W roku 2017 w ramach programu grantowego Działaj Lokalnie zostały złożone 24 projekty z czego komisja grantowa wybrała do dofinansowania 13 najciekawszych, na łączną kwotę 55 000 zł. Kwota jaka została poniesiona przez grantobiorców, wraz z wkładami własnymi, po  zakończeniu realizacji projektów wyniosła 105 488,17 zł.

6 projektów złożyły grupy nieformalne, 7 projektów zgłosiły organizacje pozarządowe w swoim imieniu. W działaniach w sumie uczestniczyło 155 osób,  a liczba odbiorców wyniosła 2105 osób. Zaangażowano 198 wolontariuszy.

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” (Gmina Miękinia i Środa Śląska)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Zaborowa Kraina”
Kwota dotacji: 6 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 6 833,51 zł

W projekcie wzięło udział 90 osób dzieci i młodzieży.

Celem projektu była integracja osób niepełnosprawnych z dziecięcym porażeniem mózgowym MPDz „OSTOJA” ze Środy Śląskiej z pełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Miękinia poprzez działanie edukacji ekologicznej i nauki udzielenia pierwszej pomocy. Działania jakie zostały w ramach projektu zrealizowane obejmowały: przygotowanie w trakcie zajęć na świetlicach wiejskich przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Miękinia dużych puzzli w formacie A0 o tematyce flory i fauny. W Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego „ODYNIEC” przeprowadzono spotkania edukacyjne z tematu ekologia i ochrona fauny w Gminie Miękinia, odbyła się wycieczka w teren na której dzieci mogły obserwować ptaki i zwierzęta które licznie występują w otulinie i ścisłym rezerwacie przyrody „Zabór” przez lornetki zakupione w ramach projektu. Dzieci uczestniczyły w wielu konkursach, grach i zabawach związanych z tematyką przyrodniczą, Wychodziły na spacery w poszukiwaniach tropów zwierząt i uczenia rozpoznawaniach ich. Strażacy z OSP Miękinia przeprowadzali z dziećmi i młodzieżą zajęcia z pierwszej pomocy a dzięki zakupionym w ramach projektu profesjonalnego fantoma uczestnicy warsztatów mogli nauczyć się jak prawidłowo przeprowadzić pomoc ze sztucznego oddychania. W ramach działań odbyło się również spotkanie z leśniczym na terenie ścieżki dydaktycznej „Mrozów”. Leśniczy uczył rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, opowiadał o ochronie przyrody. W ramach projektów dzieci również samodzielnie wykonywały karmniki dla ptaków oraz w Ekomuzeum Tradycyjnego Rolnictwa w Zaborze Wielkim uczyli się wypiekać chleb zrobiony na zakwasie w tradycyjnym piecu chlebowym.

“Z każdego dzieciaka zrobimy bystrzaka” (gm. Malczyce)

Wnioskodawca: ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Środa Śląska
Realizator: Malczycki Szczep Harcerski „Ogień”
Kwota dotacji: 3 100,00 zł
Całkowity koszt projektu: 9 792,61 zł

W zajęciach wzięło udział łącznie 140 dzieci, młodzieży oraz rodziców mieszkających w Malczycach, Środzie Śląskiej, Lipnicy, Rzeczycy,        Prochowic, Kawic oraz z Lubiąża.

Projekt polegał na prowadzeniu zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzież, szczególnie tych związanych z nauką, przyrodą i ekologią oraz kształtowaniem postaw obywatelskich. Wszystkie zajęcia były prowadzone w oparciu o metodę harcerską w podziale na grupy wiekowe. Zajęcia dla najmłodszych dzieci były prowadzone w formie zuchowych cykli sprawnościowych co jeszcze bardziej zainteresowało uczestników, którzy za udział w większości zajęć podczas cyklu otrzymywali znaczki sprawności zuchowych ( haftowana trójkątna plakietka z symbolem sprawności). W ramach projektu odbyły się takie zajęcia jak:

