tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Kraina Łęgów Odrzańskich ma swoje nocne życie!!!

Zobaczcie sami, co dzieje się kiedy smacznie śpimy. Oni żyją na całego!

“Videopodcasty Łęgów Odrzańskich” to operacja realizowana przez Fundację Przyrodniczą Pro Natura z Trzcinicy Wołowskiej. Upowszechnienie wiedzy, a poprzez to ochrona przyrody KŁO to jeden z priorytetów Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego LGD KŁO wspiera również takie inicjatywy. Zapraszamy Państwa do śledzenia całego cyklu – z przyjemnością będziemy publikować te małe przyrodnicze podcasty również na naszej stronie.

Film powstał w ramach operacji pn.  “Videopodcasty Łęgów Odrzańskich” współfinansowanej jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email