tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konferencja Odrzańska „Perspektywy dla rozwoju Szlaku Odry”

Konferencja Odrzańska podczas rejsu !!!

To była świetna okazja do prezentacji projektów, nowych ofert, destynacji i inicjatyw wpływających na rozwój turystyczny Szlaku Odry,

na statku pasażerskim, który będzie, w następnych latach pływał pomiędzy obecnie budowanymi przez lokalne samorządy marinami: w Ścinawie, Dziewiniu, Lubiążu i Brzegu Dolnym.
Przedstawiane tematy podczas konferencji:

– Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE –LGOM) w Dziewinie. Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła przedstawił nam założenia, cele oraz efekty i proces realizacji projektu, w ramach którego zakupiono statek pasażerski, na którym odbywała się konferencja. Statek Ścinawa ma służyć do realizacji alternatywnych form procesu edukacji ekologicznej ROEE oraz wzmocnienia mechanizmów ochrony bioróżnorodności i zmniejszenia presji na obszary cenne przyrodniczo poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarze NATURA 2000. Przedsięwzięcia, którego partnerem było Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich a które przyczyni się pośrednio do ukierunkowania rzeką Odrą ruchu turystycznego na obszarze cennym przyrodniczo oraz wykorzystania i udostępnienia zasobów przyrodniczych, znajdujących się na terenie objętym wsparciem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” na cele edukacji ekologicznej

– Projekt RIVERLAB – inspekcyjno-pomiarowy statek śródlądowy Politechnika Wrocławska : BADANIA-DIAGNOZA-BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE. Profesor dr hab. Inż. Tomasz Nowakowski – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Wrocławskiej i dr hab. inż. Anna Janicka, prof. uczelni – Kierownik Pracowni Badań Emisji/Z-ca Kierownika Katedry Inżynierii Pojazdów zaprezentowali projekt RIVERLAB mogący mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne ale i wizerunek Szlaku Odry, na czym nam obecnie bardzo zależy, gdyż całą naszą strategię opieramy na zasobach przyrodniczych rzeki Odry i otaczających je lasów łęgowych. Nie skończyło się tylko na zaprezentowaniu ale również na zaproszeniu do współpracy przy tworzeniu projektu, zgłaszanie pomysłów oraz poparcie projektu przy aplikowaniu o środki do jego realizacji poprzez podpisanie Listu Intencyjnego przez instytucje, organizacje i podmioty z Krainy Łęgów Odrzańskich, który można przesłać na adres anna.janicka@pwr.edu.pl

Wzór Listu Intencyjnego

– Sieciujemy, certyfikujemy, wspieramy w ramach marki Kraina Łęgów Odrzańskich – Prezes Stowarzyszenia Kraina Łęgów Odrzańskich. Prezes Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich  Jarosław Paczkowski przedstawił główne działania, które prowadzi stowarzyszenie, w celu budowy marki Kraina Łęgów Odrzańskich POLECA. Należy do nich system certyfikacji dla konsumentów poszukujących produktów i usług najwyższej jakości i przede wszystkim unikalności tożsamej z regionem. Tworzenie sieci powiązań pomiędzy podmiotami wraz z  utworzeniem platformy do sprzedaży produktów i usług lokalnych www.goodra.pl  a co za tym idzie pakietów pobytowych czy koszy z produktami lokalnym. Rozwoju i promocji oferty turystycznej opartej o dziedzictwo kulturowe w ramach turystyki tematycznej Slowłęg i turystyki aktywnej związanej z wyprawami na rowery czy kajaki  według propozycji przedstawionej na www.szlakodry.pl Komplementarnej w stosunku do powstającej infrastruktury na Odrze.

– Edukacja Ekologiczna w Krainie Łęgów Odrzańskich – Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych Schronisko Młodzieżowe “Pałacyk”. Dyrektor Ośrodka Kamila Grabka – Levin przedstawiła nam ofertę edukacyjną kierowaną do grup szkolnych opartą o powstałą dodatkową jednokondygnacyjną salę dydaktycznej w ROEE w Dziewinie, dostosowaną do prowadzenia zajęć stacjonarnych dla grup zorganizowanych, w tym osób niepełnosprawnych.  Jak również o zakupione rowery i statek pasażerski, umożliwiające realizację alternatywnych form edukacji ekologicznej na terenie chronionym, co pozwoli poznać bioróżnorodność rzeki Odry i terenów przyległych, znajdujących się w obszarze NATURA 2000 Łęgi Odrzańskie.

