu określenie w sposób jasny i czytelny dla członków LGD i beneficjentów sposobu uzyskania wsparcia finansowego z PROW w ramach działania LEADER.

 

Operacje konkursowe (projekty o wartości minimalnej 50 tys. zł):  
Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od kwietnia 2021 r.)

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) (od 2018 r.)

 Granty (projekty o wartości od 5 do 50 tys. zł):
Procedura oceny, wyboru i realizacji grantów w ramach projektu grantowego oraz wzory wniosku, umowy o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym (2018)

Kryteria wyboru grantobiorców (2018)


Wersje archiwalne (nieobowiązujące): 

  • Operacje konkursowe (projekty o wartości minimalnej 50 tys. zł)

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (obowiązuje od maja 2019 r.)

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD – wersja listopad 2016

  • Granty (projekty o wartości od 5 do 50 tys. zł)

Procedura oceny, wyboru i realizacji grantów w ramach projektu grantowego

  • Operacje konkursowe (projekty o wartości minimalnej 50 tys. zł)

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD – wersja grudzień 2015


Procedury na archiwalnej stronie: http://lgdodra.szlakodry.info/leader/lsr2014_2020/wnioskodawcy/proceduryikryteria

Print Friendly, PDF & Email