tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Refleksje po warsztacie

W dniu 19 lutego 2020 roku, w naszym biurze odbył się warsztat refleksyjny. Udział w nim wzięli przedstawiciele organów LGD (Zarząd i Rada), pracownicy Biura LGD, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele wnioskodawców (w tym jst), członkowie lokalnych organizacji pozarządowych oraz lokalni liderzy.

Zgodnie z wytycznymi warsztat refleksyjny rozpoczął się prezentacją zestawień i materiałów dotyczących procesu realizacji LSR. Następnie przeprowadzone zostały warsztaty, a prowadzona w ramach nich dyskusja ogniskowała się wokół analizy i odpowiedzi między innymi na  następujące pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Pierwsze wnioski jakie od razu narzucają się po analizie danych LGD to, że realizacja finansowa i rzeczowa LSR jest na zadowalającym poziomie, niestety ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków w Urzędzie Marszałkowskim część beneficjentów rezygnuje z oczekiwania na zakończenie oceny oraz na rozpoczęcie realizacji wniosków, ponadto trudności we wdrażaniu powoduje również fakt, że w 2019 roku nie wszystkie konkursy udało się rozstrzygnąć pozytywnie – albo nie było beneficjentów albo w ramach naboru nie wyczerpana została przeznaczona na niego kwota.

Podczas spotkania przeanalizowano każde pytanie i problem odrębnie, na podstawie wyciągniętych wniosków z danych oraz w toku dyskusji  opracowano wiele praktycznych rekomendacji, np. dotyczących przesunięcia środków/wskaźników na działania cieszące się większym zainteresowaniem z działań, które np. ze względu na swój skomplikowany charakter (projekty partnerskie) spotykają się z obawami potencjalnych beneficjentów.

Dziękujemy bardzo za udział uczestnikom, mamy świadomość, że nie są proste i przyjemne do omawiania tematy, ale są bardzo potzrebne, dlatego cieszymy się, że możemy na Was liczyć! Kolejne warsztaty za rok 😉

 

 

Print Friendly, PDF & Email