Ekomuzeum to otwarte muzeum tematyczne, którego obiekty i eksponaty, rozproszone w terenie, tworzą „żywą” kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich naturalnego występowania.

W Ekomuzeach świadczona jest oferta zajęć dla grup szkolnych i przedszkolnych. Na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich istnieją Ekomuzea:

  • Ekomuzeum Osady Rybackiej Dziewin

Osady Rybackiej

Ekomuzeum Osady Rybackiej w Dziewinie, Joanna i Mariusz Mostowscy, Dziewin 9, 59 – 330 Ścinawa, tel. kom. 608 454 935, 660 789 657, e-mail: aktywnydziewin@vp.pl

  • Ekomuzeum Cysterskie w Lubiążu

Cysterskie

Zbigniew Posacki, Stowarzyszenie Lubiąż, Plac Klasztorny 1, 56-100 Wołów, tel. kom. 609 835 798, e-mail: stowarzyszenie@lubiaz.pl

  • Ekomuzeum Ścieżka Pszczelarska w Godzięcinie

Pasieka Ścieżka Pszczelarska

Danuta i Henryk Kamaszuk, Godzięcin 85, 56-120 Brzeg Dolny, tel. 71/ 319 67 78, tel. kom. 661 438 041, 886 539 374, e-mail: danakamasz51@wp.pl

  • Ekomuzeum Tradycyjnego Rolnictwa w Zaborze Wielkim

Tradycyjnego rolnictwa

Stowarzyszenie „Zaborowa Kraina” Beata Pęcherek, Zabór Wielki 24, 55-330 Miękinia, tel. 71/ 396 57 56, tel. kom: 797 779 071, e-mail: zaborowakraina@gmail.com, beatapecherek@o2.pl


Zapraszamy również na stronę: http://szlakekomuzeow.pl/

Print Friendly, PDF & Email