Przedstawiamy wyniki naboru 1/2023/G ogłoszonego w dniu 30.06.2023r. O POWIERZENIE GRANTÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO pn. “Smart Village w Krainie Łęgów Odrzańskich” 

W dniu 24 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań grantowych objętych wnioskami w ramach naboru nr 1/2023/G

Poniżej zamieszczamy:

  • listę operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze;
  • listę rankingową operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków w ramach ogłoszonego naboru;
  • protokół z posiedzenia Rady LGD.

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 24.10.2023 r.


Informujemy o wynikach naboru 5/2023 ogłoszonego w dniu 13.11.2023r. 

W dniu 17 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 5/2023

Poniżej zamieszczamy:

  • listę operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze;
  • listę rankingową operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków w ramach ogłoszonego naboru;
  • protokół z posiedzenia Rady LGD.

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 17.01.2024 r.


Poniżej wyniki naborów nr: 1/2023, 2/2023, 3/2023 oraz 4/2023 ogłoszonych w dniu 13.03.2023r. 

W dniu 5 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2023, 2/2023, 3/2023 oraz 4/2023.

Poniżej zamieszczamy:

  • listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze;
  • listy rankingowe operacji/zadań wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru;
  • listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach danego naboru (jeśli dotyczy);
  • oraz protokół z posiedzenia Rady.

Wyniki naboru 1/2023:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

AKTUALIZACJA UCHWAŁY PO PROTEŚCIE – uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 2/2023:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 3/2023:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

AKTUALIZACJA UCHWAŁY PO PROTEŚCIE – uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 4/2023:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 05.06.2023 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 04.07.2023r (rozpatrzenie protestów i ponowna ocena wniosków)

Print Friendly, PDF & Email