tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIE NA TEMAT PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Uwaga szkolenie! 5 listopada 2019 -> wtorek godz.12:00 ->->->PKP Brzeg Dolny

Zapraszamy organizacje pozarządowe, mieszkańców i inne podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, na szkolenie z zakresu Projektów grantowych realizowanych w ramach działaniawzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, które mieszczą się w PRZEDSIĘWZIĘCIU MARKA “KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”  wynikającym z Lokalnej Strategii Rozwoju (str.  37 – tutaj do pobrania)

Szkolenie jest organizowane przez Lokalną Grupą Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” we współpracy z Centrum Aktywności Obywatelskiej  – Stacja Brzeg Dolny, prowadzonym przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO. 

SZKOLENIE odbędzie się 5 listopada – wtorek, o godz.12:00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej  – Stacja Brzeg Dolny (Dworzec PKP w Brzegu Dolnym – parter). 

Przypominamy, że projekt grantowy to nowy model dofinansowania małych inicjatyw oparty o zasadę  regrantingu, gdzie LGD najpierw ogłasza tak zwany nabór grantobiorców, a następnie na podstawie wybranych zadań opracowuje własny projekt grantowy i składa wniosek o jego  dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Przy projektach grantowych skupimy się na wsparciu zadań, które przyczynią się do kreowania i wzmacniania marki lokalnej KŁO, to jest chcemy wspierać istniejące lub nowo powstałe zagrody edukacyjne/ekomuzea, aby mogły rozwijać swoją ofertę edukacyjną. Chcemy również wspierać takie projekty, w ramach których będą realizowane np. szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne przeznaczone dla rękodzielników, małych producentów lokalnych czy rolników, np. z zakresu rolniczego handlu detalicznego, tworzenia i promowanie oferty, kreowania produktu lokalnego, sieciowania itp. Będziemy zatem wspierać działania szkoleniowe i doradcze wspierające lokalnych producentów, wytwórców oraz usługodawców.

Alokacja: 200 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: 50 tys. zł (uwaga, w projektach grantowych jest też określona minimalna kwota dofinansowania, tj. 5 tys. zł)

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym: https://www.lgdodra.pl/nabor-12-2019-2/

Print Friendly, PDF & Email