Bardzo miło Nam poinformować , że  opracowany wspólnie z Liderem projektu Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o., wniosek na rzecz realizacji operacji dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (konkurs nr 6/2022) pn. „Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw”, przedłożony do oceny  Jednostki Regionalnej Województwa Dolnośląskiego w marcu br. został decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wybrany do realizacji i tym samym rekomendowany do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw”
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Plan Działania: Krajowa siec obszarów wiejskich
Priorytet KSOW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie (Priorytet 3)
Działanie KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju (Działanie 6)
Realizatorzy: 1. Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.  – Lider operacji
2. Fundacja Wspierania Serowarstwa

Farmerskiego – Na Serio

 – Partner operacji
3. Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4”  – Partner operacji
4. Lokalna Grupa Działania Gromnik  – Partner operacji
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”  – Partner operacji
Termin realizacji: 02.05.2022 – 31.10.2022
Budżet operacji: 47 410,00
Wysokość pomocy: 37 300,00
Działania projektowe: 1.       organizacja 1-dniowej konferencji branżowej pt. „Budowanie synergii dla rozwoju biznesu w branży rolno-spożywczej”

2.       organizacji warsztatów pt. „Projektowanie rozwiązań sprzedażowych on-line i off-line”

3.       przeprowadzenie procesu certyfikacji (audytów) i przyznanie certyfikatu Zielonej Doliny kolejnym produktom (min. 4 maks. 6), zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

4.       produkcja filmu promującego wysoko jakościowe produkty certyfikowane w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

Grupa docelowa: Grupą docelową projektu stanowią producenci rolni i przetwórcy żywności na terenie Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem:

·         podmiotów gospodarczych, posiadających certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

·         podmiotów gospodarczych, pretendujących do certyfikatu „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, czyli posiadających produkt i potencjał warunkowy do otrzymania znaku towarowego.

Wiedza dostarczona uczestnikom podczas konferencji, warsztatów oraz w trakcie przechodzenia procesu audytu/certyfikacji, a także jej wzajemna wymiana  będzie znaczącym wsparciem w zakresie współpracy i tworzenia łańcucha dostaw od miejsca wytworzenia produktów do konsumenta.

Print Friendly, PDF & Email