Projekt pod nazwą „Marka Lokalna Krainy Łęgów Odrzańskich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest wzmocnienie i rozwój oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby poprzez realizację 8 operacji z zakresu wzmacniania marki lokalnej Krainy Łęgów Odrzańskich.

Efekty operacji grantowej: 

Liczba operacji związanych z kreowaniem i wzmacnianiem marki lokalnej KŁO: 8 sztuk.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 196 549,00, w tym wartość poszczególnych grantów wynosi:

Zadanie nr 1: “Rewitalizacja Bazy ekomuzeum Osady Rybackiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Ścinawa)

Grantobiorca: Joanna Mostowska
Kwota grantu: 29 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 36 191,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Modernizacja i doposażenie budynku gospodarczego na potrzeby poszerzenia oferty Ekomuzeum Osady Rybackiej w Dziewinie. Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez adaptację pomieszczeń na cele zaplecza dla działalności edukacyjnej oraz zakup mebli, sztalug, ram i tablicy informacyjnej.

Zadanie nr 2: “Alpakowy świat w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Miękinia)

Grantobiorca: Beata Pęcherek
Kwota grantu: 25 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 31 775,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez utworzenie nowej oferty w Ekomuzeum Tradycyjnego rolnictwa w Zaborze Wielkim, poprzez modernizację wiaty dla grup, zakup sprzętu do hodowli alpak oraz do obróbki runa alpaczego, koszty szkolenia z chowu alpak i obróbki runa (szkolenie, wyżywienie, noclegi, dojazd na szkolenie), koszty transportu do ekomuzeum dla grupy OzN.

 

Zadanie nr 3 “Edukacja, informacja i rękodzieło jako narzędzia wiedzy o turystycznych zakątkach Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Ścinawa)

Grantobiorca: Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa
Kwota grantu: 28 589,00 zł
Całkowita wartość zadania: 28 889,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez wykreowanie nowych aktywności, promujących wsparcie rękodzieła, wykreowanie nowych produktów lokalnych poprzez wytworzenie modelowych pierwowzorów produktów rękodzielniczych w formie pamiątek z regionu, cykl 13 warsztatów z rękodzielnikami, wystawa na zakończenie projektu.

 

Zadanie nr 4 “Kraina Łęgów Odrzańskich pachnąca tradycyjnym chlebem, ciastem i suszonymi przegryzkami z dodatkiem ziół” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Wioletta Krakowska
Kwota grantu: 19 950,00 zł
Całkowita wartość zadania: 20 299,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez stworzenie nowej oferty Zagrody Edukacyjnej w Krzydlinie Wielkiej w gminie Wołów. Zostanie wykonany piec chlebowy wraz z zadaszeniem umożliwiającym przyjmowanie grup, zakupione meble na potrzeby zajęć,  dzieży do ciasta oraz urządzenia do wypieku sękacza tradycyjną metodą.

Zadanie nr 5Mysi Świat w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Magdalena Górak – Kaleta
Kwota grantu: 37 746,00 zł
Całkowita wartość zadania: 43 746,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez doposażenie pracowni rękodzielniczki w nowoczesny specjalistyczny sprzęt i wyposażenie, dzięki czemu powstanie nowy, markowy produkt “Łęguś Odrzański”.

Zadanie nr 6 “Jodłowy Młyn w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Brzeg Dolny)

Grantobiorca: Jerzy Więcławski
Kwota grantu: 20 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 24 000,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez rozwój oferty Zagrody Edukacyjnej Jodłowy Młyn dzięki inwestycji polegającej na renowacji koła wodnego i systemu przekładni dawnego młyna wraz z montażem symulatora ruchu umożliwiającego demonstrowanie działania koła młyńskiego w atrakcyjnej, dynamicznej formie.

 

Zadanie nr 7 “Mobilny punkt warsztatowy kulinariów cysterskich i punkt promocji produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Maciej Nejman
Kwota grantu: 16 264,00 zł
Całkowita wartość zadania: 19 999,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez utworzenie nowej oferty mobilnych warsztatów wypieków cysterskich dzięki uruchomieniu tradycyjnego pieca, wynajmowi transportu pieca na potrzeby realizacji 5-ciu warsztatów mobilnych, zakupie wyposażenia, garnków, strojów cysterskich oraz wynajem instruktora.

Zadanie nr 8  “Kraina Łęgów Odrzańskich poleca sery!” (gm. Wińsko)

Grantobiorca: Fundacja EVENTSILESIA
Kwota grantu: 20 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 20 200,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez przeszkolenie 20 potencjalnym producentów z serowarstwa, wypieku chleba oraz uwarunkowań formalno-prawnych w zakresie produkcji i sprzedaży w warunkach gospodarstwa wiejskiego.