  1. „Zielono mi” – spotkanie z leśnikiem, wyjście do lasu, nauka o zasadach zachowania się w lesie, zbieranie darów lasów, rozpoznawanie tropów zwierząt, nauka jak nie zgubić się lesie oraz co każdy z nas może zrobić aby las był czysty i nie zaśmiecony.
  2. „W krainie nauki” – na zajęciach były przeprowadzane eksperymenty z fizyki i chemii, uczono o ciekawostkach naukowych. Odbyły się zajęcia z astronomii oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.
  3. „Zrób to sam” – zajęcia z rękodzieła na których dzieci i młodzież uczyła się wyplatać papierową wiklinę, tkać makramy, wykonywać ozdoby z filcu oraz składania papieru czyli W trakcie tego bloku zajęć uczestnicy brali udział w zabawach integracyjnych, zajęciach plastycznych, sportowych oraz grach terenowych.

W ramach projektu była zorganizowana wycieczka na Ślężę na której dzieci były podzielone na grupy mieszane w których również uczestniczyli rodzice dzieci i w trakcie zdobywania szczytu Ślęży zespołu musiały wykonywać przeróżne zadania związane z ekologią i przyrodą. Uczestnicy projektu wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości oraz został zorganizowany biwak „ W kolorach biało-czerwonych” podczas którego młodsze dzieci poznawały Polskie Symbole Narodowe. A podczas obchodów Święta Niepodległości została zorganizowana gra miejska przygotowana przez najstarszą grupę uczestników.
Realizatorzy tego wniosku dołożyli dużych starań aby zajęcia dla dzieci były ciekawe, zabawne, i pełne radości. Można pogratulować tak wielkiego zaangażowania koordynatorowi i wolontariuszom.

JESTEM SUPER STRAŻAKIEM – DZIAŁAM! ” (gm. Malczyce)

Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Chomiąży.
Kwota dotacji: 6 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 11 394,00 zł

W projekcie wzięło udział 25 osób.

Celem projektu było podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także podstaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu oraz racjonalnych podstaw w przypadku zagrożenia. W ramach projektu odbywały się szkolenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z udzielania pierwszej pomocy, rozdane zostały dzieciom odblaski aby nauczyły się nosić je przy plecakach, co zwiększa widoczność na drodze. Zajęcia teoretyczne i praktyczne były realizowane na Świetlicy wiejskiej w Chomiąży oraz podczas wybranych imprez odbywających się podczas wakacji na terenie Gminy Malczyce.  Dzięki projektowi OSP mogło doposażyć się w profesjonalne fantomy, zestawy do zabezpieczeń oparzeń, zestawy do unieruchamiania złamań oraz zestawy kołnierzy, zestaw do prowadzenia oddechu kontrolowanego, deskę typu nosze.

LUBÓW – WIOSKA CUDÓW ” (gm. Jemielno)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Polub Lubów
Kwota dotacji: 2 150,00 zł
Całkowity koszt projektu: 6 172,47 zł

Udział w projekcie wzięło 80 osób z gminy Jemielno oraz pomagało przy realizacji 5 wolontariuszy.

Głównym celem projektu była aktywizacja, oraz integracja Lubowa i okolic. W ramach projektu była zorganizowane spotkanie podczas którego odbyły się pogadanki z leśnikiem, myśliwym oraz miłośnikami przyrody, wykonywano budki lęgowe i tablice informacyjne. Zorganizowano wycieczki do lasu, podczas których uczestnicy poznali gatunki drzew i krzewów, leśniczy zapoznali się z miejscami chronionymi, odbyły się pogadanki i quizy na zakończenie wyjazdów . Odbyły się również wycieczki rowerowe do majówki i do stanicy myśliwskiej w Chorągwicach oraz poranne „polowanie z aparatem„. Zorganizowano również rodzinny biwak na którym uczestnicy projektu wspólnie bawili się późnego wieczora.

