Obecnie trójsektorowe porozumienie przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych oraz lokalnych przedsiębiorców liczy 93 partnerów.

Sektor publiczny

 1. Gmina Brzeg Dolny
 2. Gmina Głogów
 3. Gmina Jemielno
 4. Gmina Malczyce
 5. Gmina Miękinia
 6. Gmina Pęcław
 7. Gmina Prochowice
 8. Gmina Rudna
 9. Gmina Ścinawa
 10. Gmina Środa Śląska
 11. Gmina Wołów
 12. Gmina Wińsko
 13. Powiat wołowski
 14. Powiat średzki
Print Friendly, PDF & Email

Sektor społeczny

 1. Agnieszka Jarosz
 2. Aleksander Sokołowski
 3. Dariusz Stasiak
 4. Emilia Pęcherek
 5. Fundacja Atena Noctua
 6. Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu
 7. Fundacja EDUSILESIA
 8. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
 9. Fundacja Eventsilesia
 10. Fundacja FIDES
 11. Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki „FOPiT-GOBI”
 12. Fundacja Partnerstwo Środkowej Odry
 13. Fundacja Szacunek
 14. Grombik Szymon
 15. Jan Chwiszczuk
 16. Janusz Malik
 17. Judyta Partyka- Basa
 18. Klub Sportowy Prochowiczanka
 19. Koło Gospodyń Wiejskich “Jodłóweczki”
 20. Lechki Tomasz
 21. Leszek Rydz
 22. Magdalena Górak- Kaleta
 23. Marcin Kuchnicki
 24. Marta Jamontt – Skotis
 25. Nawara Jerzy Zbigniew
 26. Oksanicz Piotr
 27. OSP w Przedmościu
 28. Paczkowski Jarosław
 29. Pińczuk Franciszek
 30. Plezia Rafał
 31. Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy
 32. Stowarzyszenie „Dla Powiatu”
 33. Stowarzyszenie „Zaborowa Kraina”
 34. Stowarzyszenie “POLUB LUBÓW”
 35. Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
 36. Stowarzyszenie „Centrum Rozwiązań Systemowych”
 37. Stowarzyszenie 15-tka Fair Play
 38. Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa
 39. Stowarzyszenie Cztery Strony Kultury
 40. Stowarzyszenie Integracji Społecznej „proPago”
 41. Stowarzyszenie Jodłowy Młyn
 42. Stowarzyszenie Lubiąż
 43. Stowarzyszenie LZS Tęcza Kwietno
 44. Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic – Dwór Mojęcice
 45. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Sołectwa Krzelów- Młoty- Jezierzyca
 46. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Ziemi Ścinawskiej „Mała Ojczyzna”
 47. Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic
 48. Tadeusz Szczęśniak
 49. Towarzystwo Turystyki Rowerowej „CROSS”
 50. Tracichleb Justyna
Print Friendly, PDF & Email

Sektor gospodarczy

 1. Bank Spółdzielczy we Wschowie
 2. Green Home Wołów Marek Bogucki
 3. Winnice Jaworek Sp.z o.o.
 4. Zakład Handlu i Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Ścinawa S.C.
 5. SKŁADBUD P. Zakrzewski, R.Hołowczak Sp. JAWNA
 6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o.
 7. Publiczny Transport Ciężarowy Spółka Cywilna ST. Srebrniak & A. Pukała
 8. OSK MAJER
 9. “Rybaczówka nad Odrą”
 10. PPHU “DREW-MAR”
 11. Fabryka Talentów Justyna Łomnicka
 12. FHU Maniek
 13. Future Energy
 14. “SEBANET” Zakład Stolarski
 15. ASSISTANCE Marzena Walska
 16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowow Usługowe „DAWID”
 17. Guzera Robert FHU G&R
 18. Owoce Lutyni
 19. Janusz Szwiec
 20. Spectra Artur Stafisz
 21. Papa Weed Poland Michał Majczak
 22. MANO ceramics Agata Marcinkowska Pracownia Ceramiczna
 23. Maximus s.c. S.S. Klejdysz
 24. Riva s.c. Jerzy i Anna Jurkiewicz
 25. PESSV Edward Stefanowski
 26. Joanna Krasowska BRAMY KULTURY
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich zapewnia swobodny i niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom z obszaru LGD.

JAK DOŁĄCZYĆ DO LGD?

Zgodnie ze statutem LGD, nowych członków przyjmuje Zarząd. Do LGD przystąpić mogą osoby fizyczne, osoby prawne (firmy, instytucje, samorządy, stowarzyszenia itp.). W takim wypadku, osoba prawna deleguje do LGD osobę fizyczną która będzie ją reprezentować.

Gmina nie może być członkiem dwóch różnych LGD.

Zarówno w przypadku osoby prawnej jak i fizycznej, istotne jest aby osoby te mogły i chciały aktywnie wspierać realizację celów Stowarzyszenia, określonych w statucie oraz przedstawiły wymagane rekomendacje. Głównym celem statutowym jest zrównoważony rozwój obszaru gmin należących do LGD. Działalność naszego Stowarzyszenia adresowana jest do osób i podmiotów zamieszkałych lub prowadzących działalność na obszarze LGD. Będą one mogły korzystać z funduszy pomocowych zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyznanych przez instytucję zarządzającą według zasad określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Deklaracja członkowska dla osoby fizycznej

Deklaracja członkowska dla osoby prawnej

Deklaracja przynależności do sektora

Print Friendly, PDF & Email