tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Za nami Warsztat Refleksyjny podsumowujący rok 2020

Rok 2020 był nietypowy pod wieloma względami, odczuliśmy to nie mniej niż nasi beneficjenci. Zastój na wielu polach działania –

czyli przy realizacji naszego Planu Komunikacji ze społecznością lokalną, czy rezygnacja z dofinansowania przez beneficjentów, szczególnie w Przedsięwzięciu Turystyka na Szlaku Odry, to tylko niektóre z trudnych sytuacji, którym musimy wspólnie stawić czoła.

O powyższych i wielu innych sytuacjach problemowych oraz nowych wyzwaniach we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich  rozmawialiśmy na Warsztacie Refleksyjnym, który odbył się 8 lutego w formie hybrydowej – czyli częściowo w biurze LGD, a częściowo online na platformie zoom. W warsztacie uczestniczyło 11 osób, w tym przedstawiciele organów LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna), pracownicy Biura LGD, wnioskodawcy, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych oraz lokalni liderzy.

Podsumowaliśmy ubiegły rok, który, pomimo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości należy uznać za udany. Realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju jest realizowana zgodnie z planem. Warsztat refleksyjny był przede wszystkim okazją do porozmawiania o tym co przed nami w nowej perspektywie finansowej UE.

Wypracowaliśmy wiele konstruktywnych wniosków i rekomendacji, z którymi można zapoznać się w Raporcie.

Tutaj cały Raport z warsztatu: Raport z warsztatu refleksyjnego za 2020 rok

Print Friendly, PDF & Email