NADODRZAŃSCY SENIORZY Z NURTEM RZEKI” (gm. Wołów)

Wnioskodawca: Fundacja Na Rzecz Ziemi Wołowskiej
Realizator: Nadodrzańscy Seniorzy
Kwota dotacji: 4 500,00 zł
Całkowity koszt projektu: 9 885,64 zł

W projekcie wzięło udział 160 osób w tym 12 wolontariuszy.

Głównym celem projektu była aktywizacja seniorów z miejscowości Lubiąż poprze podejmowanie działań mających na celu współdziałania mieszkańców i instytucji na rzecz dobra wspólnego. Celem jaki sobie założono było również promowanie dziedzictwa przyrodniczo – turystycznego Krainy łęgów Odrzańskich w oparciu o działania edukacyjne. Projekt zakładał inicjowanie integracji i wzrost aktywności poprzez odnajdywanie przyjemności we wspólnym fotografowaniu i archiwizacji cyfrowej starych fotografii. W ramach projektu zorganizowany został cykl spotkań ( wycieczek ) zatrzymane w kadrze. Każda z wycieczek miał charakter edukacyjny, oprócz zajęć z aparatem fotograficznym uczestnicy poznawali Krainę Łęgów Odrzańskich ( przyrodę i zabytki). Ponadto zorganizowano spotkanie dedykowane tylko i wyłącznie Odrze i jej walorom. Zorganizowane były warsztaty fotograficzne na której uczestnicy uczyli się podstawowej cyfrowej obróbki zdjęć i uczono również skanowania starych fotografii. W ramach projektu uczestnicy brali udział w zaprojektowaniu kalendarza który zawierał stare fotografie „wygrzebane” z domowych archiwów jak również zdjęcia wykonane podczas warsztatów. Przygotowana została wystawa zdjęć. Podsumowaniem projektu oraz zajęć warsztatowych było wydanie kalendarza na rok 2018 zawierającego prace uczestników zadania. Projekt przyniósł wiele korzyści dla społeczności. Przede wszystkim zebrała się grupa inicjatywna, która swoimi pomysłami zaraziła innych mieszkańców. Wspólne planowanie  oraz spędzanie czasu wolnego zintegrowało lokalną społeczność, nauczyło wspólnego działania.

NIE MA NUDY” (gm. Niechlów)

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie
Realizator: Młodzi Aktywni
Kwota dotacji: 3 828,00 zł
Całkowity koszt projektu: 5 028,00 zł

W projekcie brało udział 45 osób w tym wolontariuszy stałych 3 osoby i wolontariuszy pomagających przy niektórych działaniach 10 osób.

Głównym celem projektu była aktywizacja młodzieży i zwiększenie jej zaangażowania w życie społeczne Gminy Niechlów poprzez utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Niechlów, oraz uczestniczenie w Radzie. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia w których uczestniczyli kandydaci do Rady, odbyło się kilka spotkań z młodzieżą. Odbyła się wizyta z młodzieżą w u Młodzieżowej rady Gminy Wińsko. Kandydaci zorganizowali przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 2 dyskoteki dla młodzieży, nawiązali współpracę z pracownikiem Urzędu Gminy mającą na celu zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt. Kandydaci do Młodzieżowej rady Gminy spotykali się z Radnymi Gminy Niechlów, podczas tych spotkań omówione zostały wszystkie kwestie i wątpliwości radnych. Młodzież uzyskała zapewnienie o podjęciu w uchwały o Statucie i powołującej Młodzieżową Radę Gminy. Kandydaci uczestniczyli w Sesji Rady Gminy . Młodzież przeprowadziła w swoim środowisku kampanię wyborczą, której finałem były wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Inauguracja i pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Niechlów odbyła się 31 stycznia 2018 roku.

Nie boimy się udzielać pierwszej pomocy. Wspólnie nauczymy się ratować(Gmina Głogów)

Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu
Kwota dotacji: 4 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 9 800,00 zł

W projekcie wzięło udział ponad 500 osób i 18 wolontariuszy którzy od początku do końca byli zaangażowani w projekt.

