Jak co roku ogłaszamy Konkurs na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2020”.