Rok 2019 w liczbach…

Łączna liczba wniosków złożonych w konkursie – 20
Liczba wniosków zrealizowanych –19
Liczba wniosków odrzuconych po ocenie formalnej – 1
Całkowita kwota jaka została poniesiona w projektach: 73 200,00

Liczba osób zaangażowanych w pracę przy projektach od strony organizacyjnej – 252
Liczba wolontariuszy – 187
Liczba osób uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach projektów jako odbiorcy – 2 626

Lista_rankingowa_DL2019 [PDF]