W 2016 roku w ramach Działaj Lokalnie w Krainie Łęgów Odrzańskich do dofinansowania wybrano 12 projektów na łączną kwotę 55 000 zł. Część projektów była realizowana samodzielnie przez organizacje pozarządowe, a część przez grupy nieformalne, w imieniu których wnioski złożyły podmioty mające osobowość prawną.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”

Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

„Zielono mi – a gdzie? W Kwietnie” (gm. Malczyce)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie LZS Tęcza Kwietno

Kwota dotacji: 5 500,00 zł

Działania zaplanowane w projekcie miały na celu poprawę estetyki miejscowości Kwietno poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy. Mieszkańcy posadzili rodzimą roślinność zieloną, stworzyli pokazowy skwer z wykorzystaniem polskiej roślinności. Realizatorzy ponadto przeprowadzili warsztaty dotyczące rodzimej roślinności oraz zorganizowali bieg dla dzieci i młodzieży z elementami zastosowania ścieżki ekologicznej.


„Mądra i pomocna… wiedźma!” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej”
Kwota dotacji: 3 940,00 zł

Głównym celem projektu było wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej organizacji, co wpłynęło na skuteczną aktywizację młodych ludzi  do podejmowania działań realizujących ich pasje, zainteresowania oraz uczących współpracy w zespole. Realizatorzy zachęcili młodzież do czynnego uczestnictwa w warsztatach których tematem przewodnim była wiedźma. Ich oferta edukacyjna była wzbogacona o elementy „fantastyczne”, które bardzo spodobały się dzieciom i młodzieży. Przeprowadzono m.in. warsztaty zielarskie, warsztaty z warzenia mikstur oraz wróżby.

„Śladami Siwosza w Rudnowskiej Krainie” (gm. Rudna)

Wnioskodawca/Realizator: Towarzystwo Przyjaciół Rudnej

Kwota dotacji: 4 000,00 zł

Projekt polegał na opracowaniu dużej gry planszowej o charakterze edukacyjnym. Uczniowie oraz młodzież szkolna poprzez wspólną grę, a zarazem zabawę, poznają miejscowości i gminę w atrakcyjny dla nich sposób. Uczestnicy mieli szansę wykazać się znajomością historii gminy Rudna, ważnych zabytków oraz innych niepowtarzalnych miejsc ich gminy. Gra promuje również Krainę Łęgów Odrzańskich, ponieważ to Siwosz był postacią inspirująca przy wykonaniu gry.

 „Bezpłatny parking kreatywności” (gm. Wińsko)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Publicznemu Gimnazjum w Wińsku i Jego Młodzieży „Omnibus”

Kwota dotacji: 4 054,00 zł

Głównym celem projektu było stworzenie przyjaznego miejsca spotkań, wypoczynku i nauki dla społeczności szkolnej i lokalnej. W miejscu starego parkingu, przed wejściem do szkoły zbudowano kącik sportowy, wyposażony w urządzenia do tandemowych ćwiczeń fizycznych oraz planszę wymalowaną na asfalcie placu do gry w warcaby/ szachy i klasy. Drugim miejscem na placu jest kącik edukacyjny, czyli ławki i stoły przystosowanie do prowadzenia zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu, otoczone tablicami edukacyjnymi o mikro- i makroregionach gminy Wińsko. Dopełnieniem prac przy projekcie było ustawienie donic z roślinnością kserotermiczną, charakterystyczną dla Wzgórz Wińskich.

„Pokażmy wszystkim co i gdzie” (gm. Wołów)

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywna Wieś Lipnica

Realizator: Aktywni z Uskorza Wielkiego

Kwota dotacji: 4 000,00 zł

W ramach projektu mieszkańcy Uskorza Wielkiego uporządkowali wspólnie teren parku, gdzie zamieścili zaprojektowane tablice informacyjne przedstawiające plan miejscowości z oznaczeniem miejsc atrakcyjnych oraz dwóch szlaków rowerowych. W parku zamontowano również dwie ławeczki, a na początku i końcu wsi zamontowano witacze. W kolejnym etapie projektu odbyły się spotkania integracyjne w formie warsztatów fotograficznych, wycieczka rowerowa oraz dzień ziemniaka kończący projekt.

Print Friendly, PDF & Email