tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok”

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego UMWD i Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska na konsultacje

projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok” oraz na prelekcję dotyczącą nowych wzorów ofert na realizację zadań publicznych.

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok”. Uczestnicy spotkania będą mogli przekazać swoje uwagi i propozycje do ww. dokumentu.

W drugiej części spotkania omówione zostaną następujące wzory dokumentów:

– oferta na realizację zadania publicznego składana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,

– oferta na realizację zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Prelekcję poprowadzi Pan Andrzej Stachowiak, doradca w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych we Wrocławiu.

Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia  br. (wtorek ), w godz. 13:00-15:30 w  Centrum Aktywności Obywatelskiej – Stacja Brzeg Dolny mieszczącym się w budynku PKP w Brzegu Dolnym, przy ul. ul. Towarowej 3.

Swój udział w spotkaniu można zgłaszać do 26 sierpnia br.  na adres e-mailowy:  stowarzyszeniepropago@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email