tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Mamy nową Radę!

Na Walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” 20 stycznia 2020 roku odbyły się wybory do Rady Stowarzyszenia na nową kadencję 2020-2024.

W Prochowickiem Ośrodku Kultury, 38 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia jednogłośnie wybrało nowy skład Rady LGD. Wszystkie 15 osób, które złożyły rekomendacje na członków Rady, zostało wybranych. Do Rady weszło 7 nowych osób, a 8 członków to osoby, które pracowały już w Radzie w poprzedniej kadencji. Prezes Stowarzyszenia Jarosław Paczkowski serdecznie pogratulował nowo wybranej Radzie i wyraził nadzieję na owocną, pełną zaangażowania współpracę na rzecz rozwoju naszego regionu. Podziękował również Burmistrz Prochowic Pani Alicji Sielickiej, za współorganizację spotkania i jak zawsze bardzo życzliwą gościnę.

Poza wyborami, na zebraniu przeprowadzono  konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju polegające na przesunięciu środków w szczególowym planie działania na przedsiewzięcia, które cieszą się większą popularnością wśród beneficjentów, a co za tym idzie umożliwią realizację zakładanych wskaźników, konsultowano również dodanie nowego Kryterium wyboru operacji dla zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – celem wprowadzenia Kryterium jest równomierne rozłożenie środków pomocy na obszarze wszystkich gmin wchodzących w skład LGD KŁO. Z konsultacjami można zapoznać się na stronach:

Konsultacje zmian w Szczegółowym planie działania 

oraz Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru dla zakresu operacji rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Poniżej skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” kadencji 2020-2024

 

L.p. Imię i Nazwisko
1 ANNA BRODZIAK – CISAK
2 BOLESŁAW DEMECKI
3 GABRIELA GRONEK – BEDNARCZYK
4 MONIKA KWAPISZ
5 MARTA POSTOŁ
6 AGATA MARCINKOWSKA
7 ARTUR STAFISZ
8 MARTA WOŁOWSKA – HURAS
9 RYSZARD TOMAŚ
10 AGNIESZKA KOZAK – SKORYNÓW
11 SABINA WERESZCZYŃSKA
12 IRENA MACHLOWIEC
13 ALEKSANDER SOKOŁOWSKI
14 LESZEK RYDZ
15 MAGDALENA GÓRAK – KALETA
Print Friendly, PDF & Email