tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konsultujmy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej

Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. I etap konsultacji potrwa do 15 lutego 2021 roku. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.konsultacje ps wpr

Jak zgłosić uwagi?

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Cel konsultacji projektu PS dla WPR

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgodnie z informacją MRiRW

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

Przypominamy, że WPR obejmuje również podejście LEADER i będzie ono kontynuowane w kolejnym okresie. Zgodnie z projektem planu:

W ramach podejścia LEADER kontynuowane będzie wsparcie finansowe na tworzenie  i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz inwestycje z zakresu małej infrastruktury,wykorzystania potencjału historycznego  i kulturowego oraz wsparcie aktywizujące mieszkańców małych miejscowości wiejskich. Dodatkowo pomoc będzie udzielana dla przedsięwzięć związanych z tworzeniem gospodarstw opiekuńczych i rozwojem srebrnej gospodarki. Nowym instrumentem realizowanym w ramach interwencji typu Współpraca będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju inteligentnych wiosek (smartvillages) mających na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach poprawy jakości życia, ograniczenia depopularyzacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystraczającej ilość miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego. Smart villages będą przedsięwzięciami wspieranymi w ramach podejścia LEADER.

Zapraszamy do lektury i przesyłania swoich uwag do ministerstwa.

Print Friendly, PDF & Email