tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

8 projektów wzmocni MARKĘ KŁO!

Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” rozpoczyna realizację drugiego projektu grantowego pn. „Marka Lokalna Krainy Łęgów Odrzańskich” w ramach którego 8 podmiotom udzielone zostanie wsparcie na łączną kwotę 196 549,00 zł.

Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” Jarosław Paczkowski podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację grantu pn. „Marka Lokalna Krainy Łęgów Odrzańskich” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE.

Przypomnijmy, czym jest projekt grantowy. Grant,  to nowe rozwiązanie wprowadzone w tej perspektywie finansowej, oparte na swoistym regrantingu. Realizacja grantów wygląda tak, że najpierw LGD ogłasza nabór na tzw. granty i w oparciu o wybrane wnioski opracowuje i składa wniosek do samorządu województwa. Otrzymane środki finansowe (choć w dużej część LGD otrzyma je po realizacji w formie refundacji) przekaże wybranym wnioskodawcom na realizację ich zadań, będzie nadzorować ich wydatkowanie, a później rozliczy się całościowo przed województwem.

Celem projektu grantowego „Marka Lokalna KŁO” jest wzmocnienie i rozwój oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby poprzez realizację 8 operacji z zakresu wzmacniania marki lokalnej Krainy Łęgów Odrzańskich.  W projekcie grantowym „Marka Krainy Łęgów” udział weźmie 8 podmiotów z obszaru LGD KŁO:

  • Joanna Mostowska “Rewitalizacja Bazy ekomuzeum Osady Rybackiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gmina Ścinawa)
  • Beata Pęcherek “Alpakowy świat w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gmina Miękinia)
  • Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa “Edukacja, informacja i rękodzieło jako narzędzia wiedzy o turystycznych zakątkach Krainy Łęgów Odrzańskich” (gmina Ścinawa)
  • Wioletta Krakowska “Kraina Łęgów Odrzańskich pachnąca tradycyjnym chlebem, ciastem i suszonymi przegryzkami z dodatkiem ziół” (gmina Wołów)
  • Magdalena Górak – Kaleta „Mysi Świat w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gmina Wołów)
  • Jerzy Więcławski “Jodłowy Młyn w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gmina Brzeg Dolny)
  • Maciej Nejman “Mobilny punkt warsztatowy kulinariów cysterskich i punkt promocji produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich” (gmina Wołów)
  • Fundacja EVENTSILESIA “Kraina Łęgów Odrzańskich poleca sery!” (gmina Wińsko)

Obecnie Zarząd LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” przygotowuje umowy grantowe, które niezwłocznie będą zawierane z poszczególnymi grantobiorcami. Budżety zadań wahają się od kilkunastu tysięcy do blisko 40 tys. zł, a przewidywany termin realizacji projektu to marzec- sierpień br. Zatem w ciągu najbliższych miesięcy, kiedy granty będą realizowane, z pewnością zobaczymy realne efekty działań naszych lokalnych liderów oraz rękodzielników.


Print Friendly, PDF & Email