Projekt zrealizowany i zakończony perfekcyjnie jest to przykład gdzie wnioskodawcy wykonali dużo, dużo więcej działań niż w ogóle założyli w projekcie a ponieważ działania i szkolenia jakie w ramach projektu realizowali były interesujące i dużo można było się nauczyć i dowiedzieć w zajęciach uczestniczyło dużo dzieci, młodzieży osób dorosłych. Celem projektu było była aktywizacja oraz integracja a także zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców sołectw Gminy Głogów, oraz szkół w okresie realizacji zadania tj. od 17.07.2017 do 10.12.2017 roku. Podczas spotkań zostało przeszkolonych z wiedzy podstawowej udzielania pierwszej pomocy 200 osób dzieci młodzieży i osób dorosłych mieszkańców z Gminy Głogów. Kolejnych 200 mieszkańców w różnym wieku zostało przeszkolonych z praktycznego udzielania pierwszej pomocy. Dzięki projektowi udało się  zainteresować sporą grupę młodzieży i dzieci działaniami straży pożarnej. Przeprowadzone działania przyniosły nieoczekiwane efekty. Po cyklu spotkań warsztatowo szkoleniowych udało się spotkać i przećwiczyć z liczbą sięgającą blisko 500 osób. Efekt został osiągnięty z ponad 200 procentach. Organizatorzy którzy złożyli do Projekt do działaj Lokalnie nie przewidzieli że zajęcia będą się cieszyły takim zainteresowaniem.  Autorzy projektu i wykonawcy przeprowadzali również szkolenia i pokazy na wielu imprezach poza gminą Miedzy innymi podczas Festiwalu Krainy Łęgów Odrzańskich” w Legnicy w Galerii Piastów. A za swój projekt otrzymali również pierwszą nagrodę jako najciekawsza „Inicjatywa Krainy Łęgów Odrzańskich” w 2017 roku.

 

PIĘKNO I HISTORIA – nasza wieś dawniej i dziś” (Pogalewo Małe )

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa “Akcja”
Realizator: Stowarzyszenie zwykłe “Dolnobrzeżanie”
Kwota dotacji: 4 800,00 zł
Całkowity koszt projektu: 6 765,78 zł

W projekcie wzięło udział 50 osób, w tym 12 wolontariuszy którzy jednorazowo pomagali w realizacji projektu i 2 wolontariuszy stałych.

Celem projektu było zintegrowanie mieszkańców, stworzenia miejsca aktywnego wypoczynku w centrum wsi poprzez wspólne działania mieszkańców, które budują poczucie wspólnoty. Wszystkie zamierzone cele zostały zrealizowane tj. wyczyszczono aleje parkowe z częściowym ich utwardzeniem, stworzono miejsca do wypoczynku. W parku zostały ustawione ławeczki oraz urządzenia wielofunkcyjne dla dzieci. Udało się przywrócić częściowo świetność najatrakcyjniejszego miejsca w sołectwie Pogalewo Małe. Park jest w centrum wsi, każda poprawa infrastruktury w tym miejscu jest bardzo dla mieszkańców ważna i widoczna z niemal każdej strony sołectwa. Rezultatem jest baza wypoczynkowa w postaci ławeczek na odnowionych alejach parkowych oraz nowo powstały plac zabaw dla dzieci.

RAZEM DLA WSZYSTKICH” (gm. Malczyce)

Wnioskodawca/Realizator: LZS Tęcza Kwietno
Kwota dotacji: 3 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 7 197,22 zł

W projekcie wzięło udział 65 osób w tym 25 wolontariuszy.

Głównym założeniem projektu była głęboka edukacja ekologiczna mieszkańców wsi Kwietno. Poprzez wspólną pracę na rzecz poprawy estetyki publicznego terenu przy świetlicy wiejskiej powstało pokazowe zielone miejsce w tym celu wykonano nasadzenia i ogrodzono teren. Za zastosowaniem takiego rozwiązania przemawiało wiele wpływających pozytywnie na ochronę środowiska: wpisane w krajobraz i tradycję, duża liczba odmian, odporne na warunki klimatyczne, różnorodność zastosowania, duża wartość biocenotyczna. Wszystkie prace zostały wykonane społecznie przez członków stowarzyszenia a także mieszkańców Kwietna. Wspólne zadbanie o własną miejscowość przyczynia się do zintegrowania społeczności i wpływa pozytywnie na względy edukacyjne. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne. Bardzo istotnym w projekcie był wspólny „Zielony Piknik” gdzie została upowszechniona wiedza nt. ekologii i ochrony środowiska.

