Celem projektu, poprzez włączenie rożnych grup odbiorców i przy wykorzystaniu oryginalnych, innowacyjnych, twórczych i artystycznych form przekazu, jest promocja czytelnictwa w lokalnej społeczności.

Partnerzy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna Cichociemni z siedzibą w Brzegu Dolnym, Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO z siedzibą w Brzegu Dolnym, Księgarnia Stanisława Skrzyńska w spadku z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz BRAMY KULTRY Joanna Krasowska.

Realizacja: kwiecień 2023 – grudzień 2024

Więcej informacji o projekcie na stronie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej TAMA w Brzegu Dolnym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Print Friendly, PDF & Email