Poniżej wyniki naborów nr: 5/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019/G, 12/2019, 13/2019 i 14/2019, ogłoszonych w dniu 31.10.2019r.

13 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 5/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019/G, 12/2019, 13/2019 oraz 14/2019 oraz ocena operacji własnej LGD. Poniżej zamieszczamy:

  • listy rankingowe operacji/zadań wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru;
  • listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach danego naboru (jeśli dotyczy);
  • oraz protokół z posiedzenia Rady.

Wyniki naboru 5/2019:

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze


Wyniki naboru 8/2019:

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze


Wyniki naboru 9/2019:

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków niewybranych do dofinansowania 

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze


Wyniki naboru 10/2019:

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków niewybranych do dofinansowania 

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

AKTUALIZACJA – Uchwała ws aktualizacji listy wniosków wybranych do dofinansowania z dnia 12.03.2020r. 

AKTUALIZACJA – Uchwała ws aktualizacji listy wniosków niewybranych do dofinansowania z dnia 12.03.2020r. 

AKTUALIZACJA – Uchwała ws aktualizacji listy wniosków wybranych do dofinansowania z dnia 30.10.2020r. 

AKTUALIZACJA – Uchwała ws aktualizacji listy wniosków wybranych do dofinansowania z dnia 25.05.2021r. 


Wyniki naboru 11/2019/G:

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków niewybranych do dofinansowania 

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze


Wyniki naboru 12/2019:

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

AKTUALIZACJA – Uchwała ws aktualizacji listy wniosków wybranych do dofinansowania z dnia 31.01.2020r. 


Wyniki naboru 13/2019:

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze


Wyniki naboru 14/2019:

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze


Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 13.12.2019r

(ogłoszenia o naborach dostępne są w zakładce Nabory -> Nabory 2019)

Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 31.01.2020r (rozpatrzenie protestów)

Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 12.03.2020r (rozpatrzenie protestów i ponowna ocena wniosków)

Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 30.10.2020r (rozpatrzenie protestu i ponowna ocena wniosku)


Poniżej wyniki naborów 1/2019, 2/2019 i 3/2019 ogłoszonych dnia 03.06.2019r.:

(ogłoszenia o naborach dostępne są w zakładce Nabory -> Nabory 2019 oraz na archiwalnej stronie: http://lgdodra.szlakodry.info/leader/lsr2014_2020/nabory_2019 )

Posiedzenie Rady LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”  z 01 sierpnia 2019 r.

01 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 oraz ocena operacji własnej LGD.

  • listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze;
  • listy rankingowe operacji/zadań wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru;
  • listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach danego naboru (jeśli dotyczy);
  • oraz protokół z posiedzenia Rady.

Wyniki naboru 1/2019:

lista_zgodne_z_lsr_ 1_2019

uchwała_lista_wybrane_1_2019

lista_lista_niewybrane_1_2019


Wyniki naboru 2/2019

lista_zgodne_z_lsr_2_2019

uchwała_lista_wybrane_2_2019

uchwała_lista_niewybrane_2_2019

Zaktualizowana lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 2/2019 (uchwała z dnia 19.09.2019r)

uchwała-zaktualizowana-lista-nabór-2-2019


Wyniki naboru 3/2019

lista_zgodne_z_lsr_3_2019

uchwała_lista_wybrane_3_2019


Protokół z posiedzenia Rady LGD

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 01.08.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 19.09.2019 r.

Print Friendly, PDF & Email