Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej PROPAGO z siedzibą w Brzegu Dolnym, które jest realizatorem projektu ” Organizacje obywatelskie w Krainie Łęgów Odrzańskich” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, zaprasza do aktywnego udziału w projektowych działaniach.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej, z terenu 12 nadodrzańskich gmin: Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Ścinawa, Prochowice, Jemielno, Rudna, Malczyce, Miękinia, Pęcław, Środa Śląska, Głogów – stanowiących obszar Krainy Łęgów Odrzańskich (KŁO),  w życie publiczne. Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do zwiększenia obecności NGO w życiu społeczności lokalnych, wspierania dialogu obywatelskiego, sieciowania organizacji oraz wzmacniania ich wizerunku.

Realizacja: sierpień 2023 – grudzień 2024

Więcej informacji o projekcie na stronie Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO.

Punkt konsultacyjno – doradczy w Brzegu Dolnym i Ścinawie

Print Friendly, PDF & Email