W związku z realizacją projektu partnerskiego pn.:
„Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)”
działając w imieniu Lidera operacji spółki Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o. zapraszamy do składania
zgłoszeń o nadanie:

Certyfikatu jakości: Zielona Dolina Żywności i Zdrowia !

Certyfikat Zielona Dolina Żywności i Zdrowia jest prestiżowym znakiem towarowym. Celem
proponowanego udziału Państwa podmiotu w procesie certyfikacji jest wyróżnienie Państwa lokalnych
wyrobów z branży rolno-spożywczej poprzez stworzenie im szansy zaistnienia w świadomości nabywców,
co może przyczynić się m.in. tym do zmniejszenia bariery wejścia na rynek. Poprzez włączenie w sieć
produktów certyfikowanych każdy przedsiębiorca / producent zyskuje wymierne wsparcie promocyjne i
dystrybucyjne. Co ważne, program certyfikacji jest elementem szeroko zakrojonego projektu działań w
kierunku profilaktyki zdrowotnej człowieka, dietetyki i bio produkcji zdrowej żywności, służącej
doskonaleniu jakości życia i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, przy wykorzystaniu atrybutów
Dolnego Śląska, stworzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a realizowanym przez
Spółkę Dolnośląska Zielona Dolina. Kompleksowa współpraca po nadaniu certyfikatu sprzyja
wszechstronnemu wsparciu udzielanemu producentowi w innowacyjnym rozwoju, w tym dostosowaniu
się do globalnego nurtu ekologicznych upraw, hodowli i produkcji żywności.
Zgłoszenie się do programu i otrzymanie prestiżowego certyfikatu wiąże się z innowacyjnym pakietem
działań w zakresie poprawy i wzmocnienia procesów technologicznych, rozwiązań marketingowych oraz
nowych struktur organizacyjnych tj. systemów zaopatrzenia, dystrybucji, promocji i komunikacji. Daje
także możliwość uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, targach i pokazach, organizowanych przez
Lidera projektu – Dolnośląską Zieloną Dolinę Sp. z o.o., co znacząco wpływa na rozpoznawalność danej
marki, jej przewagę konkurencyjną, a także poszerzenie kanałów dystrybutorów i grona odbiorców.
Już 50 producentów regionalnych posługuje się certyfikatem Zielona Dolina Żywności i Zdrowia.
Starannie wyselekcjonowane, najwyższej jakości produkty, pochodzące z Dolnego Śląska, dzięki
otrzymaniu certyfikatu stają się coraz bardziej rozpoznawalne i zdobywają uznanie konsumentów.
Zapraszamy Państwa podmiot do złożenia Wniosku aplikacyjnego. Po jego rozpatrzeniu zdecydujemy
czy mogą się Państwo ubiegać o nadanie znaku jakości: Zielona Dolina Żywności i Zdrowia ! W
przypadku przyjęcia Państwa zgłoszenia oraz przed rozpoczęciem posługiwania się certyfikatem i
znakiem Zielona Dolina Żywności i Zdrowia ! Państwa podmiot zostanie zobowiązany do poddania się
audytowi potwierdzającemu zgodność produktu lub usługi z informacjami jakie przedstawią Państwo
we Wniosku aplikacyjnym. Przeprowadzenie audytu zostanie przeprowadzone przez audytorów

zewnętrznej akredytowanej jednostki certyfikującej.
Zapraszamy do udziału w projekcie poprzez złożenie załączonego formularza zgłoszeniowego.
Liczba rekomendowanych do bezpłatnego dofinansowania zgłoszeń jest ograniczona.
Po spełnieniu warunków formalno-merytorycznych o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje
kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 sierpnia 2022 r.
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Print Friendly, PDF & Email