– Działalność Stoczni Perla Yacht Group w Ścinawie a rozwój oferty Szlaku Odry. Przedstawił Robert Klejdysz – Producent jednostek pływających na najwyższym poziomie europejskim, w tym Hauseboatów – samowystarczalnych domków pływających na wodzie. Prezentował produkty stoczni, które zyskały uznanie na arenie międzynarodowej, a które mogą stać się wizytówką Krainy Łęgów Odrzańskich jeśli dojdzie do rozwoju infrastruktury portowej.

Podczas konferencji odbywała się prezentacja i degustacja certyfikowanych produktów lokalnych Swojskie z wędzarni z Krainy Łęgów Odrzańskich

Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy prezentacji Projektu RIVERLAB, który może wpłynąć na bezpieczeństwo ekologiczne na Odrze, a zarazem może mieć wpływ na wizerunek nadodrzańskich biznesów opartych o zasoby Krainy Łęgów Odrzańskich

Celem projektu RIVERLAB będzie stworzenie badawczej jednostki pływającej na wody śródlądowe, która umożliwi badania In situ próbek wody w kierunku oceny toksykologicznej, mikrobiologicznej oraz chemicznej a także parametrów przepływowych i geometrii koryta rzecznego. Jednostka przeznaczona będzie na ekstremalnie niskie stany wód (zanurzenie do 50 cm), co pozwoli na wykonywanie pomiarów również podczas stanów suszy, kiedy jakość wód ulega gwałtownemu pogorszeniu. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych i opatentowanych metod badawczych możliwa będzie natychmiastowa ocena jakości wody pod względem zawartości toksyn (w tym substancji organicznych i ichtiotoksyn) w testach chromatograficznych, badaniach In vitro oraz lab-on-chip (LOC) z wykorzystaniem mikroorganizmów wskaźnikowych. Możliwe będzie również pobieranie próbek w formie gazowej (znad wody) w celu oceny emisyjności wody oraz osadów dennych, co za tym idzie, identyfikacji źródła jej skażenia. Efektem realizacji projektu będzie jednostka Politechniki Wrocławskiej świadcząca usługi badawcze oraz edukacyjne dla własnych celów statutowych oraz dla grup docelowych: instytucji np. Wody Polskie oraz społeczeństwa. Zaawansowane metody badawcze (CFD,MES,rapid prototyping) pozwolą na skonstruowanie unikatowej jednostki pływającej oraz opracowanie, kluczowego dla realizacji calu projektu, systemu poboru próbek (sampling za pomocą specjalnych ramion probierczych, zapewnienie czystości mikrobiologicznej próbek, ich reprezentatywności oraz powtarzalności wraz z identyfikacją ryzyka wpływającego na proces poboru próbek wody bezpośrednio z koryta rzeki). Jednostka zostanie zaprojektowana zgodnie z ideą ekodesign (ekologiczny napęd, zredukowany ślad węglowy). W ramach projektu zostanie również wykonana seria badań na rzece Odrze w celu weryfikacji funkcjonalności inspekcyjno-pomiarowego statku śródlądowego oraz uzyskania unikatowej, ze względu na zakres analiz, oceny wody na obszarze objętym programem badawczym.

Szczegóły projektu na prezentacji, którą udostępniamy poniżej:

Prezentacja RIVERLAB

Prezentacja ROEE 

Prezentacja Ośrodka “Pałacyk”

Prezentacja oferty edukacyjnej na statku 

Podczas Konferencji konsultowaliśmy również założenia do nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027 dla naszego obszaru, w formie ankiety online. Wyniki ankiety dostępne są w zakładce: AKTUALNOŚCI Z KONSULTACJI

 

Print Friendly, PDF & Email