tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Uwaga beneficjenci! Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r.

Uwaga beneficjenci – ważne zmiany dotyczące zobowiązań zawartych w umowie o przyznanie pomocy! 

W dniu 10 września weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowelizacja uwzględnia sytuację spowodowaną pandemią COWID-19

Treść rozporządzenia z naniesionymi zmianami dostępna jest tutaj

Link do rozporządzenia w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

UWAGA! Nowelizacja umożliwia zmianę (aneksowanie) warunków umowy o przyznanie pomocy, zawartej z Samorządem Województwa!

Wzór pisma o aneksowanie umowy o przyznanie pomocy

Print Friendly, PDF & Email