tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN LSR KŁO W ZWIĄZKU Z RÓŻNICAMI KURSOWYMI

Szanowni Państwo, zapraszamy do konsultacji zmian budżetu i planu działania LSR KŁO w związku z różnicami kursowymi euro.
LGD-y otrzymały możliwość przeliczenia swoich budżetów ze złotówek na euro, co umożliwi wykorzystanie różnic kursowych związanych z bieżącym kursem euro i faktem, że wcześniej budżet zaplanowano wg obowiązkowego kursu 4 zł/euro.
Jednocześnie finalnie kwotę, jaką mamy do wykorzystania liczona jest w euro (3,5 mln euro x 4 zł = 14 mln zł – bez projektów współpracy i kosztów bieżących). Przykładowo, przyznając premię w wysokości 100 tys. zł, przeliczyliśmy, że jest to 25 tys. euro (kurs 4 zł). Faktycznie jednak pomoc wypłacana była po kursie bieżącym, np. 4,40, co oznacza, że na 100 tys. zł wykorzystano faktycznie ok 22,7 tys. euro. I te różnice między “planowaną” kwotą 25 tys. euro, a realną 22, 7 tys. euro chcemy wykorzystać.
Dostępność środków została wyliczona wg skomplikowanego wzoru, uwzględniającego wiele różnych czynników i należy podkreślić, że każdorazowo kwota dostępnych środków będzie przeliczana wg bieżącego kursu euro dla kolejnych naborów, a postępowanie będzie wyglądać wg następującego schematu:
1. LGD otrzymując od SW informację zwrotną z dostępną w ramach przedsięwzięcia kwotą w walucie euro możliwą do ogłoszenia, następnie ogłasza nabór podając limit w walucie euro oraz indykatywną kwotę w PLN wyliczoną po kursie 4 PLN/EUR.
2. W ciągu 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia LGD przekazuje do SW wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji z wyznaczonym limitem danego naboru w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR. 
3. SW przyznaje pomoc w kolejności zgodnej z listą do limitu środków określonego w ogłoszeniu w walucie EUR, przeliczając tę kwotę po kursie bieżącym.
 W załączeniu przedstawiamy szczegółową propozycję zmian – tabela nie uwzględnia kwoty przeznaczonej na projekty współpracy, tak aby zmiany były możliwie czytelnie do zaobserwowania. Zdajemy sobie jednak sprawę, że lektura tabeli wymaga zaangażowania. Zastosowaliśmy w niej skróty, np. RDG – rozwijanie działalności gospodarczej, PDG – podejmowanie działalności gospodarczej, OW – operacja własna, WPG – współpraca między podmiotami gospodarczymi itd.
Ogólnie podsumowując dostępne środki (oszczędności), po zabezpieczeniu odpowiednich kwot na rozstrzygnięte nabory z uwzględnieniem protestów, przesuwamy na rozwój infrastruktury turystycznej i niekomercyjnej, dziedzictwo lokalne (zabytki), wzmacnianie kapitału społecznego oraz realizację dodatkowych operacji własnych z zakresu promocji. Oszczędności pozwolą także na organizację naborów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w PI oraz podejmowania działalności gospodarczej w P III.

Propozycja zmian planu działania LSR KŁO w euro

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w konsultacje, prosimy o wnoszenie uwag/ propozycji zmian bezpośrednio do biura LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” lub mailowo na adres: biuro@lgdodra.pl do dnia do 19 lutego do godz. 16.00.

Print Friendly, PDF & Email