Obecnie trójsektorowe porozumienie przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych oraz lokalnych przedsiębiorców liczy 87 partnerów.

Sektor publiczny

 1. Gmina Brzeg Dolny
 2. Gmina Głogów
 3. Gmina Jemielno
 4. Gmina Malczyce
 5. Gmina Miękinia
 6. Gmina Pęcław
 7. Gmina Prochowice
 8. Gmina Rudna
 9. Gmina Ścinawa
 10. Gmina Środa Śląska
 11. Gmina Wołów
 12. Gmina Wińsko
 13. Powiat wołowski
 14. Powiat średzki
Print Friendly, PDF & Email

Sektor społeczny

 1. Agnieszka Jarosz
 2. Aleksander Sokołowski
 3. Anna Pędziwiatr
 4. Dariusz Stasiak
 5. Emilia Pęcherek
 6. Fundacja Atena Noctua
 7. Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu
 8. Fundacja Dostępnej Przyrody Dziewanna
 9. Fundacja EDUSILESIA
 10. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
 11. Fundacja Eventsilesia
 12. Fundacja FIDES
 13. Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki „FOPiT-GOBI”
 14. Fundacja Partnerstwo Środkowej Odry
 15. Fundacja Szacunek
 16. Jan Chwiszczuk
 17. Janusz Malik
 18. Judyta Partyka- Basa
 19. Klub Sportowy Prochowiczanka
 20. Koło Gospodyń Wiejskich “Jodłóweczki”
 21. Lechki Tomasz
 22. Leszek Rydz
 23. Magdalena Górak- Kaleta
 24. Marcin Kuchnicki
 25. Marta Jamontt – Skotis
 26. Nawara Jerzy Zbigniew
 27. OSP w Przedmościu
 28. Pińczuk Franciszek
 29. Plezia Rafał
 30. Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy
 31. Stowarzyszenie „Dla Powiatu”
 32. Stowarzyszenie „Zaborowa Kraina”
 33. Stowarzyszenie “POLUB LUBÓW”
 34. Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
 35. Stowarzyszenie „Centrum Rozwiązań Systemowych”
 36. Stowarzyszenie „Wilcze Bractwo”
 37. Stowarzyszenie 15-tka Fair Play
 38. Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa
 39. Stowarzyszenie Cztery Strony Kultury
 40. Stowarzyszenie Integracji Społecznej „proPago”
 41. Stowarzyszenie Jodłowy Młyn
 42. Stowarzyszenie Lubiąż
 43. Stowarzyszenie LZS Tęcza Kwietno
 44. Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic – Dwór Mojęcice
 45. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Sołectwa Krzelów- Młoty- Jezierzyca
 46. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Ziemi Ścinawskiej „Mała Ojczyzna”
 47. Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic
 48. Tadeusz Szczęśniak
 49. Towarzystwo Przyjaciół Rudnej
 50. Towarzystwo Turystyki Rowerowej „CROSS”
 51. Tracichleb Justyna
Print Friendly, PDF & Email

Sektor gospodarczy

 1. Bank Spółdzielczy we Wschowie
 2. Winnice Jaworek Sp.z o.o.
 3. MEW- Leśnica
 4. Zakład Handlu i Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Ścinawa S.C.
 5. SKŁADBUD P. Zakrzewski, R.Hołowczak Sp. JAWNA
 6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o.
 7. Publiczny Transport Ciężarowy Spółka Cywilna ST. Srebrniak & A. Pukała
 8. OSK MAJER
 9. “Rybaczówka nad Odrą”
 10. PPHU “DREW-MAR”
 11. FHU Maniek
 12. “SEBANET” Zakład Stolarski
 13. ASSISTANCE Marzena Walska
 14. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowow Usługowe „DAWID”
 15. Guzera Robert FHU G&R
 16. Owoce Lutyni
 17. J-TRADE
 18. Gospoda Kobena
 19. Janusz Szwiec
 20. Spectra Artur Stafisz
 21. Papa Weed Poland Michał Majczak
 22. MANO ceramics Agata Marcinkowska Pracownia Ceramiczna
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich zapewnia swobodny i niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom z obszaru LGD.

JAK DOŁĄCZYĆ DO LGD?

Zgodnie ze statutem LGD, nowych członków przyjmuje Zarząd. Do LGD przystąpić mogą osoby fizyczne, osoby prawne (firmy, instytucje, samorządy, stowarzyszenia itp.). W takim wypadku, osoba prawna deleguje do LGD osobę fizyczną która będzie ją reprezentować.

Gmina nie może być członkiem dwóch różnych LGD.

Zarówno w przypadku osoby prawnej jak i fizycznej, istotne jest aby osoby te mogły i chciały aktywnie wspierać realizację celów Stowarzyszenia, określonych w statucie oraz przedstawiły wymagane rekomendacje. Głównym celem statutowym jest zrównoważony rozwój obszaru gmin należących do LGD. Działalność naszego Stowarzyszenia adresowana jest do osób i podmiotów zamieszkałych lub prowadzących działalność na obszarze LGD. Będą one mogły korzystać z funduszy pomocowych zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyznanych przez instytucję zarządzającą według zasad określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Deklaracja członkowska dla osoby fizycznej

Deklaracja członkowska dla osoby prawnej

Deklaracja przynależności do sektora

Print Friendly, PDF & Email