Aktualny harmonogram naborów (wersja marzec 2019): Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Najbliższe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich planowane są w IV kwartale br.

Na archiwalnej stronie można zapoznać się z dotychczasowymi naborami:

Nabory 2019 – I półrocze 2019

Nabory 2018

Nabory 2017

Print Friendly, PDF & Email