tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Chronimy dziedzictwo na Szlaku Odry – Kościół pw. Św. Marcina w Krzelowie

W Kościele pw. Św Marcina w Krzelowie w gminie Wińsko, odrestaurowano witraże okienne w nawie głównej kościoła.

W ramach operacji pt. “Konserwacja okien witrażowych w nawie głównej Kościoła pw. Św Marcina w Krzelowie położonym na Szlaku Odry” odrestaurowano z niezwykłą pieczołowitością cztery okna witrażowe, od strony północnej elewacji kościoła.

Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odrestaurowano 4 okna witrażowe z drewnianymi ramami o przeszkleniu techniczno-architektonicznym w typie romboidalnym, wykonane z różnobarwnych szkieł. Witraże datuje się na lata 80 XX wieku. Witraże zostały zamontowane w XIX wiecznych dębowych ramach. Realizacja projektu w bezpośredni sposób przyczyni się do dbania o spuściznę historyczną Krainy Łęgów Odrzańskich i wzbogacenie jej oferty turystycznej i katalogu atrakcji położonych na Szlaku Odry, a szczególnie jego rowerowej części. Zakres operacji został szczegółowo opisany w załączniku-projekt konserwatorski dla witraży w kościele p.w.św.Marcina w Krzelowie(wraz z uzupełnieniami) opracowany przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki. Tenże program prac konserwatorskich został zaakceptowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją nr 2131/2018 z dnia 11.09.2018r. Prace przy konserwacji odbywały się częściowo w pracowni co wiązało się z demontażem, transportem a później z osadzeniem witraży we wnękach okiennych. Obiekt jest nieodpłatnie udostępniany dla zwiedzających, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ponieważ Kościół w Krzelowie leży bezpośrednio przy drodze krajowej nr 36 przecinającej w poprzek obszar Krainy Łęgów Odrzańskich i jest widoczny dla przejeżdżających – wpływa na zwiększenie atrakcyjności miejscowości ale i całego obszaru. Kościół leży również na przecięciu się kilku tras rowerowych, m.in. pięknej, krajobrazowej trasy leśnej do Wińska, nieopodal szlaku kajakowego Jezierzycy, a także w pobliżu wsi Konary, w której znajdują się pozostałości pierwszej na świecie cukrowni produkującej cukier z buraka. Wszystko to czyni to miejsce atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym przez mieszkańców wybierających wycieczki turystyczne po najbliższej okolicy ale także i coraz częściej przez turystów i przejezdnych zainteresowanych miejscowym zabytkiem.  Dlatego Kościół w Krzelowie staje się obiektem – atrakcją na Szlaku Odry, przez co przyczynia się do rozwoju Marki Turystycznej Szlaku Odry i Krainy Łęgów Odrzańskich.

Print Friendly, PDF & Email