Zestawienie dot. budżetu wdrażania lokalnej strategii rozwoju KŁO z uwzględnieniem kosztów bieżących i aktywizacji LGD w okresie 2016-2023 -> aktualizacja po przewalutowaniu budżetu LSR w Euro na 2021r.

https://drive.google.com/file/d/1Ab9qS_1D05HrTdOWH69LHO2T0RPgv0Rl/view?usp=sharing

Zestawienie dot. budżetu wdrażania lokalnej strategii rozwoju KŁO z uwzględnieniem kosztów bieżących i aktywizacji LGD w okresie 2016-2023 (wersja archiwalna)

https://e-iso.pl/lgd/szlakodry_www_arch/media/attachments/zestawienie_rzeczowo_finansowe.pdf

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2023.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00008-6933-UM0110017/15 (umowa ramowa) zawartej między Województwem Dolnośląskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, tj. środków na wsparcie funkcjonowania LGD w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2023.

Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy  ramowej wysokość środków na wsparcie funkcjonowania LGD w całym okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru KŁO , tj. w latach 2016-2023 ustalono na kwotę 662 500,00 euro, co przy kursie 4 zł/euro stanowi 2 650 000,00 zł.

W roku 2023 koszty funkcjonowania LGD, tj. koszty bieżące i koszty aktywizacji (w tym realizacji Planu Komunikacji) wyniosły:

 • Prowadzenie i utrzymanie biura (w tym m.in. czynsz, media, obsługa prawna, księgowa, informatyczna, utrzymanie serwera i strony www, delegacje itd.): 69 929,46 zł
 • Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi: 322 573,31 zł;
 • Szkolenia pracowników i członków organów: 2 648,40 zł;
 • Koszty aktywizacji, w tym realizacja planu komunikacji ze społecznością: 8 817,40 zł.

Komentarz

 1. LGD jest zobowiązana do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej 4 etatów oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia (przeciętny wymiar zatrudnienia będzie weryfikowany jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność). W roku 2023 średnie zatrudnienie wyniosło: 4,37 etatu.
 2. W 2023 roku LGD skorzystało ze szkoleń bezpłatnych lub organizowanych na miejscu szkoleń wewnętrznych w ramach obowiązków pracowników. Koszt związany z dojazdem na szkolenia ujęty w pozycji „prowadzenie i utrzymanie biura”.
 3. Plan komunikacji obejmuje szereg działań mających na celu wsparcie wdrażania lokalnej strategii rozwoju, w tym informowanie, promowanie, doradztwo, animacja, sieciowanie itd. Zakres działań realizowanych w danym roku w ramach PK dostępny jest na naszej stronie:

https://lgdodra.pl/partnerstwo/lokalna-strategia-rozwoju/plan-komunikacji/


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2022.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00008-6933-UM0110017/15 (umowa ramowa) zawartej między Województwem Dolnośląskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, tj. środków na wsparcie funkcjonowania LGD w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2022.

Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy  ramowej wysokość środków na wsparcie funkcjonowania LGD w całym okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru KŁO , tj. w latach 2016-2023 ustalono na kwotę 662 500,00 euro, co przy kursie 4 zł/euro stanowi 2 650 000,00 zł.

W roku 2022 koszty funkcjonowania LGD, tj. koszty bieżące i koszty aktywizacji (w tym realizacji Planu Komunikacji) wyniosły:

 • Prowadzenie i utrzymanie biura (w tym m.in. czynsz, media, obsługa prawna, księgowa, informatyczna, utrzymanie serwera i strony www, delegacje itd.): 55 935,71 zł;
 • Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi: 280 674,77 zł;
 • Szkolenia pracowników i członków organów: 103,64 zł;
 • Koszty aktywizacji, w tym realizacja planu komunikacji ze społecznością: 11 199,26 zł.

Komentarz

 1. LGD jest zobowiązana do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej 4 etatów oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia (przeciętny wymiar zatrudnienia będzie weryfikowany jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność). W roku 2022 średnie zatrudnienie wyniosło: 3,69 etatu.
 2. W 2022 roku LGD skorzystało ze szkoleń bezpłatnych lub organizowanych na miejscu szkoleń wewnętrznych w ramach obowiązków pracowników. Koszt związany z dojazdem na szkolenia ujęty w pozycji „prowadzenie i utrzymanie biura”.
 3. Plan komunikacji obejmuje szereg działań mających na celu wsparcie wdrażania lokalnej strategii rozwoju, w tym informowanie, promowanie, doradztwo, animacja, sieciowanie itd. Zakres działań realizowanych w danym roku w ramach PK dostępny jest na naszej stronie:

https://lgdodra.pl/partnerstwo/lokalna-strategia-rozwoju/plan-komunikacji/


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2021.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00008-6933-UM0110017/15 (umowa ramowa) zawartej między Województwem Dolnośląskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, tj. środków na wsparcie funkcjonowania LGD w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2021.

Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy  ramowej wysokość środków na wsparcie funkcjonowania LGD w całym okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru KŁO , tj. w latach 2016-2023 ustalono na kwotę 662 500,00 euro, co przy kursie 4 zł/euro stanowi 2 650 000,00 zł.

W roku 2021 koszty funkcjonowania LGD, tj. koszty bieżące i koszty aktywizacji (w tym realizacji Planu Komunikacji) wyniosły:

 • Prowadzenie i utrzymanie biura (w tym m.in. czynsz, media, obsługa prawna, księgowa, informatyczna, utrzymanie serwera i strony www, delegacje itd.): 64 930,69 zł;
 • Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi: 341 127,90 zł;
 • Szkolenia pracowników i członków organów: 8720,04 zł;
 • Koszty aktywizacji, w tym realizacja planu komunikacji ze społecznością: 15 184, 48 zł.

