Rada LGD jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”. Zadaniem rady jest wybór operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz ustalenie kwoty wsparcia zgodnie ze stosowanymi przepisami.

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

kadencji 2020 – 2024 (wybory uzupełniające z dnia 05.06.2023 r.)

Lp. Imię i nazwisko członka rady Funkcja
1. Bolesław Demecki Przewodniczący rady
2. Anna Brodziak – Cisak Wiceprzewodnicząca rady
3.  Agata Marcinkowska Sekretarz rady
4. Monika Kwapisz Członek rady
5. Marta Postoł Członek rady
6. Gabriela Gronek – Bednarczyk Członek rady
7. Artur Stafisz Członek rady
8. Ewa Szymczykowska  Członek rady
9. Ryszard Tomaś  Członek rady
10. Paweł Stefański Członek rady
11. Irena Machlowiec Członek rady 
12. Aleksander Sokołowski  Członek rady
13. Leszek Rydz Członek rady
14. Magdalena Górak – Kaleta Członek rady
15. Justyna Łomnicka Członek rady

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

kadencji 2020 – 2024 (wybranej dnia 20.01.2020 r., stan na październik 2020r.)

Lp. Imię i nazwisko członka rady Funkcja
1. Bolesław Demecki Przewodniczący rady
2. Anna Brodziak – Cisak Wiceprzewodnicząca rady
3.  Agata Marcinkowska Sekretarz rady
4. Monika Kwapisz Członek rady
5. Marta Postoł Członek rady
6. Gabriela Gronek – Bednarczyk Członek rady
7. Artur Stafisz Członek rady
8. Marta Wołowska – Huras  Członek rady
9. Ryszard Tomaś  Członek rady
10. Agnieszka Kozak – Skorynów Członek rady
11. Irena Machlowiec Członek rady 
12. Aleksander Sokołowski  Członek rady
13. Leszek Rydz Członek rady
14. Magdalena Górak – Kaleta Członek rady
15. Justyna Łomnicka Członek rady

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

kadencji 2015 – 2019 (wybranej dnia 21.12.2015 r., stan na dzień 27.06.2019 r.)

Lp. Imię i nazwisko członka rady Funkcja
1. Mariola Kądziela Przewodnicząca rady
2. Bolesław Demecki Wiceprzewodniczący rady
3. Judyta Partyka-Basa Sekretarz rady
4.  Aleksander Sokołowski Członek rady
5. Robert Guzera Członek rady
6.  Małgorzata Dyrda Członek rady
7. Monika Kwapisz Członek rady
8. Joanna Czabajska-Pastuszek  Członek rady
9. Anna Brodziak – Cisak  Członek rady
10. Irena Machlowiec Członek rady
11. Marta Postoł  Członek rady
12. Wacław Kwiek  Członek rady
13. Agnieszka Jarosz Członek rady
14. Leszek Rydz Członek rady
15. Członek rady

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

kadencji 2012 – 2016

Lp. Imię i nazwisko członka rady Funkcja
1. Mariola Kądziela Przewodnicząca rady
2. Justyna Tracichleb Wiceprzewodniczący rady
3. Marcin Brzeziński Sekretarz rady
4. Gabriela Gronek-Bednarczyk Członek rady
5. Ryszard Czerw Członek rady
6. Małgorzata Dyrda Członek rady
7. Katarzyna Pawłowska Członek rady
8. Renata Ciszewska  Członek rady
9. Wanda Hańska  Członek rady
10. Monika Kwapisz Członek rady
11. Joanna Czabajska  Członek rady
12. Krzysztof Konieczny  Członek rady
13. Justyna Karkosz Członek rady
14. Tomasz Lechki Członek rady
15. Wacław Kwiek Członek rady
16. Bolesław Demecki Członek rady
17. Leszek Rydz Członek rady
18. Agnieszka Jarosz Członek rady
19. Marta Postoł Członek rady
20. Renata Stępień Członek rady
21. Barbara Moszczyńska Członek rady
22. Jacek Blaszkiewicz Członek rady
23. Anna Brodziak-Cisak Członek rady
24. Łukasz Żuber Członek rady
25. Krzysztof Broszczak Członek rady
26. Ewa Baran Członek rady

Skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

kadencji 2008 – 2012

Lp. Imię i nazwisko członka rady Funkcja
1. Mariola Kądziela Przewodnicząca rady
2. Leszek Rydz Wiceprzewodniczący rady
3. Justyna Tracichleb Sekretarz rady
4. Irena Ciura Członek rady
5. Przemysław Dardas Członek rady
6. Małgorzata Dyrda Członek rady
7. Jan Hurkot Członek rady
8. Marta Jamontt-Skotis  Członek rady
9. Monika Kapłon  Członek rady
10. Irena Krukowska-Szopa Członek rady
11. Krystyna Laszkiewicz  Członek rady
12. Franciszek Pińczuk  Członek rady
13. Tomasz Lechki Członek rady
14. Marek Sadowski Członek rady
15. Bolesław Demecki Członek rady
16. Marcin Brzeziński Członek rady
17. Agnieszka Jarosz Członek rady
18. Julita Krzykała Członek rady
19. Marcin Mazur Członek rady
20. Barbara Moszczyńska Członek rady
21. Agnieszka Nieradko Członek rady
22. Anna Brodziak-Cisak Członek rady
23. Marta Postoł Członek rady
Print Friendly, PDF & Email