RZUT KAMIENIEM DO OSŁOWIC” (gm. Jemielno)

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie
Realizator: “Przyjaciele Osłowic”
Kwota dotacji: 3 770,00 zł
Całkowity koszt projektu: 9 885,64 zł

W projekcie wzięło udział ok. 317 osób w tym wolontariuszy 17 pomagających na każdym etapie projektu.

Głównym Celem Projektu było zagospodarowanie wolnej przestrzeni, zorganizowanie tam miejsca wypoczynku oraz zaprojektowanie i wykonanie dwóch „Witaczy” przy wjazdach do Wsi Osłowice jak również integracja mieszkańców naszej wsi z mieszkańcami innych sołectw gminy Jemielno. Zagospodarowanie terenu uatrakcyjniło miejscowość , powstało miejsce wypoczynku , pobudziło świadomość społeczną mieszkańców do wspólnego działania i zacieśnienia integracji międzypokoleniowej. Zagospodarowanie może służyć również potencjalny, turystom zwiedzającym okolicę Jemielna jako miejsce wypoczynku i zrelaksowania się przed dalszą podróżą. W projekcie zostały zorganizowane warsztaty z architektem krajobrazu – ogrodnikiem które miały na celu zapoznać mieszkańców z jak można zaprojektować prawidłowo skalniak. Były zorganizowane wycieczki rowerowe mające na celu integrację mieszkańców oraz zapoznanie się z walorami przyrodniczo – turystycznymi Gminy Jemielno. Każdy uczestnik wycieczki miał na celu znaleźć „super kamień” i rośliny do budowy skalniaka. Odbyły się konkursy – zgaduj zgadula dotyczące wiedzy o regionie i gminie Jemielno. Zostały zaprojektowane dwie ławki na terenie służącym do wypoczynku. Odbyły się spotkania integracyjne dla wszystkich mieszkańców . W trakcie powstawania skalniaka, każdy z uczestników mógł podpisać swój znaleziony kamień. Wszystkie przedsięwzięcia zostały umieszczone w kronice miejscowości i na zdjęciach.

ŚLADAMI DZIADOSZAN. OD KUPAŁY DO ŚWIĘTA PLONÓW” (gm. Pęcław)

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce
Realizator: Drużyna Wojów Słowiańskich z plemienia Dziadoszan SWAR
Kwota dotacji: 4 800,00 zł
Całkowity koszt projektu: 6 389,92 zł

W projekcie wzięło udział 600 osób, w tym 13 wolontariuszy.

Głównym celem projektu była organizacja gry terenowej oraz przygotowanie scenki obrzędowej. Dodatkowym celem było rozbudzenie nowych pasji wśród uczestników i umożliwienie im dołączenia do Drużyn Wojów Słowiańskich z plemienia Dziadoszan SWAR. Poza tym w ramach projektu przeprowadzono działania pogłębiających wiedzę na temat historii lokalnej i tradycji przodków. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano wydarzenie o nazwie „Śladami Dziadoszan. Od Kupały do Święta Plonów”. Do działań które cieszyły się dużym powiedzeniem były warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży  z szycia strojów, plecionkarstwa, zielarstwa wyrobów pochodni, lecenia wianków, teatralne oraz praktyczno – teoretyczne nawiązujące do obyczajowości Dziadoszan. Uwieńczeniem tego działania była gra terenowa o nazwie „Wyprawa Wojmira” oraz scenka teatralna pt. „Święto Plonów” wystawiana podczas Dożynek Gminnych. Uczestnicy mieli również możliwość uczenia się rozpalać ogień, rozbijać namiot, gotować a także posługiwać się włócznią. Słuchali opowieści o demonach i bogach słowiańskich. W wydarzeniu Noc Kupały uczestniczyło 80 osób mieszkańców gminy Pęcław oraz turystów przyjezdnych z poza gminy. Po zakończeniu projektu większość uczestników którzy brali udział w warsztatach wyraziła chęć przynależności do Drużyny Wojów, kolejna część uczestników chętniej wspiera działania które są realizowane w na terenie ich własnych miejscowości oraz na terenie gminy Pęcław.