Komentarz

 1. LGD jest zobowiązana do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej 4 etatów oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia (przeciętny wymiar zatrudnienia będzie weryfikowany jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność). W roku 2021 średnie zatrudnienie wyniosło: 5,28 etatu.
 2. W 2021 roku LGD skorzystało ze szkoleń bezpłatnych lub organizowanych na miejscu szkoleń wewnętrznych w ramach obowiązków pracowników. Koszt związany z dojazdem na szkolenia ujęty w pozycji „prowadzenie i utrzymanie biura”.
 3. Plan komunikacji obejmuje szereg działań mających na celu wsparcie wdrażania lokalnej strategii rozwoju, w tym informowanie, promowanie, doradztwo, animacja, sieciowanie itd. Zakres działań realizowanych w danym roku w ramach PK dostępny jest na naszej stronie:

https://lgdodra.pl/partnerstwo/lokalna-strategia-rozwoju/plan-komunikacji/


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2020.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00008-6933-UM0110017/15 (umowa ramowa) zawartej między Województwem Dolnośląskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, tj. środków na wsparcie funkcjonowania LGD w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2020.

Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy  ramowej wysokość środków na wsparcie funkcjonowania LGD w całym okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru KŁO , tj. w latach 2016-2023 ustalono na kwotę 662 500,00 euro, co przy kursie 4 zł/euro stanowi 2 650 000,00 zł.

W roku 2020 koszty funkcjonowania LGD, tj. koszty bieżące i koszty aktywizacji (w tym realizacji Planu Komunikacji) wyniosły:

 • Prowadzenie i utrzymanie biura (w tym m.in. czynsz, media, obsługa prawna, księgowa, informatyczna, utrzymanie serwera i strony www, delegacje itd.): 78 029,61 zł;
 • Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi: 340 840,75 zł;
 • Szkolenia pracowników i członków organów: 5 110,89 zł;
 • Koszty aktywizacji, w tym realizacja planu komunikacji ze społecznością: 9 779, 85 zł.

Komentarz

 1. LGD jest zobowiązana do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej 4 etatów oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia (przeciętny wymiar zatrudnienia będzie weryfikowany jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność). W roku 2020 średnie zatrudnienie wyniosło: 5,03 etatu.
 2. W 2020 roku LGD skorzystało ze szkoleń bezpłatnych lub organizowanych na miejscu szkoleń wewnętrznych w ramach obowiązków pracowników. Koszt związany z dojazdem na szkolenia ujęty w pozycji „prowadzenie i utrzymanie biura”.
 3. Plan komunikacji obejmuje szereg działań mających na celu wsparcie wdrażania lokalnej strategii rozwoju, w tym informowanie, promowanie, doradztwo, animacja, sieciowanie itd. Zakres działań realizowanych w danym roku w ramach PK dostępny jest na naszej stronie:

https://lgdodra.pl/partnerstwo/lokalna-strategia-rozwoju/plan-komunikacji/


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2019.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00008-6933-UM0110017/15 (umowa ramowa) zawartej między Województwem Dolnośląskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, tj. środków na wsparcie funkcjonowania LGD w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2019

Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy  ramowej wysokość środków na wsparcie funkcjonowania LGD w całym okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru KŁO , tj. w latach 2016-2023 ustalono na kwotę 662 500,00 euro, co przy kursie 4 zł/euro stanowi 2 650 000,00 zł.

W roku 2019 koszty funkcjonowania LGD, tj. koszty bieżące i koszty aktywizacji (w tym realizacji Planu Komunikacji) wyniosły:

 • Prowadzenie i utrzymanie biura (w tym m.in. czynsz, media, obsługa prawna, księgowa, utrzymanie serwera i strony www, delegacje itd.): 59 702,17 zł;
 • Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi: 304 186,61 zł;
 • Szkolenia pracowników i członków organów: 1 592,00 zł;
 • Koszty aktywizacji, w tym realizacja planu komunikacji ze społecznością: 27 150, 16 zł.

Komentarz

 1. LGD jest zobowiązana do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej 4 etatów oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia (przeciętny wymiar zatrudnienia będzie weryfikowany jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność). W roku 2019 średnie zatrudnienie wyniosło: 5,03 etatu.
 2. W 2019 roku LGD skorzystało ze szkoleń bezpłatnych lub organizowanych na miejscu szkolenie wewnętrzne w ramach obowiązków pracowników. Koszt związany z dojazdem na szkolenia ujęty w pozycji „prowadzenie i utrzymanie biura”.
 3. Plan komunikacji obejmuje szereg działań mających na celu wsparcie wdrażania lokalnej strategii rozwoju, w tym informowanie, promowanie, doradztwo, sieciowanie itd. Zakres działań realizowanych w danym roku w ramach PK dostępny jest na naszej stronie:

https://lgdodra.pl/partnerstwo/lokalna-strategia-rozwoju/plan-komunikacji/


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2018.

Informacja na archiwalnej stronie, pod linkiem: https://e-iso.pl/lgd/szlakodry_www_arch/media/attachments/informacjaowykorzystaniu_srodkowza_2018.pdf


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2017.

Informacja na archiwalnej stronie, pod linkiem: https://e-iso.pl/lgd/szlakodry_www_arch/media/attachments/informacjaowykorzystaniu_srodkowza2017.pdf

Print Friendly, PDF & Email