tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Niezwykły “ołtarz rolników” w głębowickim kościele po renowacji

Ołtarz boczny św. Jadwigi, to jeden z 7 ołtarzy bocznych w kościele parafialnym w Głębowicach. Drewniany ołtarz zbudowany został w stylu rokokowym przez Antoniego Schulza.

Jego konserwacja była możliwa dzięki współpracy z LGD Kraina Łęgów Odrzańskich i uzyskaniu pomocy finansowej z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach konserwacji wykonano:
 • prace sondażowe w partiach polichromii, rzeźb i ornamentów, określenie stratygrafii warstw,
 • wstępne oczyszczenie z brudu i kurzu,
 • podklejenie rozwarstwień, położenie łusek i pęcherzy
 • oczyszczenie chemicznie i mechanicznie powierzchni lica
 • usunięcie wtórnych przemalowań z części polichromowanych, rzeźb i ornamentów
 • testy na odporność poszczególnych  warstw elementów na działanie rozpuszczalników przewidywanych w procesie impregnacji
 • strukturalną impregnację materiału konstrukcyjnego przez zanurzenie i pędzlowanie,
 • reperacje stolarskie, rzeźb i innych ruchomych elementów oraz architektury ołtarza, łączenie rozdzielonych części, wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów rzeźbiarskich
 • rekonstrukcję ubytków drewna w elementach dekoracyjnych, w tym rekonstrukcja ornamentów w dolnej partii nastawy
 • uzupełnienie ubytków zaprawy i warstwy polichromii
 • warstwy izolacyjne i laserunki na srebrzeniach,
 • werniksowanie końcowe przez pędzlowanie.
Ołtarz św. Jadwigi jest nazywany przez lokalną społeczność ołtarzem rolników, przez co jest szczególnie bliski, ponieważ większość lokalnej społeczności to rolnicy. Ołtarz nosi miano rolniczego, ponieważ rzeźby i obraz górny przedstawiają świętych, którzy w swoim życiu pracowali na wsi. Górny, mniejszy obraz przedstawia św. Notburgę  z Rattenbergu – patronkę rolników. Według legendy, gdy Notburga pracowała na polu u chłopa, gdy dzwony biły na “Anioł Pański”, gospodarz nie pozwolił Notburdze iść do kościoła. Święta ująwszy sierp rzekła: “Niech Bóg rozstrzygnie: jeśli ten sierp zawiśnie w powietrzu, będzie to znak, że mam wieczór poświęcić modlitwie; jeśli spadnie, będę pracować“. Sierp zawisł w powietrzu, towarzyszący na polu ludzie uklękli i oddali Bogu pokłon, a Notburga wzięła sierp i poszła do kościoła.  Rzeźby w tym ołtarzu przedstawiają św. Izydora Oracza, który w ręku trzyma pług  oraz św. Wendelina pasterza przy nogach którego leży owca. Ołtarz ten zawiera dwa obrazy. Większy przedstawia św. Jadwigę – patronkę Śląska.
Renowacja ołtarza to wspaniała konserwatorska robota, dzięki której zabytek nabrał blasku i stał się jeszcze bardziej atrakcyjnym punktem na turystycznym Szlaku Odry.
Obiekt jest dostępny do zwiedzania z przewodnikiem w każda czwartą niedzielę miesiąca, a po wcześniejszym umówieniu również w innym terminie.
Print Friendly, PDF & Email