tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Planujemy rozwój obszaru w Prochowicach

JEŚLI CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ…

JEŚLI MASZ POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ …

WŁĄCZ SIĘ W TWORZENIE NOWEJ STRATEGII DLA REGIONU!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” przystępuje do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru na lata 2023-2027. Strategią zostanie objęty, tak jak dotychczas, spójny obszar 12 gmin położonych po obydwu brzegach Odry, od Wrocławia do Głogowa (gminy Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Jemielno, Miękinia, Środa Śląska, Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Rudna, Pęcław i Głogów).

Prace nad strategią to trzy główne etapy:

  1. Diagnoza obszaru wraz z wnioskami
  2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru wraz z określeniem głównych celów.
  3. Sformułowanie przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania oraz rezultatów do osiągnięcia.

Zachęcamy mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz instytucje do aktywnego uczestnictwa w pracach nad strategią i wyrażania swojej opinii, przekazywania pomysłów na każdym etapie prac.

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW W PROCHOWICACH 

odbędzie się 15 września 2022r. o godz.15:00 (CZWARTEK)

W PROCHOWICKIM OŚRODKU KULTURY I SPORTU 

Ul. Karola Miarki 5,  59-230 PROCHOWICE

W spotkaniu można wziąć udział również poprzez elektroniczne środki komunikacji, na platformie zoom, pod linkiem:
https://zoom.us/j/94189153491 (Meeting ID: 913 8130 2591)

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety, która będzie bardzo pomocna w procesie budowania nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz_UUsUilr-2eDa0fwYt82FF1dx-F7xtPNzT0drndamIyiFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.lgdodra.pl
w zakładce: https://lgdodra.pl/konsultacje-lsr-na-lata-2023-2027/
oraz kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@lgdodra.pl i numerami tel. 76 858 45 45 oraz 509347189

Print Friendly, PDF & Email