Fundacja EduSilesia zajmuje się głównie edukacją przyrodniczą, regionalną i kulturową. Animatorzy Fundacji prowadzą zajęcia między innymi w szkołach i w terenie, najchętniej nad Odrą 😉

Zapraszamy do kontaktu: tel. 512 048 020, 604 852 801

fb: Fundacja EduSilesia 


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami, które powstały w ramach projektu pn.:

“Edukacja regionalna w Krainie Łęgów Odrzańskich”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

publikacja Łęgi Odrzańskie

“Łęgi Odrzańskie. Dziedzictwo przyrodnicze doliny rzeki Odry”

 

 

 

 

 

 

 

Atlas drzew i krzewów Krainy Łęgów Odrzańskich

Atlas drzew i krzewów Krainy Łęgów Odrzańskich – dolina Odry

Print Friendly, PDF & Email