tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Inspiracje Smart Village

Trwa nabór grantobiorców na opracowanie koncepcji Smart Village. Wiemy, że to nowa idea, dlatego zebraliśmy materiały i inspiracje dot. inteligentnych wsi. Mamy nadzieję, że będą pomocne. Do końca sierpnia zainteresowane społeczności mogą złożyć wniosek o dotację na opracowanie tzw. koncepcji Smart Village, czyli koncepcji inteligentnej wsi. Szczegóły naboru znajdują się pod tym adresem.

Koncepcje SV to oddolne koncepcje rozwoju w skali mikro, na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców (jednej lub kilku miejscowości), mając na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych lub lepszemu wykorzystaniu wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz:

  • poprawy jakości życia,
  • podniesienia jakości usług lokalnych
  • poprawy bezpieczeństwa,
  • poszanowania środowiska i klimatu
  • problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy czy przepaści cyfrowej.

Grant  o wartości 4 tys. zł na przygotowanie koncepcji może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją, który zrealizuje zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru.

Koncepcje mają oczywiście wdrażać inteligentne rozwiązania, dlatego zebraliśmy dla Was garść materiałów i inspiracji dot. inteligentnych wsi w Polsce i w Europie. Linki do wszystkich źródeł znajdziecie na naszym pierwszym Padlecie – uczymy się razem z Wami 🙂

Padlet poświęcony koncepcji SV będziemy rozwijać i uzupełniać o nowe materiały.

Poniżej zamieszczamy także naszą Smart Village w Smart KŁO.

 

 

Print Friendly, PDF & Email