UŚWIADAMIANIE O PROBLEMATYCE UZALEŻNIEŃ POPRZEZ ZORGANIZOWANIE SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Monar Dom Samotnych Matek z Dziećmi
Kwota dotacji: 3 865,00 zł
Całkowity koszt projektu: 10 765,00 zł

W projekcie wzięło udział 25 osób i 4 wolontariuszy pomagających na różnych etapach projektu. 

Celem projektu prowadzonego w palcówce Stowarzyszenia Monar było uświadomienie społeczności lokalnej z problematyką, która wiąże się z tematem uzależnień od środków psychoaktywnych. W miesiącach letnich w placówce został wykonany remont dwóch pomieszczeń: sala terapeutyczna ( do pracy grupowej) , oraz pokój rozmów indywidualnych ( do spotkań z m.in. psychologiem). Remont polegał na odnowieniu wnętrz dwóch pomieszczeń na parterze budynku, zostały położone płyty ognioochronne ( zgodnie z zaleceniami przepisów p.poż.), panele , zostały wyrównane i pomalowane ściany. Dodatkowo zostały zakupione nowe wyposażenie pomieszczeń tj. fotele, poduszki, koce na fotele oraz projektor. Przy remoncie pomieszczeń pomagały również podopieczne placówki oraz lokalna społeczność. Odbyły się spotkania ze specjalistami terapii uzależnień, na których oprócz prezentacji multimedialnej prowadzone były dyskusje z podopiecznymi oraz każdy uczestnik spotkań mógł skorzystać z pomocy rozmów indywidualnych. Efektami projektu są wyremontowane pomieszczenia, przeprowadzone działania uświadamiające, nawiązanie relacji z ośrodkami pomocy społecznej z trzech gmin. Nawiązanie współpracy ze specjalistą terapii uzależnień oraz zbudowanie zespołu z wolontariuszy – pracowników oraz podopiecznych placówki, którzy wspólnie po godzinach mogli wspólnie pracować przy projekcie.

WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA” (gm. Wołów)

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO

Realizator: Aktywny Boraszyn
Kwota dotacji: 4 785,00 zł
Całkowity koszt projektu: 7 089,99 zł

W projekcie wzięło udział 50 osób w tym 25 wolontariuszy jednorazowo i 15 wolontariuszy stałych.

Celem Projektu było włącznie mieszkańców w poprawę warunków życia w Boraszynie – małej wsi. Cel ten udało się osiągnąć z dobrym wynikiem, poprzez włączenie w działania młodzieży, seniorów którzy do tej pory nie bardzo się angażowali w życie wsi. Wszystkie zaplanowane działania zrealizowane zostały wspólnie z mieszkańcami. W ramach projektu udało się dostosować małe pomieszczenie w świetlicy na potrzeby stworzenia mini siłowni, zagospodarowany został teren przy boisku poprzez wykonanie 8 ławek i miejsca na ognisko. Został upiększony teren przy świetlicy wiejskiej poprzez nasadzenia bylin i kwiatów oraz utwardzenie fragmentu ścieżki przy ławkach. Na warsztatach z młodzieżą powstało logo miejscowości. Poza trwałymi efektami, jak zagospodarowanie terenu czy wyremontowanie salki świetlicy, najważniejszymi korzyściami dla społeczności Boraszyna była integracja i aktywizacja mieszkańców przy wspólnej pracy dla dobra ogółu.

Print Friendly, PDF & Email