Przedstawiamy Państwu Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (Lokalną Strategię Rozwoju, w skrócie LSR 2014-2020)

Strategia ma na celu rozwój obszarów wiejskich położonych w dolinie Odry pomiędzy Brzegiem Dolnym a Głogowem – regionu nazywanego Krainą Łęgów Odrzańskich, do którego należą gminy Miękinia, Brzeg Dolny, Środa Śląska, Malczyce, Prochowice, Wołów, Ścinawa, Wińsko, Rudna, Jemielno, Pęcław oraz Głogów (wiejska).

Niniejszy dokument to rezultat intensywnej pracy mieszkańców i przedstawicieli różnych grup i sektorów z obszaru, jak również zespołu zewnętrznych ekspertów i konsultantów – przyjaciół wspierających naszą grupę.

Dokument Strategii zbudowany jest w oparciu o dwa cele główne:

  1.  Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i rozwój turystyki w regionie
  2.  Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost poczucia tożsamości mieszkańców z regionem Krainy Łęgów Odrzańskich

oraz pięć przedsięwzięć:

  1. Turystyka na „Szlaku Odry”
  2. Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich”
  3. Przedsiębiorczy mieszkańcy „Krainy Łęgów Odrzańskich”
  4. Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”
  5. „Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich” 

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w realizację zapisanych w Strategii przedsięwzięć oraz pomysłów. Tylko z aktywnym udziałem mieszkańców tego obszaru Strategia ma szansę wpłynąć na rozwój obszarów wiejskich Krainy Łęgów Odrzańskich.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014 -2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja po zmianach z kwietnia 2024)


 

Wersje archiwalne (nieobowiązujące):

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014 -2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja po zmianach z lutego 2023)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja po zmianach z sierpnia 2021)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja po zmianach z lutego 2021)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja po zmianach z września 2020)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja po zmianach ze stycznia 2020)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja po zmianach z czerwca 2019)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja po zmianach z grudnia 2018, obowiązująca na mocy aneksu do umowy ramowej z grudnia 2018)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja styczeń 2017)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja październik 2016)

Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku  (wersja styczeń 2016)

Print Friendly, PDF & Email